Webinar

Webinar om nye krav til afløb - DS 432

De overordnede krav til afløbssystemer i Bygningsreglementet er ændret. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet. Derfor er der nu også kommet en ny version af DS 432, afløbsinstallationer, som du kan høre mere om på dette webinar. 

Oversigt

De overordnede krav til afløbssystemer i Bygningsreglementet er ændret. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet. Derfor er der nu også kommet en ny version af DS 432, afløbsinstallationer, som du kan høre mere om på dette webinar.

Ud over dimensionering er en række andre afsnit blevet opdateret til den gældende lovgivning, idet den tidligere udgave af standarden indeholdt flere afsnit med detaljeret gennemgang af lovgivning, som siden er ændret. Desuden er der sket en del inden for produktudvikling på afløbsområdet siden standardens seneste revision i 2009, hvilket der også tages højde for i den opdaterede version ad DS 432.

NB. Tilmeldte vil modtage en invitation til at deltage i onlinemødet inden mødets opstart. 

Det får du ud af det

  • Viden om de seneste ændringer i BR18 inden for afløbsområdet
  • Indblik i den nye version af DS 432
  • Mulighed for at stille spørgsmål om standardisering

Målgruppe

Entreprenører og rådgivere

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Henryk Stawicki, seniorkonsulent, hen@ds.dk, tlf.: 3996 6323.

Dato for afholdelse