Virksomheder styrker konkurrencekraften med kvalitetsledelse

01. marts 2016

Virksomheder styrker konkurrencekraften med kvalitetsledelse

7 ud af 10 danske virksomheder, der arbejder med ISO 9001, mener, at ledelsesstandarden i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater. Det viser en ny undersøgelse.

En ny undersøgelse fra Dansk Standard dokumenterer, at det øger effektivisering, styrker konkurrenceevnen og medfører højere kvalitet i produkter og services at arbejde med ledelsesstandarden ISO 9001. En af de virksomheder, der kan nikke genkendende til dette, er Voith Industrial Services A/S i Ringsted, der bl.a. leverer serviceydelser til industrielle anlæg.

- I vores branche er sikkerhed særligt vigtigt, og det er essentielt, at vi har ensartede processer i hele virksomheden. ISO 9001 hjælper os med at sikre, at der er fuldstændigt styr på rutiner og medarbejderkvalifikationer – og certificeringen giver os papir på, at det er i orden. Samtidigt understøtter ISO 9001 nogle af de andre certificeringer vi har, fx i forhold til fremstilling, svejsning og CE-mærkning af stålkonstruktioner, fortæller Asmus Diederichsen, kvalitets-og sikkerhedschef i Voith Industrial Services A/S.

Og den følelse står Voith Industrial Services A/S ikke alene med. Således oplever 78 % af de adspurgte virksomheder, der alle er certificeret efter ISO 9001, i nogen eller høj grad forbedret kvalitet i produkter og services ved at arbejde med ISO 9001 - og ligeså mange oplever øget kundetilfredshed. Desuden har 51 % i nogen eller høj grad oplevet øget effektivisering, og 85 % har oplevet bedre styring af de interne arbejdsprocesser i virksomheden. 64 % har ifølge undersøgelsen i høj eller i nogen grad oplevet, at virksomheden har styrket sin konkurrenceevne.

Et effektivt ledelsesredskab

- Undersøgelsen bekræfter det, vi længe har vidst. ISO 9001 er et særdeles virksomt ledelsesværktøj til at optimere og effektivisere. Ledelsesstandarden giver konkrete redskaber til at arbejde systematisk med at forbedre kvaliteten, minimere fejl og øge produktiviteten i virksomheden, siger Anne Hasløv Stæhr, administrerende direktør i Dansk Standard.

Den udbredte ledelsesstandard udkom i efteråret i en ny version. Dansk Standard vurderer, at der med den nye ISO 9001 er grobund for at skabe endnu større værdi for forretningen.

- Den nye ISO 9001 fordrer en mere strategisk og udviklingsfokuseret implementering i virksomhederne med klar forankring i topledelsen. Der er således tale om et ledelsesværktøj, der fremadrettet vil få endnu større betydning og skabe endnu stærkere resultater, for de virksomheder, der arbejder målrettet med den, siger Anne Hasløv Stæhr. 

 

Kontakt

Se også

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

06. februar 2023

Undersøgelse: ISO 9001 betaler sig på bundlinjen

En undersøgelse om ISO 9001 viser, at standarden fortsat er et vigtigt strategisk ledelsesværktøj.