Energiledelse er blevet en del af vores DNA

22. juni 2021

”Energiledelse er blevet en del af vores DNA”

Både økonomisk og klimamæssigt kan det give store gevinster at anvende standarden for energiledelse.

Energiledelse er et nyttigt værktøj for både små og store virksomheder og gavner både klimaet og økonomien. Og ved at anvende standarden for energiledelse, ISO 50001, viser virksomheden også kunderne, at de gør en dokumenteret indsats for at mindske deres klima- og miljøaftryk.

- Energiledelse er for alle, for alle virksomheder opnår en gevinst ved at nedbringe deres energiforbrug. Standarden er et rammeværktøj, som skaber et overblik over energiforbruget, og derved har man et solidt grundlag for at minimere og reducere forbruget, siger Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef i Dansk Standard.

Når en virksomhed indfører standarden i energiledelse, ISO 50001, er første skridt at få kortlagt energiforbruget. Er der fx maskiner, der er utidssvarende og derfor kræver for meget strøm, eller er der et stort tomgangsforbrug af energi?

- Det er en øjenåbner, og mange bliver overraskede over, at de bruger energi på noget, som de ikke var klar over. Når der er styr på, hvor man bruger den daglige energi i virksomheden, kan man gøre noget ved det, forklarer Anne Holm Sjøberg.Energiledelse styrker konkurrenceevnen

I den sønderjyske by Egernsund ligger Egernsund Wienerberger, der siden 1843 har produceret tegl, som bruges til mursten. Da produktionen af tegl er energikrævende, har virksomheden, der har fabrikker i de nordiske lande, altid arbejdet med at nedbringe energiforbruget.

- En stor del af vores omkostninger går til indkøb af energi. Derfor betyder det meget for vores økonomi og dermed vores konkurrenceevne, at vi nedbringer energiforbruget. Når vi bruger mindre energi, er det også til gavn for klimaet og de kommende generationer, siger Andreas Christensen, der er direktør i Egernsund Wienerberger.

Et vigtigt værktøj er standarden i energiledelse, ISO 50001. Ud fra den har virksomheden udregnet en række ugentlige energinøgletal, som de arbejder efter.

- Standarden giver os et målrettet redskab til at arbejde struktureret med processerne. Den giver os et konstant fokus på at nedbringe vores energiforbrug, og det er blevet en del af vores DNA. Alle tænker på at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen, siger Andreas Christensen og understreger, at det er vigtigt at få medarbejderne med ombord.

- På vores fabrik på Fyn har vi fået energiniveauet ned med 25 procent, fordi medarbejderne blev ved med at arbejde målrettet med at nedbringe forbruget, fortæller han.

Ingen klimavenlige produkter betyder ingen kunder

Egernsund Wienerberger har med standarden i hånden sat sig en række energimål, og derpå blev energiforbruget på alle syv fabrikker kortlagt. 

- Det viste sig faktisk, at to af vores fabrikker CO2-mæssigt ikke stod til at redde, og derfor besluttede vi os for at lukke dem. Vi er gået fra syv til fem produktionssteder, som vi så har udvidet, og bare den øvelse har samlet set reduceret vores CO2-udledning med 10 procent her i norden, fortæller direktøren.

Målet er, at Egernsund Wienerberger skal reducere sin CO2-udledning med 30 procent fra 2020 til 2024 og være CO2-neutral i 2050.

- Hvis vi fortsætter med at arbejde efter standarden og hele tiden har fokus på at forbruge mindre energi, er jeg overbevist om, at vi når vores mål, understreger direktøren.

Andreas Christensen oplever, at kunderne i stigende grad efterspørger bæredygtige og klimavenlige produkter.

- Hvis vi ikke har klimavenlige varer på hylderne, har vi ingen kunder. Med en certificering kan vi dokumentere vores indsats, så vores CO2-regnskab er lige så vigtigt for os som det finansielle regnskab. Vi har hele tiden luppen fremme for at finde steder, hvor vi kan optimere vores energiforbrug, siger Andreas Christiansen.

Store energibesparelser at hente

Hos Dansk Standard vurderer afdelingschef Anne Holm Sjøberg, at virksomheder typisk opnår energibesparelser på 10-15 procent det første år efter indførelsen af standarden.

- Når man indfører energiledelse, skal man løbende holde øje med sine nøgletal og optimere sit energiforbrug. Energiledelse er ikke et quickfix, men en varig livsstilsændring, understreger hun.

Virksomheder med over 250 ansatte har pligt til at gennemføre et energisyn hver fjerde år, men er virksomheden certificeret efter standarden i energiledelse ISO 50001 kan standarden erstatte det lovpligtige energitilsyn.

Læs mere om energiledelse

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39966145

Se også

Kom nemt i gang med energiledelse – skridt for skridt

14. oktober 2021

Kom nemt i gang med energiledelse – skridt for skridt

En ny standard for energiledelse er netop udkommet. Den er målrettet små og mellemstore virksomheder og er udformet som en guide, der vejleder i, hvordan virksomheden trinvist selv kan implementere energiledelse, i takt med hvor moden den er.

Ny version af ISO 50003 Energiledelsessystemer

23. juli 2021

Ny version af ISO 50003 Energiledelsessystemer

Et energiledelsessystem gør det muligt for organisationer at etablere de systemer og processer, der er nødvendige for løbende at forbedre energieffektiviteten herunder anvendelsen af energi og energiforbruget. Standarden, der stiller krav til orga...

Få hjælp til implementering af energiledelse med ny guide

18. oktober 2020

Få hjælp til implementering af energiledelse med ny guide

En ny version af vejledningen til energiledelsesstandarden ISO 50001 er netop udkommet. Vejledningen giver praktisk hjælp til at komme i gang med implementering af energiledelse i virksomheden og anviser metoder samt kommer med konkrete eksempler mm.

Få din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

23. september 2020

Få din virksomhed godt i gang med FN’s verdensmål

Danske virksomheder, der arbejder med FN’s verdensmål, kan få del i et milliardstort forretningspotentiale. Men mange virksomhederne savner konkrete værktøjer, og standarder kan være en vigtig del af løsningen.