Plast standarder

Standarder kan styrke cirkulær økonomi på plastområdet.

Den enkelte virksomhed, der anvender eller producerer plast, står med nogle meget konkrete udfordringer for forretningen, der tager afsæt i flere og flere krav om cirkularitet af materialer og tiltagende efterspørgsel på bæredygtighed. Helt konkret handler det om sikkerhed for adgang til tilstrækkelige mængder af materialer til produktionen i en kvalitet, som man kan have tillid til. Det handler i den anden ende også om at kunne sende sit produkt og sine rest-, overskudsressourcer og-materialer veldokumenteret videre til andre producenter, der kan vide sig sikre nok til at kunne bruge dem som input i deres produktion.

Cirkularitet forudsætter tillid til materialer og processer - via transparente værdikæder, der kan spille godt sammen. Her kommer standarderne ind. Standarder understøtter cirkularitet i hele værdikæden via etablering af et fælles sprog og enighed omkring processer, værdier, data, kvalitet, sikkerhed og indhold i de forskellige produkter og materialer.

En del af standarderne er allerede lavet, og andre er på vej.

Ledelsesstandarder

Ledelsesstandarder kan bruges af alle typer organisationer og hjælper med at planlægge, gennemføre og følge op på målsætninger. Her er nogle eksempler.

 • DS/EN ISO 14001 - Miljøledelse
  Et miljøledelsessystem kan være med til at opstille konkrete mål og give en øget opmærksomhed i organisationen på arbejdet frem mod miljømæssigt troværdige data, som også kan give en konkurrencefordel på nationale og internationale markeder.
 • ISO 14004 – Miljøledelsessystemer – Generelle retningslinjer for implementering
  Dette er en vejledning til 14001, der kan hjælpe jer med at forbedre jeres miljøpræstation og med at integrere miljøledelsessystemet i jeres virksomheds kerneforretning.
 • ISO 14044 – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning
  Denne internationale standard beskriver krav og giver retningslinjer for en livscyklusvurdering
 • ISO 14064-67
  En serie af supplerende standarder der kan hjælpe jer med jeres klimaregnskab. Med at kvantificere, overvåge, rapportere og verificere jeres drivhusgasudledninger. 
  ISO 14064-1
  ISO 14064-2
  ISO 14064-3
  ISO 14065
  ISO 14066
  ISO 14067
 • DS/EN 4555X-serien - Cirkularitet af energirelaterede produkter
  Standardserien giver inspiration til ecodesign af jeres produkt – og går dermed forud ift. kommende krav. Denne serie af standarder er udviklet i direkte forlængelse af EU’s ecodesign direktiv og danner afsæt for udvikling af kommende standarder til understøttelse af andre branchers efterlevelse af kommende ecodesign lovgivning.   
 • DS/ISO 31000:2018 Risikoledelse – Vejledning
  Denne standard kan hjælpe jeres virksomhed med at arbejde effektivt med risikostyring. Standarden giver vejledning til valg og anvendelse af teknikker, der kan bruges til at vurdere risici i forskellige dele af virksomheden.  Standarden kan bl.a. hjælpe jer med at leve op til persondataforordningen.
 • ISO 26000​ – vejledning i samfundsmæssigt ansvar
  Standarden beskriver, hvordan I kan arbejde med syv samfundsmæssige kerneområder: Organisationsledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold samt samfundsudvikling og – inddragelse.
Specifikke plaststandarder 

Der findes flere tusinde helt specifikke standarder, der hjælper med aftaler m.v. omkring et inputmateriale, en produktionsmetode, livscyklusanalyser m.v. 

I kan finde frem til de standarder som kan være særligt hjælpsomme for jer, ved at søge i vores webshop. Der er mere end 28.000 i alt, så det er en god idé at afgrænse søgningen.  

Her nogle eksempler på standarder der kan hjælpe til øget cirkularitet omkring plast:

 • DS/EN 15343:2007 Plast – Genvundet plast – Sporbarhed af plastgenvinding og vurdering af overensstemmelse og genvundet indhold. Standarden er ved at blive revideret. 
 • DS/EN 15347:2007 Plast – Genvundet plast – Karakterisering af plastaffald. En revideret udgave af standarden er sendt til høring.
 • DS/EN 17410:2021 Plast - Genbrug i kontrolleret kredsløb af PVC-U-vinduer og -døre, post-forbruger (eller post-brug). Standarden er interessant, selvom denne er for vinduer og døre, da den kan inspirere til andre closed-loop systemer. Dansk oversættelse er endnu ikke tilgængelig.
 • DS/EN 17417:2020 Bestemmelse af den fuldstændige bionedbrydelighed af plastmaterialer i et vandigt system under anoxiske (denitrificerende) betingelser – Metode ved hjælp af måling af trykøgning. Standarden er endnu ikke oversat til dansk. 
 • DIN SPEC 91446 - En tysk standard til klassificering af genanvendt plast. Arbejdet for at lave en tilsvarende Europæisk (CEN) standard er sat i gang. Kontakt kundeservice for at høre nærmere.
Håndbøger og andre udgivelser

Vi udgiver løbende håndbøger, vejledninger og andet materiale, der kan hjælpe jer med fortolkninger af standarder og fagområder.


Kontakt Informationscenteret for at høre, hvad vi kan hjælpe med.

 

Eksempler:


Inspirationsguide til grønne offentlige indkøb, der giver en række eksempler på, hvordan standarder kan bruges til at fastsætte krav til bedre miljø- og klimabeskyttelse i konkrete udbud.

 

Introduktion til EU taksonomi for miljømæssig bæredygtighed. Målrettet byggeriet, men også generelt oplysende. Giver et indblik i taksonomiens begrebsramme og system, samt i hvordan dette spiller in di en større finansiel regulering.

Har du brug for hjælp?

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54
Sådan finder du den standard, du har brug for

I vores webshop kan du købe danske, europæiske og internationale standarder. Her er en guide til, hvordan du finder den helt rette standard til din virksomhed.

Titlen på en plaststandard

Først en introduktion til hvordan du læser titlen på en standard:

Overnævnte figur viser en europæisk standard. Hvis standarden er international, vil der yderligere stå ISO i titlen.

 

En standard kan bestå af flere dele, som sammen skaber en helhed. Man skal i disse tilfælde overveje, om man skal bruge en, alle eller flere dele.

 

Eksempel:

 • Hovedstandard DS/EN 15343:2007
 • Delstandard DS/EN 15343-2:2007
 • Tillæg DS/EN 15343:2007/A1:2020
 • Rettelsesblad DS/EN 15343:2007/AC:20xx

 

Gode råd til at søge standarden frem:

 

1. Kender du nummeret på standarden?

Hvis du kender nummeret på standarden, er det et oplagt sted at starte. Søg dog kun på nummeret og undlad årstallet. Det giver en renere søgning og større chance for at finde den rette. Husk at en EN-standard og en ISO-standard godt kan have samme nummer, så tjek titlen før du køber.

 

2. Brug flere søgeord:

Eksempel

Plast: 2266 produkter fundet

Plast genanvendelse: 14 produkter fundet

 

3. Få hjælp

Har du brug for hjælp til at finde en standard, eller spørgsmål til brugen af standarder, sidder Informationscenteret klar til at hjælpe dig via chat, mail eller telefon: https://www.ds.dk/da/kundeservice/informationscentret