Mindre virksomheder kan også få afgørende indflydelse på fremtidens robotstandarder

Mindre virksomheder kan også få afgørende indflydelse på fremtidens robotstandarder

Danmark står stærkt på den internationale bane, når det kommer til brugen og produktionen af robotter.

 

Flere små virksomheder har meldt sig klar til kamp med spændende robotløsninger. Derfor er der også interesse fra dansk side for at få indflydelse på de internationale standarder, som er på vej.

Dansk Standards robotudvalg, S-850 Robotik, skal være med til at styrke den danske position inden for robotteknologi, som spås en lys fremtid. Lasse Kieffer, som har mange års erfaringer med standarder på området, styrer slagets gang som formand for udvalget.

- Mængden af know how om robotteknologi er enorm i Danmark. Den danske robotindustri står enormt stærkt internationalt. Danske producenter har fx stort fokus på at have klare standarder inden for robotsikkerhed og ved at engagere sig i arbejdet, får de danske virksomheder uvurderlig tidlig viden om fremtidens marked og krav, hvilket er med til at sætte dem i spidsen inden for robotteknologi, siger Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Mængden af know how om robotteknologi er enorm i Danmark.
Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard
Mindre virksomheder kan også få afgørende indflydelse på fremtidens robotstandarder

Alle danske virksomheder med interesse i robotteknologi kan deltage i det nye udvalg. En af dem, der allerede deltager i udvalget er Lasse Kieffer, som desuden er valgt som formand for udvalget (S-850). Lasse har en baggrund som elektronikingeniør og har arbejdet med robotter og robotstandarder hos Purple Robtics og Universal Robots i en årrække, mens han nu er i virksomheden OnRobot. Han er derfor en yderst kompetent repræsentant for danske interesser i international sammenhæng.

- Der er mange standardiseringsaktiviteter i gang på robotområdet på internationalt niveau, både i det mere garvede industrielle felt, men også inden for helt nye industrier med store potentialer. Det er ingen hemmelighed, at jeg med formandskabet ønsker at få fart på standardiseringen - udviklingen går stærkt, og det skal standarderne støtte op om. Standarder skal være gennemarbejdede og pålidelige, så teknologi kan anvendes sikkert og fornuftigt, siger udvalgsformanden Lasse Kieffer.

Mange tror fejlagtigt, at standardisering er for store virksomheder. Små virksomheder har lige så store muligheder for indflydelse og kan være med til at præge den internationale udvikling i den retning, der er optimal for netop deres virksomhed.
Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard

Og deltagelsen er vigtig. På den måde kan danske virksomheder nemlig styrke deres nationale og internationale markedsposition – uanset størrelse.

- Mange tror fejlagtigt, at standardisering er for store virksomheder. Små virksomheder har lige så store muligheder for indflydelse og kan være med til at præge den internationale udvikling i den retning, der er optimal for netop deres virksomhed. På den måde vokser de sig støre nationalt og internationalt, fortæller Søren Nielsen.
Også ifølge Lasse er det vigtigt, at danske virksomheder sidder med ved bordet, når der skal diskuteres standarder inden for robotteknologi. Det sikrer virksomhederne indflydelse og gør, at de kan være på forkant med ændringer inden for deres område.

- Som virksomhed får man dels indflydelse på, hvordan terminologi og sikkerhedsprincipper skal være i kommende standarder, og dels tidlig information om kommende standarder. Det sidste skal man bestemt ikke undervurdere. En ting er at kende standarderne før de kommer, men ofte er det essentielt at forstå, hvorfor de er ændret, og hvordan ændringerne skal tolkes, slutter han.

I denne artikel har du læst om:

Alle temaer på Forkant