Webinar d. 27. september, kl. 10-12

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle DS 5001, ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Nu, et år efter samler vi op på erfaringerne med at arbejde med standarden i sin organisation.

Oversigt

Kom og hør om standarden, hvordan der er blevet arbejdet med den i praksis og forskellige indsatsområder.

AP Pension, der som de første er blevet certificeret i et ledelsessystem for ligestilling og diversitet efter DS 5001, vil fortælle om deres proces, hvad de har opnået, samt hvordan det har understøttet deres bæredygtighedsrapportering.

Ønsker din virksomhed også at arbejde mere målrettet og systematisk med ligestilling og diversitet samt gøre din arbejdsplads mere attraktiv for kommende medarbejdere, så kom og bliv inspireret.

Det får du ud af at deltage i webinaret

 • Viden om standarden
 • Indblik i, hvorfor standarden er relevant for et bæredygtigt arbejdsmarked
 • Præsentation af udbytte og proces med etablering og implementering af ledelsessystem for ligestilling og diversitet, samt hvorledes det kan understøtte bæredygtighedsrapportering
 • Inspiration til indsatsområder til fremme af ligestilling i en social kontekst

Målgruppe

Webinaret henvender sig til alle, der ønsker at fremme ligestilling og diversitet i deres organisation og i særdeleshed ledere og medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for diversitet og ligestilling og har ansvar for organisationens rekrutterings- og inklusionsdagsorden, HR-politikker, ledelsesudvikling – og årlige ledelsesprocesser.

Program for webinar

 • Velkomst
  Lise Schmidt Aagesen, seniorkonsulent, Dansk Standard
 • Hvad indeholder standarden for ligestilling og diversitet og hvad kan man opnå
  Marianne Egelund Siig, CEO, Mannaz
 • Det bæredygtige arbejdsliv i finanssektoren: Ligestilling og diversitet
  Morten Holm Bundgaard, Arbejdsmiljøchef, Finanssektorens Arbejdsgiverforening
 • AP’s rejse til certificering - og udbytte af arbejdet med implementering af ledelsessystemet
  Rya Lene Terney, Chef for Samfundsansvar, AP Pension
 • DS5001 som værktøj til bæredygtighedsrapportering
  Rya Lene Terney, Chef for Samfundsansvar, AP Pension
 • Inspiration til indsatsområder til fremme af ligestilling i en social kontekst
  Ea Nielsen, souschef, Cabi
 • Next step – vejledning, netværk og vidensdeling
  Lise Schmidt Aagesen og Marianne Egelund
 • Opsamling og spørgsmål

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28
Fakta om DS 5001

DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet er en ny dansk ledelsesstandard, som er udviklet af mere end 30 danske organisationer, der har set et behov for en fælles ramme, der kan fremme deres arbejde med ligestilling og diversitet.

Målet med standarden er at gøre det lettere at etablere og vedligeholde inkluderende arbejdspladser samt at dokumentere egne indsatser og resultater. Det er frivilligt for organisationer, om man ønsker at implementere standarden, og ligeledes om man ønsker at opnå en certificering i den.

Standarden er målrettet alle typer organisationer – virksomheder såvel som institutioner – i alle størrelser og brancher.

I standarden adresseres bl.a. behovet for en politik for ligestilling og diversitet, inkluderende kultur, handlingsplaner og kommunikation inden for området. Derudover behandler standarden bl.a. emner som:

- krænkende adfærd
- organisationens kommunikation, profilering og fysiske miljø
- rekruttering og ansættelsesforløb
- karriereveje, forfremmelse og kompetenceudvikling.

De potentielle fordele for en organisation ved at implementere et ledelsessystem for ligestilling og diversitet baseret på denne standard er at:

- øge diversitet i alle lag af organisatione

- fremme ligestilling mellem medarbejdere uanset deres forskellige baggrunde (køn, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, funktionsnedsættelse og national, social eller etnisk oprindelse mv.)'

- øge organisationens tiltrækningskraft for nye og eksisterende medarbejdere

- styrke organisationens indsats og resultater gennem arbejdet med ligestilling og diversitet

- sikre løbende forbedringer via krav og mål for indsatser vedrørende diversitet og ligestilling

- udvide talentmasse og rekrutteringsgrundlag for organisationen ved øget kønsneutral og inkluderende tilgang

Læs mere om DS 5001

Se også

Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet, hvor Dansk Standard sammen med en lang række spændende oplægsholdere fortæller om den nye standard, DS 5001 - Ledelsessystem for ligestilling og diversitet.

Kurser i ligestilling og diversitet

Kurser i ligestilling og diversitet

På dette kursus præsenteres du for den nye standard Ledelsessystem for ligestilling og diversitet. På kurset får du overblik over kravene i standarden og eksempler på hvordan kravene omsættes i praksis.