Kan den dynamiske deleøkonomi standardiseres?

15. november 2017

Kan den dynamiske deleøkonomi standardiseres?

Regeringens nyligt lancerede strategi for vækst gennem deleøkonomi cementerer deleøkonomiens fremtog i Danmark. Deleøkonomi er uomtvisteligt en del af fremtiden, og særligt de yngre forbrugere har taget deletjenesterne til sig. Også i standardernes verden følger man med i udviklingen.

Deleøkonomi er i konstant udvikling. Hele én ud af fem danskere udbyder eller benytter deletjenester, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til ca. 800.000 danskere mellem 16-74 år. Omtrent hver tredje (28 %) i aldersgruppen 25-34 år benytter sig af de tilbud, deleøkonomien tilbyder, mens det for de helt unge forbrugere i aldersgruppen 16-24 år gælder knap hver femte (21 %).

I oktober fremlagde Regeringen 22 initiativer, der skal fremme deleøkonomi i Danmark. Særligt rammerne for den nye sektor sættes under lup med fokus på at skabe fælles og klare retningslinjer. Blandt initiativerne er fx forsikringsforhold, forbrugervejledninger og skatteforhold.

Og også i standardernes verden følger man med i udviklingen.

Kan standarder og deleøkonomi forenes?

Den internationale standardiseringsorganisation ISO har, ligesom Regeringen, diskuteret muligheden for at skabe fælles retningslinjer for den nye sektor – et arbejde som flere europæiske lande har deltaget i, herunder Frankrig og Holland. Ud af den diskussion er kommet en række retningslinjer og principper for deleøkonomi i det såkaldte Guiding principles and framework for the sharing economy

Principperne sætter fokus på udbydere og købere og oplister en række forretningsmæssige perspektiver, deletjenester bør have retningslinjer for. Det gælder bl.a. persondata, transparens og overholdelse af gældende lovgivning. For deletjenesterne kan det give en fælles ramme, så nye tjenester ikke starter på bar bund, men i stedet kan skele til eksisterende retningslinjer. 

Forenes retningslinjerne fra ISO med den fremadstormende deleøkonomi, kan de dermed være en begyndelse til en standard, der skaber de fælles rammebetingelser og grundlæggende principper, som i stigende grad har Regeringens og forbrugernes opmærksomhed.

Selvom der endnu ikke findes egentlige standarder for deleøkonomi, kan de digitale markedspladser og online platforme med fordel tage afsæt i andre eksisterende standarder om fx informationssikkerhed (ISO/IEC 27001), kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001). 

Se også

Hvad er cirkulær økonomi? Europæiske standarder klar i 2023

09. maj 2022

Hvad er cirkulær økonomi? Europæiske standarder klar i 2023

Cirkulær økonomi er et princip om at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald.

Handlingsplan for cirkulær økonomi - forstå regeringens 3 visioner

09. maj 2022

Forstå handlingsplanen for cirkulær økonomi

Handlingsplanen for cirkulær økonomi handler om at udnytte ressourcerne så effektivt som muligt. Læs om regeringens tre visioner for effektiv udnyttelse af ressourcer.

Novo Nordisk: Cirkulær økonomi er både en udfordring og en god forretningsmulighed

26. april 2022

Novo Nordisk: Cirkulær økonomi er både en udfordring og en god forretningsmulighed

Novo Nordisk arbejder strategisk med cirkulær økonomi - og standardisering spiller en vigtig rolle.

Greenwashing kan undgås – men det kræver konkret dokumentation

21. april 2022

Greenwashing kan undgås – men det kræver konkret dokumentation

Ord som bæredygtig, klimavenlig og miljørigtig anvendes af mange virksomheder, når de beskriver deres klimainitiativer. Men for at vi kan være sikre på, at der også er hold i de grønne løfter, er der brug for et værktøj, som kan dokumentere det. S...