Energiledelse er blevet en del af vores DNA

22. juni 2021

”Energiledelse er blevet en del af vores DNA”

Både økonomisk og klimamæssigt kan det give store gevinster at anvende standarden for energiledelse.

Energiledelse er et nyttigt værktøj for både små og store virksomheder og gavner både klimaet og økonomien. Og ved at anvende standarden for energiledelse, ISO 50001, viser virksomheden også kunderne, at de gør en dokumenteret indsats for at mindske deres klima- og miljøaftryk.

- Energiledelse er for alle, for alle virksomheder opnår en gevinst ved at nedbringe deres energiforbrug. Standarden er et rammeværktøj, som skaber et overblik over energiforbruget, og derved har man et solidt grundlag for at minimere og reducere forbruget, siger Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef i Dansk Standard.

Når en virksomhed indfører standarden i energiledelse, ISO 50001, er første skridt at få kortlagt energiforbruget. Er der fx maskiner, der er utidssvarende og derfor kræver for meget strøm, eller er der et stort tomgangsforbrug af energi?

- Det er en øjenåbner, og mange bliver overraskede over, at de bruger energi på noget, som de ikke var klar over. Når der er styr på, hvor man bruger den daglige energi i virksomheden, kan man gøre noget ved det, forklarer Anne Holm Sjøberg.Energiledelse styrker konkurrenceevnen

I den sønderjyske by Egernsund ligger Egernsund Wienerberger, der siden 1843 har produceret tegl, som bruges til mursten. Da produktionen af tegl er energikrævende, har virksomheden, der har fabrikker i de nordiske lande, altid arbejdet med at nedbringe energiforbruget.

- En stor del af vores omkostninger går til indkøb af energi. Derfor betyder det meget for vores økonomi og dermed vores konkurrenceevne, at vi nedbringer energiforbruget. Når vi bruger mindre energi, er det også til gavn for klimaet og de kommende generationer, siger Andreas Christensen, der er direktør i Egernsund Wienerberger.

Et vigtigt værktøj er standarden i energiledelse, ISO 50001. Ud fra den har virksomheden udregnet en række ugentlige energinøgletal, som de arbejder efter.

- Standarden giver os et målrettet redskab til at arbejde struktureret med processerne. Den giver os et konstant fokus på at nedbringe vores energiforbrug, og det er blevet en del af vores DNA. Alle tænker på at nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen, siger Andreas Christensen og understreger, at det er vigtigt at få medarbejderne med ombord.

- På vores fabrik på Fyn har vi fået energiniveauet ned med 25 procent, fordi medarbejderne blev ved med at arbejde målrettet med at nedbringe forbruget, fortæller han.

Ingen klimavenlige produkter betyder ingen kunder

Egernsund Wienerberger har med standarden i hånden sat sig en række energimål, og derpå blev energiforbruget på alle syv fabrikker kortlagt. 

- Det viste sig faktisk, at to af vores fabrikker CO2-mæssigt ikke stod til at redde, og derfor besluttede vi os for at lukke dem. Vi er gået fra syv til fem produktionssteder, som vi så har udvidet, og bare den øvelse har samlet set reduceret vores CO2-udledning med 10 procent her i norden, fortæller direktøren.

Målet er, at Egernsund Wienerberger skal reducere sin CO2-udledning med 30 procent fra 2020 til 2024 og være CO2-neutral i 2050.

- Hvis vi fortsætter med at arbejde efter standarden og hele tiden har fokus på at forbruge mindre energi, er jeg overbevist om, at vi når vores mål, understreger direktøren.

Andreas Christensen oplever, at kunderne i stigende grad efterspørger bæredygtige og klimavenlige produkter.

- Hvis vi ikke har klimavenlige varer på hylderne, har vi ingen kunder. Med en certificering kan vi dokumentere vores indsats, så vores CO2-regnskab er lige så vigtigt for os som det finansielle regnskab. Vi har hele tiden luppen fremme for at finde steder, hvor vi kan optimere vores energiforbrug, siger Andreas Christiansen.

Store energibesparelser at hente

Hos Dansk Standard vurderer afdelingschef Anne Holm Sjøberg, at virksomheder typisk opnår energibesparelser på 10-15 procent det første år efter indførelsen af standarden.

- Når man indfører energiledelse, skal man løbende holde øje med sine nøgletal og optimere sit energiforbrug. Energiledelse er ikke et quickfix, men en varig livsstilsændring, understreger hun.

Virksomheder med over 250 ansatte har pligt til at gennemføre et energisyn hver fjerde år, men er virksomheden certificeret efter standarden i energiledelse ISO 50001 kan standarden erstatte det lovpligtige energitilsyn.

Læs mere om energiledelse

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

26. september 2023

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

En ny standard for energiledelse, som hjælper virksomheder med ikke blot at reducere energiforbruget, men også at kigge på, hvordan de reducerer deres udledning af drivhusgasser, skal snart udvikles. Interessenter inden for området har mulighed fo...

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...