Har du styr på kravene til brandsikring af ventilationsanlæg i BR18?

04. december 2020

Har du styr på kravene til brandsikring af ventilationsanlæg i BR18?

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, DS 428, udkom sidste efterår i en ny version og siden er der kommet en række præciseringer til. Bygningsreglementet henviser til denne standard, som derfor er vigtig at kende, når man som producent, rådgiver eller udførende skal efterleve kravene. Hør mere på Dansk Standards webinar 22. januar.

Standarden for brandsikring af ventilationsanlæg, som indgår i BR18, udkom i en ny udgave i september 2019 og efterfølgende er der udgivet to tillæg med en række væsentlige præciseringer.

”Hvis du arbejder med ventilation, er der en række krav i BR18 til projektering, udførelse, drift og vedligehold, du skal overholde. De væsentligste krav, når det kommer til brandsikring, finder du i standarden DS 428 og i de to tillæg”, siger Charlotte Vartou Forsingdal, konsulent i Dansk Standard.

Overordnet indeholder standarden DS 428 en række krav for at opnå en forsvarlig brandteknisk sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg. Byggeskikken har de senere år ændret sig mod tættere og højere byggeri. Det betyder bl.a., at der i etagebyggeri bliver indført flere decentrale ventilationsanlæg, som installeres i hver lejlighed, i stedet for ét stort centralt ventilationsanlæg. Det stiller nye krav til brandsikkerheden, så der opnås et forsvarligt sikkerhedsniveau, der bl.a. skal forhindre, at røg kan sprede sig fra rum til rum og til flere ventilationsanlæg i ejendommen.

”Standarden tager højde for nye byggeskikke, nye materialer, nye decentrale anlæg og den seneste teknologi. Kravene er i videst muligt omfang funktionsbaserede, og samtidig er standarden blevet mere brugervenlig end tidligere, fordi teksten er opdelt i farver efter formål”, fortæller Charlotte Vartou Forsingdal.

Standarden er bygget op af tekst i tre forskellige farver som en hjælp til de forskellige måder at anvende den på:

  • Funktionskrav er skrevet med sort tekst.
  • Standardmetoder for opfyldelse af funktionskravene står med blå tekst.
  • Vejledning til, hvordan man kan beregne og dokumentere, er med orange tekst og er til brug for komplicerede byggerier som fx etagebyggeri

Den nye version af standarden er desuden udvidet til også at omfatte:

  • Brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag.
  • Garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe.
  • Mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.
Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

Nye regler for afløb - DS 432 i ny version

07. september 2020

Nye krav til afløb - DS 432 i ny version

En række ændringer på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet. Hør mere på Dansk Standards webinar 7. oktober om ændringerne i DS 432.

Video: Nye krav til afløb – ny DS 432

07. oktober 2020

Video: Nye krav til afløb – ny DS 432

Nåede du ikke at se Dansk Standards webinar om den nye DS 432 og ændringerne på afløbsområdet – eller vil du gerne gense det – så kan du finde optagelsen her, hvor du også kan se oplægsholdernes slides.

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

23. oktober 2020

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil byg...

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

01. december 2020

Den danske byggebranche går forrest i omstillingen til cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde. Nu har den danske branche sat sig i spidsen for udviklingen af europæiske løsninger til et cirkulær...