Webinar d. 19. maj fra kl. 13.00-14.00

Tema-time om modstandsdygtighed – Sæt fokus på driften og kom styrket ud af kriser

Guide til modstandsdygtighed – få forståelse for, hvordan du identificerer virksomhedens kritiske ressourcer og håndterer driftsforstyrrelser.

Oversigt 

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket stiller større krav til virksomheders modstandsdygtighed. De seneste år har virksomheder bl.a. skulle forholde sig til et stigende antal globale og lokale kriser og hændelser, der har påvirket deres forretning.

Dansk Standard inviterer – i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet – til en række tema-timer om modstandsdygtighed.

Vi vil henover tre tema-timer dykke ned i, hvordan jeres virksomhed kan styrke modstandsdygtigheden ved at sætte fokus på følgende temaer:

 • Sæt fokus på driften og kom styrket ud af kriser
 • Sæt jeres cyber- og informationssikkerhed i system: d. 2. maj fra 10.00-11.00 – meld dig til her
 • Opbyg modstandsdygtige forsyningskæder: d. 10. maj fra 10.00-11.00 - meld dig til her

Det får du ud af det

Fortsat drift under en kritisk driftsforstyrrelse handler om, hvordan virksomheder kan styrke deres evne til at håndtere forstyrrelser af den daglige drift og produktion i en krise eller katastrofesituation. Til denne tema-time om fortsat drift vil du bl.a. lære mere om:

 • Hvordan I bliver i stand til at kortlægge virksomhedens kritiske aktiviteter og ressourcer
 • Hvordan I kan udarbejde en plan for at håndtere kritiske driftsforstyrrelser
 • Hvordan I kan få en bedre forståelse for virksomhedens sårbarheder i en krisesituation

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til virksomheder, der ønsker at styrke deres modstandsdygtighed og blive bedre til at håndtere kritiske driftsforstyrrelser i en krise- og katastrofesituation.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Ditte Klint Heede, konsulent i Dansk Standard på mail dkh@ds.dk eller telefon: 39966242.

Program

 • Velkommen og introduktion til dagens program
 • Hvorfor skal jeres virksomhed arbejde med modstandsdygtighed og standarder?
 • Hvordan opbygger I et stærkt fundament for modstandsdygtighed?
 • Styrk jeres drift og få overskud i kriser v. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
 • Spørgsmål og svar

Ny guide: Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

Tema-timerne vil tage udgangspunkt i Dansk Standards ny guide, der skal hjælpe mindre virksomheder med at opbygge deres modstandsdygtighed, så de er i stand til at:

 • omfavne nye tendenser
 • tilpasse sig forandringer i markedet
 • håndtere en krise og komme ovenpå igen bagefter
 • skabe værdi på både kort og længere sigt.

Download guiden gratis fra Dansk Standards webshop

Guiden indgår i et nyt projekt, Modstandsdygtig.DK, hvor mindre virksomheder i og omkring fremstillingsindustrien har mulighed for at få gratis rådgivning og vejledning af trænede eksperter i at styrke deres modstandsdygtighed.