Har du en mening om fremtidig miljøledelse?

15. september 2021

Har du en mening om fremtidig miljøledelse?

Brugere og andre interessenter med kendskab til eller interesse i ISO 14000-serien har nu mulighed for at påvirke kommende versioner af standarderne for miljøledelse.

Den tekniske komité, som arbejder med standarderne for miljøledelse i ISO 14000-serien og relaterede ISO-standarder, giver nu brugere og interessenter mulighed for at deltage i en undersøgelse, som skal give indsigt i brugernes behov samt forslag til fremtidige forbedringer til miljøledelsessystemerne.

I undersøgelsen tilgodeses både aktuelle, centrale emner, og hvilke udfordringer deltagerne mener der bør tages højde for fremover inden for miljøledelse.

Undersøgelsen er rettet mod brugere samt andre personer med arbejdskendskab eller interesse i ISO 14001, fx certificeringsorganer, reguleringsorganer, forskningsinstitutioner, handel, foreninger, branchegrupper og lign.

Spørgeskemaet bør ikke tage mere end 20 minutter at udfylde. Svar kan dog gemmes undervejs, så man kan vende tilbage til undersøgelsen på et senere tidspunkt. Alle deltagere vil være anonyme.

Det anbefales at benytte en computer til at udfylde spørgeskemaet pga. formateringen af nogle af spørgsmålene. Det er dog muligt at deltage via en mobilenhed.

Undersøgelsen løber frem til den 13. november 2021, og resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort på websiden for ISO/TC 207/SC 1.

Følg dette link for at gå til undersøgelsen:
https://rit.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ezWLovidsdRn7Lw

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

25. september 2023

Nyt tolkningsdokument på vej til ISO 14001 for miljøledelse

ISO 14001 for miljøledelse, der hjælper organisationer med at forbedre deres miljøpræstationer gennem mere effektiv brug af ressourcer, får tilføjet et bilag, som skal hjælpe med fortolkningen af eksisterende krav.

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...