Ny standard giver inspiration til lov om tatovering
I begyndelsen af 2019 udgiver Dansk Standard en ny europæisk standard for tatovering.

31. oktober 2018

Ny standard giver inspiration til lov om tatovering

I begyndelsen af 2019 udgiver Dansk Standard en ny europæisk standard for tatovering. Netop denne standard har givet inspiration til Danmarks nuværende lov om tatovering. I Danmark er der hvert år tilfælde, hvor mennesker, der er blevet tatoveret, har fået alvorlige infektioner eller udslæt som følge af tatoveringer. Det vil både lovgivningen og standarden dæmme op for.

Med en tatovering følger der også en risiko. Ca. 600.000 danskere er tatoverede, og 1 ud af 17 af dem oplever gener ved deres tatovering ifølge Videncenter for Allergi. Gener kan være kløe, men det kan også være infektioner forårsaget af bakterier og andre mikroorganismer eller virusinfektioner samt risiko for allergiske reaktioner som følge af de farver, der benyttes.

Netop for at beskytte forbrugerne så vidt muligt har fagfolk og eksperter igennem flere år arbejdet på en europæisk standard for tatovering, der også skal hjælpe og vejlede tatovøren i bl.a. hygiejne, sterilisering, rengøring og indretning af lokaler.

- Vi ser allerflest skader på grund af indholdsstofferne i tatoveringsfarverne, men vi ser også skader i forhold til manglende hygiejne. I standardiseringsarbejdet har vi derfor lagt vægt på hygiejnen, og hvad der er realistisk at stille af krav til tatovørerne. Det nytter ikke noget, hvis vi sætter urealistiske, høje krav for at forbedre beskyttelsen af forbrugeren, hvis kravene ikke kan opfyldes. Derfor har vi arbejdet meget med at sætte realistiske mål og hjælpe tatovørerne til at blive bedre med hygiejne og forebyggelse af infektioner, fortæller Sine Jensen, seniorrådgiver i Forbrugerrådet TÆNK og medlem af udvalget Tatovering S-815 under Dansk Standard, som sørger for at få dansk indflydelse på den europæiske standard.

Standarden bidrager til lovgivningen

Forebyggelse af komplikationer og beskyttelse af forbrugeren er også målet med den danske lovgivning for tatovering. Fra politisk side har man vurderet, at det er nødvendigt med en registrerings- og tilsynsordning for tatoveringssteder. Således har forbrugerne mulighed for at få en tatovering under forhold, der lever op til minimumskrav til hygiejne, dokumentation for tatoveringsfarver og forbrugerinformation.

- Den tidligere frivillige, brancheadministrerede registreringsordning fra 2014 fungerede ikke i praksis, og der har derfor været et politisk ønske om at fastsætte lovkrav om registrering af tatoveringssteder og krav om forsvarlige infektionshygiejniske forhold, siger Jannie Frydenborg Hansen, specialkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed.

For at tage højde for alle områder, der har betydning for hygiejnen, giver standarden anbefalinger til samtlige områder af en tatoveringsvirksomhed. Standarden kommer derfor med anbefalinger til både de fysiske rammer for et tatoveringssted såvel som til tatovører, udstyr, rengørings- og tatoveringsprocedurer. 

- Styrelsen for Patientsikkerhed har set på de anbefalinger, som den europæiske standard giver. Herefter har styrelsen i samarbejde med Statens Serum Institut fastsat regler, der er relevante for infektionshygiejnen. Fx fremgår det af standarden, at tatoveringssteder skal have vaskbare overflader og skal holdes synligt rene, hvilket nu også følger af reglerne om infektionshygiejne. Styrelsen har fx også fastsat regler om, at der fra tatoveringsstationer skal være let adgang til håndvask til udførelse af korrekt håndhygiejne, forklarer Jannie Frydenborg Hansen.

Læs også

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Se også

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

06. juni 2023

Standard sikrer tilgængelighed for alle i det offentlige rum

Tilgængelighed er afgørende for, at alle mennesker kan færdes og deltage fuldt ud i samfundet, og bør tænkes ind fra starten af alle byggeprojekter. Nu er standarden for tilgængelighed og anvendelighed i det byggede miljø, der sikrer, at alle har...

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

30. januar 2023

Hjælp på vej til virksomheder – forstå vilkår og betingelser ved onlinehandel

Det er de færreste forbrugere, der læser og forstår vilkår og betingelser, når de køber varer online. ISO er på opfordring fra forbrugerne netop gået i gang med udviklingen af en vejledning til virksomheder, der skal øge forbrugernes forståelse af...

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som unde...

Ny standard for trampolinparker øger sikkerheden for børn og voksne

27. januar 2023

Ny standard for trampolinparker øger sikkerheden for børn og voksne

En helt ny standard for trampolinparker skal reducere antallet af alvorlige ulykker, så både børn, unge og voksne kan hoppe og bevæge sig sikkert og være aktive sammen.