Med standarden vil forbrugerne opleve færre infektioner

31. oktober 2018

Med standarden vil forbrugerne opleve færre infektioner

Standarden favner reelle problematikker, som forbrugerne rent faktisk oplever blandt tatovørerne på markedet.

Sine Jensen

Seniorrådgiver for sundhedspolitik i Forbrugerrådet TÆNK og medlem af S-815, Tatovering og S-273/CEN 251 for sundhedsinformatik

Hvem er du? 

Jeg er seniorrådgiver i Forbrugerrådet TÆNK med ansvar for sundhedsområdet, hvor jeg beskæftiger mig med indsatser for lægemidler, medicinsk udstyr, klage og erstatningsområdet og sundheds IT. Jeg er uddannet sygeplejerske og cand.mag. i historie og pædagogik og er derudover ekstern lektor på Københavns Universitet ved Sundhedsinformation.

Hvordan deltager du i standardisering? 

I udvalget for sundhedsinformatik arbejder jeg særligt med brugerinddragelse, privatlivsbeskyttelse og sikkerhed. Sundheds-it skal være med til at forbedre behandlinger uden at være til skade for forbrugerne. I udvalget for tatoveringer arbejder vi på krav til hygiejne og på at forbedre reglerne indenfor forbrugerbeskyttelse. 

Hvorfor deltager du i udviklingen af standarder? 

På sundhedsområdet deltager vi aktivt i klagesystemerne, og jeg kan derfor bidrage med de erfaringer med ganske alvorlige problemer, som patienterne oplever. Danmark er langt fremme i forhold til digitalisering på sundhedsområdet. Men der har desværre også vist sig nogle ulemper, som digitaliseringen bidrager til. Fx er det næsten umuligt at få slettet forkerte oplysninger, og fremtidens it-løsninger bliver nødt til at forholde sig til, at der kan forekomme fejlagtige journaliseringer. 

På tatoveringsområdet kan jeg bidrage som uafhængig interessent med de erfaringer og henvendelser, vi får fra forbrugerne. Hvilke oplevelser de har haft, hvad der bekymrer dem, og hvad de efterspørger. De problematikker tager jeg med, når vi diskuterer krav og retningslinjer i udvalget. De andre i udvalget bidrager med deres viden og erfaringer, og sammen sikrer vi, at standarden favner reelle problematikker, som forbrugerne rent faktisk oplever blandt tatovørerne i markedet. Derudover får vi sat nogle realistiske retningslinjer for tatovørerne, som rent faktisk gavner dem. 

Hvilke standarder arbejder udvalget på for tiden?

I forhold til tatovering er vi lige nu ved at være igennem den sidste afstemning på den europæiske standard for hygiejneforhold på tatoveringsområdet, og standarden bliver udgivet i begyndelsen af 2019. Indenfor sundhedsinformation arbejder vi som tidligere nævnt med brugerinddragelse, privatlivsbeskyttelse og sikkerhed.

Hvorfor er standarder for hygiejne hos tatovører nødvendige? 

Ingen tatovører ønsker at påføre deres kunder infektioner, men forbrugernes henvendelser viser, at det sker. Standarden er vigtig som forebyggende indsats. Det vil i sidste ende gavne forbrugerne, der i højere grad vil kunne undgå infektioner, og tatovørerne, som får udstukket retningslinjer og regler, der forbedrer deres forretning. Vores forventning er, at forbrugerne vil opleve færre infektioner og bedre hygiejne, og at branchen generelt får et kvalitetsløft og en fælles forståelse for, hvad der er et acceptabelt kvalitetsniveau.

Læs også

 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: mag@ds.dk
T: 39966126