Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

23. november 2021

Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

Dansk Standard er med, når Erhvervsstyrelsen afholder workshop om bæredygtig medico, hvor især udvikling af internationale standarder bliver peget på som vigtige værktøjer. Alle interessenter er velkomne til at deltage.

I samarbejde med medicoindustrien inviterer Erhvervsstyrelsen virksomheder til workshop d. 15. december omkring øget bæredygtighed inden for medico. I oktober blev der afholdt en første workshop, hvor udvikling af internationale standarder for bæredygtig medico samt producentansvar blev fremhævet som vigtige værktøjer.

Formålet med den kommende workshop er at opnå indsigt i både potentialer og udfordringer ved netop disse temaer samt at drøfte, hvad der konkret skal gøres for at realisere potentialerne.

Resultaterne fra workshopsene vil blive samlet i et notat, som vil blive sendt til formanden for Klimapartnerskabet for life science og biotek samt erhvervsministeren, og som kan indgå i ministeriets fremtidige arbejde med life science.

Dansk convenor for advisory group om bæredygtig medico

Fra medicobranchen kommer bl.a. Nicklas Christian Funk fra AMBU, som også er repræsentant i Dansk Standards udvalg, S-257 – Medicinsk udstyr.

- Nicklas Christian Funk er desuden netop blevet valgt som co-convenor i ISO’s og IEC’s Joint Advisory Group on Life Cycle Aspects for Medical Devices, JAG5, der bl.a. skal kortlægge relevante standarder, samt hvilke nye standarder medicoindustrien har behov for at blive endnu mere bæredygtige. At få en dansk co-convenor i denne gruppe betyder, at Danmark kan få rigtig stor indflydelse på retningen for dette arbejde, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Tilmelding til workshop

Workshoppen foregår d. 15. december, kl. 13.30 – 16.00 i Hørsholm.

Tilmelding skal ske til Frederik Jakob Hansen fra Erhvervsstyrelsen på mail: frehan@erst.dk senest d. 8. december. Har du ikke mulighed for at nå det inden d. 8. december, så kontakt gerne Frederik Jakob Hansen snarest muligt herefter.

Sted:
Medicoindustrien i DTU Science Park, Bøge Alle 5, 2. th, 2970 Hørsholm

Foreløbigt program for workshop:

 • Introduktion til dagen ved Erhvervsstyrelsen og Medicoindustrien
 • Tema 1: International standard for bæredygtigt medico

  - Oplæg ved Jeanett Fleron fra Dansk Standard om igangværende arbejde med standarder på medico-området. Dansk Standard driver et standardiseringsudvalg om netop internationale standarder for medico. https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/sundhed/medicinsk-udstyr-_-ledelse-og-kvalitet

  - Oplæg ved Nicklas Christian Funk fra AMBU, der i øjeblikket er ved at kortlægge relevante standarder for medico.

  - Fælles drøftelse om skridtene og udfordringerne på vejen mod international standard for bæredygtig medico.
 • Tema 2: Producentansvar

  - Oplæg ved Anne Louise Nissen fra Miljøstyrelsen om tankerne bag og planen med det kommende producentansvar

  - Fælles drøftelse om perspektiverne i producentansvaret, og hvordan dette med fordel kan håndteres af virksomheder.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Se også

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

25. april 2023

Nye standarder skal udvikles for tryksårsforebyggende madrasser

Det er vigtigt med standarder for tryksårsforebyggende madrasser for bl.a. at ensarte kravene og dermed sikre kvaliteten. Men der er stadig mange emner inden for ”Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling,” der mangler ensart...

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

21. december 2022

6 nye anbefalinger skal sikre standarder for bæredygtigt medicinsk udstyr

Medicobranchens nyudvikling og nye produkter skal være mere grønne. Derfor kommer en international arbejdsgruppe med Danmark for bordenden nu med seks anbefalinger, der skal sikre, at der er udviklet tilstrækkeligt med standarder for bæredygtigt m...

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

28. oktober 2022

Hvordan bør fremtidige krav se ud i din optik?

Danske eksperter og interessenter har nu mulighed for at deltage i arbejdet med udviklingen af standarder for øjenoptik. Et nyt, dansk standardiseringsudvalg for øjenoptik skal være med til at definere de krav, der kommer til at gælde for fremtide...