Nye regler for afløb - DS 432 i ny version

07. september 2020

Nye krav til afløb - DS 432 i ny version

En række ændringer på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet. Hør mere på Dansk Standards webinar 7. oktober om ændringerne i DS 432.

De overordnede krav til afløbssystemer i Bygningsreglementet er ændret, og derfor er der en ny version af DS 432 afløbsinstallationer, på gaden nu. Du kan høre mere om ændringerne, der er væsentlige for alle, der arbejder med afløb, på Dansk Standards webinar 7. oktober.

- Hvis du arbejder med afløb, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer, du skal overholde. De væsentligste krav finder du i standarden for afløbsinstallationer, DS 432, som nu er kommet i en ny version, siger Henryk Stawicki, seniorkonsulent i Dansk Standard.

DS 432 er senest revideret i 2009, og siden da er der sket en løbende produktudvikling på afløbsområdet. Det handler fx om bypass løsninger, pumpeanlæg med lille pumpesump, materialegodkendelser (EN produktstandarder med CE- mærkning) og godkendelse af produkter, som ikke kan CE-mærkes. Der har derfor været behov for at stille nye krav på området – ikke mindst i forhold til sikkerhed, sundhed og energiforbrug.

Ændring af dimensionering

Samtidig har vi de seneste år oplevet stigende mængder nedbør, hvilket har øget behovet for klimatilpasning og sikring mod skybrud og voldsomme mængder regnvand.

- En af de væsentligste ændringer i den nye DS 432 er en skærpelse for dimensionsgivende regnintensitet, som skyldes klimaændringer. En konsekvens af den kraftigere regn er, at der kommer mere regn på en gang. Derfor skal dimensioner på rørene skrues lidt op, og der er behov for højvandslukkere, som hindrer lokale oversvømmelser i boligerne samt lokale forsinkelsessystemer, siger Henryk Stawicki.

Den tidligere udgave af standarden indeholdt flere afsnit med detaljeret gennemgang af lovgivning, som siden er ændret. Disse afsnit er opdateret til den gældende lovgivning.

Standarden er udarbejdet af en række eksperter på området, og myndighederne, brancheorganisationer, forsikringsselskaber, rådgivere, producenter og uddannelsesinstitutioner er kommet med input til standarden.

 

Kontakt

Henryk Stawicki
Henryk Stawicki Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: hen@ds.dk
T: 39 96 63 23

Se også

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

18. juni 2020

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

Bygge- og anlægsbranchen står overfor for store forandringer, når hele branchen skal omstilles til cirkulær økonomi og en kraftig reduceret miljøbelastning. Store dele af branchen peger på, at der er gevinster for den grønne omstilling ved anvende...

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

27. august 2020

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

Der er standarder på vej indenfor en række nye potentielle teknologier og trends – samt til understøttelse af FN’s verdensmål om bæredygtig energi.

Har du styr på standarderne i BR18?

07. september 2020

Har du styr på standarderne i BR18?

Standarder spiller en væsentlig rolle, når man som rådgiver eller udførende skal efterleve kravene i bygningsreglementet. Det er derfor en god ide at have styr på standarderne.