Viking: Der er langt fra Esbjerg til Rio

05. oktober 2015

Viking: Der er langt fra Esbjerg til Rio

Det nytter ikke noget, at man opfinder nye måder at gøre tingene på. For den globale virksomhed Viking i Esbjerg er er ISO 9001 garant for, at medarbejdere i hele verden kan bruge samme opskrift hver gang.

I en verden, hvor sikkerhed er livsvigtigt, er ISO 9001 kvalitetsledelse en vigtig faktor. Det ved man alt om i den jyske virksomhed Viking, der laver forskelligt overlevelsesudstyr til skibe og off-shoreindustrien. Som leverandør af overlevelsesudstyr er Viking underlagt US Coast Guard Modul D samt et EU-direktiv. Ordningerne stiller begge krav om, at der er styr på processerne, og her er ISO 9001 ifølge Dan Østergaard en stor gevinst:

- For os er det vigtigt, at vi tager afsæt i en kendt standard, ellers skulle vi forklare os hver eneste gang, vi bliver auditeret. Det gør det meget nemmere for os, at vi har indarbejdet ISO 9001 i vores virksomheds arbejdsgang, for så har vi kun én struktur, vi skal følge, fortæller kvalitetschef Dan Østergaard og fortsætter:

- Ledelsessystemet virker fra kundens ordre er lagt i vores system. Herefter kommer ordren igennem vores flow – hvor vi har faste processer for alt fra produktionsdokumentation til værkstøjs kalibrering. På den måde virker systemet som et rammeværktøj, der sikrer høj kvalitet og effektivitet, fortæller Dan Østergaard.

Det skal være samme opskrift

Viking har produktion i Danmark, Norge, Thailand og Bulgarien samt 70 servicelokationer i hele verden. For Dan Østergaard er det derfor vigtigt, at virksomheden har nogle fælles processer:

- Det nytter ikke noget, at vi gør tingene på forskellige måder. Det skal være de samme processer – uanset om du er i Esbjerg, Rio eller Hong Kong. Det skal være samme opskrift, vores medarbejdere bruger. Derfor giver det god mening med et internationalt ledelsessystem, for så ved vi, at tingene bliver gjort på den rigtige måde. Der kan være langt fra Esbjerg til Rio – ikke mindst på grund af sproglige og kulturelle forskelle – men med ISO 9001 kan vi sikre, at vores processer virker over alt i verden, fortæller Dan Østergaard.

Alle Vikings lokationer er ISO 9001 certificerede, og når virksomheden opretter eller køber nye servicestationer, skal de certificeres inden 6 måneder. Den største udfordring er ifølge Dan Østergaard implementering:

- Den største udfordring er at få systemet implementeret, at sikre, at det bliver brugt. Vi gør os umage for at forklare, at det er en vigtig del af hverdagen her – at det er er spillereglerne, når man arbejder hos Viking. Jeg tror ikke, at medarbejderne tænker så meget over det i hverdagen, men de kan godt brokke sig over, at de skal dokumentere en lang række ting. Men de ved godt, at det virker, fortæller Dan Østergaard, der står klar med hjælp:

- Der ligger en vigtig rolle i at få beskrevet over for medarbejderne, hvad de skal gøre. Det skal give mening for dem og lette hverdagen for dem, så det gør jeg meget ud af. Vi kommer også på besøg på lokationerne og stiller vores hjælp til rådighed, siger Dan Østergaard.

Ny version af ISO 9001

Han ser frem til at få den nye ISO 9001 i hænderne og har allerede en idé om, hvad det betyder for Viking:

-Det er helt klart, at vi kommer til at blive skarpere på risikovurdering – der vil vi steppe en gang mere op. Og så er vi meget tilfredse med, at den nye ISO 9001 også omfatter services. Det spiller en stor rolle og supporterer den udvikling, vi selv har sat i gang med at have mere fokus på vores services, siger Dan Østergaard.

Du kan møde Dan Østergaard på Dansk Standards netværksdag den 3. november, hvor han fortæller mere om Vikings arbejde med standarder. 

Se også

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...