Vær med til at sætte fremtidens standarder for ligestilling og diversitet

07. september 2020

Vær med til at sætte fremtidens standarder for ligestilling og diversitet

Ligestilling, inklusion og mangfoldighed bliver fortsat vigtigere for danske virksomheder, men det kan være komplekst at arbejde med og dokumentere i praksis. Derfor skal der nu udvikles en ledelsesstandard, der skal gøre det lettere at skabe nutidige arbejdspladser og virksomhedskulturer.

Det kan være udfordrende at arbejde konkret med ligestilling og diversitet – og ikke mindst dokumentere egne indsatser og resultater, så man undgår ”gender washing”. Dansk Standard er derfor blevet opfordret til at lave en standard på området af Annelise Ryberg og Lynn Roseberry fra organisationen SAMSTILLING.

"Det kan være svært – måske især for mindre virksomheder – at overskue, hvad der er best practice, og hvordan man kan arbejde med ligestilling og diversitet og skabe resultater. Der er derfor brug for et konkret værktøj til at komme i mål med arbejdet for en bedre og mere ligelig kønsrepræsentation og diversitet i virksomheder", siger Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard.

Og det er netop det, en ledelsesstandard bl.a. kan bidrage med: konkrete og brugbare redskaber til at systematisere arbejdet med ligestilling og diversitet i praksis samt til at dokumentere egne indsatser og resultater. Målet med standarden er at gøre det lettere for arbejdsgivere at etablere og vedligeholde inkluderende arbejdspladser, styrke kønsbalancen og øge diversiteten eller repræsentationen af minoriteter.

Danmark halter efter

Alle med interesse og viden indenfor ligestilling og diversitet har mulighed for at deltage i udviklingen af standarden og dermed få indflydelse på fremtidens inkluderende arbejdsplads samt indblik i nyeste viden og forskning på området. Flere organisationer har allerede meldt sig på banen til at deltage i arbejdet og dermed få mulighed for at påvirke standardens indhold og krav. En af dem er AkademikerPension:

”Vi er ikke i tvivl om, at ligestilling og øget diversitet kan skabe værdi ikke blot her i AkademikerPension, men også i de mange virksomheder, som vi investerer i. Samtidig hører vi fra mange af virksomhederne, at det er et svært område at arbejde med, og det også vores egen erfaring som en helt almindelig dansk SMV. Derfor bakker AkademikerPension op om planerne om at udarbejde en dansk standard for ligestilling og diversitet, som kan hjælpe virksomhederne både til at implementere og dokumentere,” udtaler Jens Munch Holst, direktør i AkademikerPension (det tidligere MP Pension), og fortsætter:

”Og, så er det i øvrigt et område, hvor Danmark halter efter de andre nordiske lande, så der er i høj grad brug for handling.”

Et bidrag til FN’s verdensmål

Også Deloitte støtter arbejdet med udvikling af en dansk standard for ligestilling:

”I Deloitte arbejder vi benhårdt med at opnå en ligelig kønsbalance. Vi ønsker at afspejle det samfund, vi er en del af, og det tilsiger øget diversitet i vores opgaveteams, i ledelsen og vores bestyrelse. Vi har rykket markant over de sidste par år og arbejder målrettet med strukturerede rekrutterings- og forfremmelsesprocesser, der blandt andet understøtter en fair og lige behandling af vores medarbejdere, uanset køn, etnicitet, seksuel orientering mv. Vi støtter arbejdet med udvikling af en dansk standard for ligestilling, da en standard dels kan bidrage til at fastholde momentum og sikre dokumentation af vores egen indsats for ligestilling internt, dels bidrage til FNs verdensmål om lige muligheder for alle samt skabe yderligere transparens om agendaen. Jeg er ikke i tvivl om, at dette har stor betydning for Deloittes fortsat stærke position, hvad angår rekruttering og fastholdelse af toptalenter i fremtiden,” siger Camilla Kruse, partner og talentleder i Deloitte

Og der kan da også for den enkelte virksomhed være gode grunde til at arbejde proaktivt og systematisk med ligestilling og diversitet:

"Det kan være med til at styrke ens employer brand og gøre virksomheden attraktiv for nuværende og fremtidige medarbejdere at favne og vægte mangfoldighed. Samtidigt skabes større talentmasse, innovationsevne og beslutningskompetence, fordi man har mangfoldigt sammensatte medarbejderteams, hvor forskellige logikker, perspektiver og kulturer bringes i spil", siger Niels Madelung og understreger, at systematisk arbejde med diversitet og ligestilling også er en måde at bidrage til FN’s verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene og mål 10 om mindre ulighed.

Hvis du vil høre mere om den kommende ledelsesstandard og muligheden for at deltage i udviklingen af den, er du velkommen til at kontakte Niels Madelung, chefkonsulent i Dansk Standard på mobil: 41218304 eller mail: nm@ds.dk.

Mere om standarden

Standarden forventes at forholde sig til følgende emner:

  • Formel og uformel inddragelse og indflydelse (på forskellige niveauer)
  • Horisontale og vertikale udviklingsmuligheder (ikke kønsbestemte job + kønsbalance i hierarkier)
  • Tryghed og trivsel (herunder lige mulighed for at ytre sig i formelle og uformelle grupper)
  • Forskellige behov i forskellige livsfaser (fx barsel, seniorordninger, nedsat tid)
  • Inklusion og diversitet

 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Se også

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

27. april 2020

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Hvordan skaber vi en cirkulær økonomi?

19. juni 2020

Hvordan skaber vi en cirkulær økonomi?

Det var temaet for den debat, Dansk Standard arrangerede på Altingets sommermøde i deres hyggelige gård.

Hvordan opnår din organisation medarbejdernes engagement?

03. september 2020

Hvordan opnår din organisation medarbejdernes engagement?

Standarden inden for kvalitetsledelse, DS/ISO 10018, vejleder i, hvordan en organisation opnår medarbejderengagement. Vejledningen udkom første gang i 2012 og er kommet i en ny udgave i år.