Har du styr på standarderne i BR18?

07. september 2020

Har du styr på standarderne i BR18?

Standarder spiller en væsentlig rolle, når man som rådgiver eller udførende skal efterleve kravene i bygningsreglementet. Det er derfor en god ide at have styr på standarderne.

Når du skal bygge nyt eller renovere, er der en række lovkrav, som det er nødvendigt at kende. Dansk Standard har udformet et nyt site, der kan hjælpe både bygherre, rådgiver og entreprenør eller håndværksmester med at blive godt klædt på til at bygge efter gældende standarder og krav i BR18.

- Alle, der bygger, skal følge kravene i bygningsreglement og stå på mål for, at de lever op til de gældende regler. Det er derfor vigtigt, at man som bygherre, rådgiver eller udførende kender og anvender de standarder, der kan hjælpe en med at efterleve kravene - og samtidigt er standarder en måde at vise markedet, at man har styr på tingene, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard og fortsætter:

- Der bliver hvert år lavet byggefejl for 10. mia. kr. herhjemme. Vi vil alle sammen gerne undgå fejl i byggeriet. Derfor: Brug nu standarderne som et værktøj til at styre og styrke kvaliteten i hele byggeprocessen.

Standarder sikrer tydeligere krav

Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til bl.a. sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed. For at sikre klare krav og gøre det tydeligt, hvordan de skal overholdes, bliver der i større omfang henvist direkte til konkrete standarder. Standarderne er således en hjælp til at underbygge kravniveau eller angive beregnings- og målemetoder.

- Standarder er en hjælpende hånd til at opfylde kravene i BR18. Standarder er med til at sikre klare og dokumenterbare krav der gør det nemmere for brugerne at leve op til bygningsreglementet, siger Anne Holm Sjøberg.

Nyt site giver overblik

Dansk Standard har udformet et nyt site, der på en let og overskuelig måde giver overblik over standarderne i BR18. På siden kommer der løbende nye relevante artikler, webinarer, og andre konkrete værktøjer og viden, der kan hjælpe de udførende og rådgivende i byggeriet med at bygge efter gældende standarder og krav i BR18.

En af de største nyheder lige nu er nye krav på afløbsområdet - særligt ændringer af dimensionering som følge af højere regnintensitet. Dansk Standard afholder derfor et webinar om ændringerne og den nye version af standarden for afløbsinstallationer DS 432.

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Nye regler for afløb - DS 432 i ny version

07. september 2020

Nye krav til afløb - DS 432 i ny version

En række ændringer på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet. Hør mere på Dansk Standards webinar 7. oktober om ændringerne i DS 432.

Ny undersøgelse: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

04. oktober 2019

Ny undersøgelse: Byggebranchen har brug for standarder for cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er mere relevant end nogensinde før. Overtrækket på klodens ressourcer er nu så stort, at vi er nødt til at handle. Virksomheder, store som små, undersøger derfor i disse dage, hvordan det nødvendige skift til cirkulær økonomi kan...

Ændringer i BR18 får indflydelse på brugen af Eurocode 0

01. oktober 2019

Ændringer i BR18 får indflydelse på brugen af Eurocode 0

I forlængelse af bygningsreglementets ændrede bestemmelser for den tekniske byggesagsbehandling er der netop udkommet et revideret nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner.