Kan den dynamiske deleøkonomi standardiseres?

15. november 2017

Kan den dynamiske deleøkonomi standardiseres?

Regeringens nyligt lancerede strategi for vækst gennem deleøkonomi cementerer deleøkonomiens fremtog i Danmark. Deleøkonomi er uomtvisteligt en del af fremtiden, og særligt de yngre forbrugere har taget deletjenesterne til sig. Også i standardernes verden følger man med i udviklingen.

Deleøkonomi er i konstant udvikling. Hele én ud af fem danskere udbyder eller benytter deletjenester, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til ca. 800.000 danskere mellem 16-74 år. Omtrent hver tredje (28 %) i aldersgruppen 25-34 år benytter sig af de tilbud, deleøkonomien tilbyder, mens det for de helt unge forbrugere i aldersgruppen 16-24 år gælder knap hver femte (21 %).

I oktober fremlagde Regeringen 22 initiativer, der skal fremme deleøkonomi i Danmark. Særligt rammerne for den nye sektor sættes under lup med fokus på at skabe fælles og klare retningslinjer. Blandt initiativerne er fx forsikringsforhold, forbrugervejledninger og skatteforhold.

Og også i standardernes verden følger man med i udviklingen.

Kan standarder og deleøkonomi forenes?

Den internationale standardiseringsorganisation ISO har, ligesom Regeringen, diskuteret muligheden for at skabe fælles retningslinjer for den nye sektor – et arbejde som flere europæiske lande har deltaget i, herunder Frankrig og Holland. Ud af den diskussion er kommet en række retningslinjer og principper for deleøkonomi i det såkaldte Guiding principles and framework for the sharing economy

Principperne sætter fokus på udbydere og købere og oplister en række forretningsmæssige perspektiver, deletjenester bør have retningslinjer for. Det gælder bl.a. persondata, transparens og overholdelse af gældende lovgivning. For deletjenesterne kan det give en fælles ramme, så nye tjenester ikke starter på bar bund, men i stedet kan skele til eksisterende retningslinjer. 

Forenes retningslinjerne fra ISO med den fremadstormende deleøkonomi, kan de dermed være en begyndelse til en standard, der skaber de fælles rammebetingelser og grundlæggende principper, som i stigende grad har Regeringens og forbrugernes opmærksomhed.

Selvom der endnu ikke findes egentlige standarder for deleøkonomi, kan de digitale markedspladser og online platforme med fordel tage afsæt i andre eksisterende standarder om fx informationssikkerhed (ISO/IEC 27001), kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001). 

Se også

kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

18. marts 2024

Webinar: Kom i gang med arbejdet med cirkulær økonomi og data

Se eller gense dette webinar, hvor Dansk Standard introducerer en ny guide med gode råd til, hvordan virksomheder bedst kommer i gang med at anvende data til at understøtte de cirkulære forretningsmodeller.

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

15. marts 2024

Ny guide skal styrke brug af data i den cirkulære økonomi

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

12. marts 2024

Webinar om værktøjer til at arbejde med CØ i byggeriet

Se eller gense dette webinar, hvor du får overblik over standardisering inden for cirkulær økonomi i byggeriet, samt hvor og hvordan du kan få mere viden på området.

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

30. maj 2023

Cirkulær økonomi standardisering og ecodesign

Se eller gentag dette webinar, hvor du vil lære mere om ideerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).