Mere grøn varme kræver brug af standarder

19. maj 2020

Mere grøn varme kræver brug af standarder

Regeringen har netop præsenteret en strategi for, hvordan varmesektoren skal blive mere grøn. Et væsentligt element er udbredelse af varmepumper, men der er faldgruber, som bør undgås.

I dag opvarmes huse og bygninger af omkring 80.000 oliefyr og 380.000 naturgasfyr, men fremover ønsker regeringen, at de skal udskiftes til fjernvarme og varmepumper. Omlægningen vil give en betydelig reduktion i drivhusgasudledninger. For at opnå den ønskede effekt, kræver det imidlertid, at varmepumperne er installeret optimalt. Det er desværre ikke altid tilfældet. I 2016 viste en undersøgelse af effekten af installerede varmepumper fra Teknologisk Institut således, at kun omkring 15 % af pumperne var optimalt installerede.

- Det er ikke effektivt nok at få installeret en varmepumpe, vi bør også have fokus på, at der sker en optimal installering. Derfor har vi efter ønske fra Energistyrelsen udarbejdet standarden DS 1150, der sikrer den mest optimale installation og dimensionering af varmepumperne, hvorved der undgås et unødvendigt energiforbrug, fortæller Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard

Ud over standarden for installation har klimapartnerskabet for bygge- og anlæg foreslået, at der udarbejdes en servicestandard for varmepumper, så der også sker en korrekt og optimal løbende servicering af disse.

- I Dansk Standard står vi klar til at facilitere udviklingen af en ny servicestandard, hvis der er opbakning fra såvel branche som myndigheder, så er det helt oplagt, at dette arbejde sættes i gang snarest. Vi håber så også, at man fra politisk side vil stille krav om brugen af både den eksisterende standard og eventuelle nye standarder for varmepumper. Dermed kan vi sammen sikre, at vi opnår den største energibesparelse, afslutter Anne Holm Sjøberg.

Forslaget om at udbrede brugen af varmepumpestandarden indgår også i Dansk Standards 13 forslag til Danmarks klimahandlingsplan, der kan læses her: 

 

Alle har desuden mulighed for at deltage i udarbejdelsen af kommende varmepumpestandarder. Læs mere her:

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

15. april 2020

Standarder er et effektivt værktøj til at nå Danmarks klimamål

Standarder styrker den grønne omstilling bl.a. fordi, de kan medvirke til at reducere virksomheders klimabelastning og udbrede nye grønne produkter og løsninger.

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

27. april 2020

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Mere grøn varme kræver brug af standarder

19. maj 2020

Mere grøn varme kræver brug af standarder

Regeringen har netop præsenteret en strategi for, hvordan varmesektoren skal blive mere grøn. Et væsentligt element er udbredelse af varmepumper, men der er faldgruber, som bør undgås.

Ny standard for varmepumper er godt nyt for den grønne omstilling

10. december 2019

Ny standard for varmepumper er godt nyt for den grønne omstilling

Varmepumper er populære som aldrig før. Og det er godt nyt for den grønne omstilling. Varmepumper kan nemlig spare på energien. En ny standard for elektriske varmepumpeinstallationer skal hjælpe forbrugere med at få det fulde udbytte af deres varm...