Standarder og CE-mærkning – hvordan hænger det sammen?

01. maj 2019

Standarder og CE-mærkning – hvordan hænger det sammen?

CE-mærkning: De fleste har nok set det, måske bag på en oplader eller på natlampen ved siden af sengen –ofte symboliseret ved et lille logo. Men det er de færreste, som ved præcist, hvad CE-mærkningen betyder, og at der bag det lille logo gemmer sig en historie om EU’s indre marked.

CE-mærkning er skabt af EU og har til formål at udvikle de bedst mulige rammer for et indre marked og skabe fri bevægelighed af varer imellem EU-landene.

- Før EU indførte CE-mærkningen, blev danske virksomheder mødt med nye tekniske krav, hver gang det produkt, der skulle sælges, krydsede en landegrænse. Et produkt til samme anvendelse i en række lande kunne på den måde blive mødt med forskellige krav til godkendelse og prøvningsmetoder i Finland, Sverige, England og Irland. Dette har CE-mærkningen været med til at ændre på, så det bliver lettere at markedsføre produkter på tværs af landegrænser, fordi der dermed stilles ens krav til produkter gennem standarder og europæisk lovgivning forklarer Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Hvad skal CE-mærkes?

Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes. Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. De produkter, der skal CE-mærkes, skal dermed have et særligt fokus på sikkerhed, sundhed og miljø. 

Det er kun produkter, der markedsføres eller tages i brug inden for EU, der skal CE-mærkes. Selvom et produkt udelukkende er fremstillet og markedsført i Danmark, skal det også CE-mærkes. Som udgangspunkt er det producenten, der skal CE-mærke, men det endelige ansvar ligger hos den, der markedsfører produktet. 

CE-mærket erklærer, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. 

CE-mærkning siger ikke noget om, hvad produktet kan, men er derimod en erklæring om, at det overholder myndighedernes krav til sikkerhed og sundhed i forbindelse med brugen af produktet.

- Hvis en maskine er CE-mærket betyder det fx, at fabrikanten har vurderet sikkerhedsaspekter i forbindelse med brugen, så man ikke får fingre eller arme i klemme, når maskinen betjenes normalt, forklarer Anne Holm Sjøberg.

De europæiske standarder spiller en helt central rolle for CE-mærkningen. Det gælder især de harmoniserede standarder, som angiver, hvordan man som producent kan opfylde kravene i et direktiv. Hvis man følger en harmoniseret standard, har man ret til at formode, at man også opfylder lovgivningens krav. Standarderne bliver med andre ord et hjælpemiddel for producenten til at dokumentere, at lovgivningens krav er opfyldt. Det er vigtigt at understrege, at standarder ikke sætter kravene. Det gør direktiverne.

CE-mærkning af byggevarer er lidt anderledes

For de fleste produkters vedkommende er standarder et tilbud til producenten, og det er frivilligt at anvende dem. Men når det drejer sig om byggevarer, skal man anvende de harmoniserede standarder.

Desuden er CE-mærkningen ikke en godkendelse af byggevaren til brug, men nærmere en erklæring der fortæller om byggevarens ydeevne, fx styrke, isoleringsevne etc. CE-mærket giver altså ret til at markedsføre byggevaren over landegrænser, men ikke nødvendigvis ret til at bygge den ind i et hus – her skal byggevaren opfylde de nationale krav til fx styrke og isoleringsevne. Den store fordel ved CE-mærkning på byggevareområdet er, at det er de samme prøvningsmetoder over hele EU, og de samme ydeevner der skal deklareres.

Standarder er således helt centrale for, hvordan sikkerheden af produkter dokumenteres i EU til gavn for både producenter og forbrugere.

Vil du vide mere?

Læs mere om CE-mærkning 

Denne artikel er en del af en artikelserie om standarder, hvordan de bruges og de fordele standarder giver danske virksomheder.

 

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Se også

CE-mærket på det britiske marked bliver udvidet med flere produktområder

26. januar 2024

CE-mærket på det britiske marked bliver udvidet med flere produktområder

Storbritannien har netop valgt at udvide med flere produktområder, hvor CE-mærkning fortsat kan anvendes.

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

16. januar 2024

CE-mærkning kommer også til at gælde genbrugte byggevarer i den nye byggevareforordning

Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er blevet enige om rammerne for den europæiske byggevareforordning, der har fokus på cirkularitet og digitalisering. Det betyder bl.a., at CE-mærkning fremover også skal gælde genbrugte byggematerialer.

10. august 2023

Storbritannien vil forlænge brug af CE-mærkning for flere produkter

Den britiske regering har til hensigt at forlænge anerkendelsen af CE-mærkningen på ubestemt tid, så CE-mærkningen fortsat kan benyttes på det britiske marked efter d. 31. december 2024, som oprindeligt var skæringsdatoen. Forlængelsen sker på bag...

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

11. november 2022

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

Dansk Standard tilbyder nu et onlinekursus om CE-mærkning. Kurset retter sig mod begyndere inden for CE-mærkning, som gerne vil vide, hvad det indebærer, og hvordan man får det.