ISO 45001 diplomkursus | arbejdsmiljøledelse

Oversigt

På to dage præsenteres du for indholdet i ISO 45001:2018 standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset tager dig igennem de forskellige faser af implementering af et effektivt ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse samt de udfordringer, der ligger i overgangen fra OHSAS 18001 til den nye ISO 45001.

Arbejdsmiljøledelse er i dag af stor betydning for alle organisationer - offentlige som private. ISO 45001 standarden er udviklet som en hjælp til organisationers sikring af deres organisations arbejdsmiljøledelse.

Kurset giver dig

 • Overblik og forståelse af arbejdsmiljøledelse som begreb og kravene i ISO 45001-standarden
 • Metodik til implementering af ISO 45001 i din egen organisation
 • Værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse
 • Inspiration til arbejdsmiljøarbejdet via øvelser og gruppearbejde med kursets øvrige deltagere
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, som har til opgave at planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO 45001-standarden.

Underviser

Kristian Glæsel er medforfatter og den danske oversætter af OHSAS 18001:2008 og udnævnt international convener for udviklingen af den nye ISO 45001 standard, og dermed en af Danmarks mest erfarne auditorer og fortolkere af håndtering og implementering af ledelsessystemer.
Kristian Glæsel benyttes ofte internationalt som foredragsholder på større konferencer, fx. ved EXPO 2015 i Milano og ved International Masterclass i Sydney til oktober 2016

Time

Program dag 1

 • 08.30 Morgenmad
 • 09.00 Velkommen og præsentation
 • 09.15 Principperne bag et ledelsessystem for arbejdsmiljø
 • 10.15 Gennemgang af kravene i ISO 45001
 • 10.45 Pause
 • 11.00 Forberedelse af implementering af ISO 45001
 • 12.00 Rammerne for ledelsessystemet 
 • 12.30 Frokost
 • 13.30 Lederskab og arbejdsmiljøpolitik 
 • 14.30 Medarbejderinddragelse 
 • 15.00 Pause
 • 15.15 Farer, Risici og Muligheder 
 • 16.15 Opsummering
Time

Program dag 2

 • 08.30 Morgenmad
 • 09.00 Opsamling og refleksioner fra i går
 • 09.30 Støttefunktioner 
 • 10.15 Drift 
 • 11.00 Pause
 • 11.15 Drift 
 • 12.00 Målinger og overvågning 
 • 12.30 Frokost
 • 13.30 Intern audit og Ledelsens evaluering
 • 14.00 Hændelser, afvigelser og Løbende forbedringer
 • 14.30 Pause
 • 14.45 Opsamling og repetition 
 • 15.15 Eksamen
 • 16.15 Feedback og tak for i dag

Praktiske oplysninger om kurser