Ny standard giver inspiration til lov om tatovering
I begyndelsen af 2019 udgiver Dansk Standard en ny europæisk standard for tatovering.

31. oktober 2018

Ny standard giver inspiration til lov om tatovering

I begyndelsen af 2019 udgiver Dansk Standard en ny europæisk standard for tatovering. Netop denne standard har givet inspiration til Danmarks nuværende lov om tatovering. I Danmark er der hvert år tilfælde, hvor mennesker, der er blevet tatoveret, har fået alvorlige infektioner eller udslæt som følge af tatoveringer. Det vil både lovgivningen og standarden dæmme op for.

Med en tatovering følger der også en risiko. Ca. 600.000 danskere er tatoverede, og 1 ud af 17 af dem oplever gener ved deres tatovering ifølge Videncenter for Allergi. Gener kan være kløe, men det kan også være infektioner forårsaget af bakterier og andre mikroorganismer eller virusinfektioner samt risiko for allergiske reaktioner som følge af de farver, der benyttes.

Netop for at beskytte forbrugerne så vidt muligt har fagfolk og eksperter igennem flere år arbejdet på en europæisk standard for tatovering, der også skal hjælpe og vejlede tatovøren i bl.a. hygiejne, sterilisering, rengøring og indretning af lokaler.

- Vi ser allerflest skader på grund af indholdsstofferne i tatoveringsfarverne, men vi ser også skader i forhold til manglende hygiejne. I standardiseringsarbejdet har vi derfor lagt vægt på hygiejnen, og hvad der er realistisk at stille af krav til tatovørerne. Det nytter ikke noget, hvis vi sætter urealistiske, høje krav for at forbedre beskyttelsen af forbrugeren, hvis kravene ikke kan opfyldes. Derfor har vi arbejdet meget med at sætte realistiske mål og hjælpe tatovørerne til at blive bedre med hygiejne og forebyggelse af infektioner, fortæller Sine Jensen, seniorrådgiver i Forbrugerrådet TÆNK og medlem af udvalget Tatovering S-815 under Dansk Standard, som sørger for at få dansk indflydelse på den europæiske standard.

Standarden bidrager til lovgivningen

Forebyggelse af komplikationer og beskyttelse af forbrugeren er også målet med den danske lovgivning for tatovering. Fra politisk side har man vurderet, at det er nødvendigt med en registrerings- og tilsynsordning for tatoveringssteder. Således har forbrugerne mulighed for at få en tatovering under forhold, der lever op til minimumskrav til hygiejne, dokumentation for tatoveringsfarver og forbrugerinformation.

- Den tidligere frivillige, brancheadministrerede registreringsordning fra 2014 fungerede ikke i praksis, og der har derfor været et politisk ønske om at fastsætte lovkrav om registrering af tatoveringssteder og krav om forsvarlige infektionshygiejniske forhold, siger Jannie Frydenborg Hansen, specialkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed.

For at tage højde for alle områder, der har betydning for hygiejnen, giver standarden anbefalinger til samtlige områder af en tatoveringsvirksomhed. Standarden kommer derfor med anbefalinger til både de fysiske rammer for et tatoveringssted såvel som til tatovører, udstyr, rengørings- og tatoveringsprocedurer. 

- Styrelsen for Patientsikkerhed har set på de anbefalinger, som den europæiske standard giver. Herefter har styrelsen i samarbejde med Statens Serum Institut fastsat regler, der er relevante for infektionshygiejnen. Fx fremgår det af standarden, at tatoveringssteder skal have vaskbare overflader og skal holdes synligt rene, hvilket nu også følger af reglerne om infektionshygiejne. Styrelsen har fx også fastsat regler om, at der fra tatoveringsstationer skal være let adgang til håndvask til udførelse af korrekt håndhygiejne, forklarer Jannie Frydenborg Hansen.

Læs også

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Se også

Stigende fokus på standarder i offentlige grønne indkøb i Europa

05. december 2022

Stigende fokus på standarder i offentlige grønne indkøb i Europa

Offentlige grønne indkøb er en vigtig nøgle i Europas grønne omstilling. Sverige er et af de lande, der er langt fremme med at stille offentlige grønne krav med standarder som vigtigt værktøj.

Det skal være lettere at leve selvstændigt i eget hjem - uanset evner

28. oktober 2022

Det skal være lettere at leve selvstændigt i eget hjem - uanset evner

En ny europæisk standard, som omhandler tilgængelige systemer, er ved at blive udviklet. Målet er at forbedre livskvaliteten for alle, der lever selvstændigt, ved at sikre, at tilgængeligheden er tilfredsstillende i både design og funktionalitet a...

Dansk Standard vært for internationalt møde: Skal vejledning til ”Car-adaptations for disabled drivers” udvikles yderligere?

27. oktober 2022

Dansk Standard vært for internationalt møde: Skal vejledning til ”Car-adaptations for disabled drivers” udvikles yderligere?

Dansk Standard byder velkommen til en stor gruppe europæiske eksperter inden for hjælpemiddelområdet, når Dansk Standard er vært d. 16. november for plenarmødet for den europæiske komité, CEN TC 293 - hjælpemidler og tilgængelighed.

Standard passer på brandfolket, mens de passer på samfundet

13. oktober 2022

Standard passer på brandfolket, mens de passer på samfundet

Brandmænd yder en stor indsats for at beskytte det samfund, de tjener, men det er vigtigt, at de også beskytter sig selv. Det hjælper standarden for rengøring, inspektion og reparation af brandmænds personlige værnemidler med.