Offentlige udbud stiller krav om grønne standarder

12. januar 2021

Offentlige udbud stiller krav om grønne standarder

Klima- og miljøhensyn spiller allerede i dag en rolle i danske offentlige udbud. Det viser en ny rapport, der indikerer, at knap halvdelen af udbuddene inddrager klima- og miljøhensyn ved bl.a. at stille krav om grønne standarder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet analysen ”Status for offentlig konkurrence”, hvor man for første gang har kigget nærmere på, hvor ofte offentlige ordregivere har inddraget klima- og miljøhensyn i deres udbud. Kortlægningen viser, at 44 procent af alle udbud indeholder ord, som indikerer, at udbuddet lægger vægt på bæredygtighed. Det drejer sig fx om miljømærker eller grønne standarder, som ISO 14001, standarden for miljøledelse, der er det tredje mest brugte ord.

”Det er glædeligt, at så mange offentlige ordregivere allerede i dag bruger solide redskaber, som fx miljøledelse og andre grønne standarder, der understøtter den grønne omstilling. Det understreger, at der er gode erfaringer med at henvise til standarder i udbud, fordi det giver en ensartet og enkel måde at opstille grønne krav til tilbudsgivere”, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Miljøledelse sikrer konkrete resultater

Grønne standarder nævnes ifølge rapporten samlet set i 9 pct. af udbuddene, særligt går standarden ISO 14001 om miljøledelse igen.

Og det er der god grund til. Danske virksomheder har nemlig gode erfaringer med ISO 14001, hvilket understreges af en undersøgelse om miljøledelse fra 2020. I undersøgelsen svarer hele 85 %, at arbejdet med miljøledelse har styrket deres miljøindsats i nogen eller høj grad, og 83 % svarer, at de dermed har opnået bedre håndtering af miljøpåvirkninger.

”Der er en god sammenhæng mellem virksomhedernes konkrete erfaringer med miljøledelse og det faktum, at mange offentlige udbydere stiller krav til ISO 14001. Miljøresultaterne er nemlig til at tage og føle på for alle parter”, siger Jens Heiede.

Øget fokus på grønne indkøb

Det er nyt, at den årlige rapport om offentlig konkurrence sætter fokus på grønne og bæredygtige indkøb. Desuden har regeringen offentliggjort en strategi for offentlige grønne indkøb i november 2020.

”Det vidner om et øget fokus på grønne og bæredygtige indkøb, og det, at der kommer nogle tal på omfanget af grønne hensyn i udbud, kan være med til at løfte den grønne indkøbsdagsorden. De offentlige indkøb er en stærk muskel og derfor kan det være med til at spille en stor rolle i den samlede grønne omstilling. Det betyder også, at det er vigtigt, at vi ikke stopper her, men at endnu flere offentlige udbud fremadrettet lægger vægt på bæredygtighed fx ved at indeholde grønne krav til miljømærker eller standarder”, slutter Jens Heiede.

Læs mere her: https://www.kfst.dk/pressemeddelelser/kfst/2021/20210112-det-offentlige-udnytter-forskellige-styrker-ved-udbud/

 

Kontakt

Jens Heiede
Jens Heiede Adm. Direktør | CEO
Direktion
E: jhe@ds.dk
T: 39 96 62 27

Se også

Mere grøn varme kræver brug af standarder

19. maj 2020

Mere grøn varme kræver brug af standarder

Regeringen har netop præsenteret en strategi for, hvordan varmesektoren skal blive mere grøn. Et væsentligt element er udbredelse af varmepumper, men der er faldgruber, som bør undgås.

Ny analyse: standarder har stor betydning for den grønne omstilling

06. maj 2020

Analyse: standarder har stor betydning for den grønne omstilling

Reduceret miljøbelastning, øget brug af klimavenlige materialer og større udbredelse af grønne løsninger. Det er blot nogle af gevinsterne for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder, viser en ny analyse blandt knap 600 danske virksomh...

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

18. juni 2020

Ny analyse: Byggeriet har brug for standarder til den grønne omstilling

Bygge- og anlægsbranchen står overfor for store forandringer, når hele branchen skal omstilles til cirkulær økonomi og en kraftig reduceret miljøbelastning. Store dele af branchen peger på, at der er gevinster for den grønne omstilling ved anvende...

Standarder skal være med til at fremme cirkulær økonomi

09. december 2020

Standarder skal være med til at fremme cirkulær økonomi

I regeringens udspil til handlingsplan for cirkulær økonomi, som netop er blevet sendt i høring, spiller standarder en væsentlig rolle indenfor flere områder. Det gælder særligt for områder som plastik og byggeri, hvor der i høj grad er brug for f...