Livestreaming fredag d. 4. december, kl. 10 – 11.30.

Webinar om Brexit og dens betydning for standardisering

Få indblik i det arbejde, der foregår, sideløbende med forhandlingerne mellem UK og EU, for at finde veje for samhandel efter d. 1. januar 2021, og for hvordan standardisering og CE-mærkning vil foregå.

Gå direkte til webinar

Oversigt

BREXIT og vilkårene for danske virksomheders samhandel med Storbritannien er noget der optager mange virksomheder i denne tid.

På dette webinar fortæller Richard Collin, Head of European and National Policy fra den britiske standardiseringsorganisation, BSI, om situationen på det britiske marked efter 2020 med fokus på standarder og det nye UKCA-mærke. Desuden kommer Richard Collin ind på BSI’s forventede rolle i de europæiske standardiseringsorganisationer, CEN-CENELEC og ETSI, samt hvordan danske virksomheder kan holde sig ajour med udviklingen af britisk lovgivning og kravene til standarder og certificering fremover.

Mette Peetz-Schou fra Dansk Industri fortæller om forberedelsen frem mod Brexit og hvordan DI hjælper virksomheder med at forholde sig til de bekymringer og muligheder, der er forbundet med resultatet af de politiske forhandlinger, og som vil have et konkret aftryk på krav til produkter.

Maria Skou fra Dansk Standard kommer ind på de hidtidige beslutninger i de europæiske standardiseringsorganisationer om Storbritanniens (UK) deltagelse i det tekniske arbejde, og hvordan processen vil forløbe de næste par år.

Da den endelige aftale mellem EU og UK ikke er på plads endnu, vil webinaret fokusere på at informere om det nuværende ’state-of-play’, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne om konsekvenserne af forskellige løsninger.

 • Webinaret vil foregå på engelsk.
 • Der vil dog være mulighed for at stille spørgsmål på dansk. Besvarelser vil være på engelsk.

Det får du ud af det

 • Indblik i standarders betydning for Brexit
 • Overblik over, hvad der foregår lige nu og forventningerne fremover
 • Viden om de europæiske standardiseringsorganisationers forberedelser frem mod Brexit
 • Indsigt i det vidensgrundlag, som DI, BSI og DS stiller til rådighed for danske interessenter.

Målgruppe

Alle, der producerer og handler med varer og services til UK og anvender standarder herunder i relation til CE-mærkning. Derudover Dansk Standards S-udvalg og udvalgsformænd, standardbrugere samt andre interesserede.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Maria Skou, afdelingschef for international politik hos Dansk Standard, msk@ds.dk, tlf.: 3996 6190.

Program

 • Velkommen og introduktion - Dansk Standard
 • Status på europæisk standardisering i lyset af Brexit v/Maria Skou, afdelingschef for international politik, Dansk Standard
 • Brexit og konsekvenser for standardisering, det nye UKCA-mærke og BSI’s indsats med at sikre information v/ Richard Collin, chef for europæisk og national politik, den britiske standardiseringsorganisation, BSI.
 • Indsatsen fra DI og deres medlemmer for at forberede sig frem mod Brexit v/ Mette Peetz-Schou, seniorchefkonsulent, Dansk Industri
 • Q&A session
 • Afsluttende bemærkninger v/Dansk Standard.