Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

23. november 2021

Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

Dansk Standard er med, når Erhvervsstyrelsen afholder workshop om bæredygtig medico, hvor især udvikling af internationale standarder bliver peget på som vigtige værktøjer. Alle interessenter er velkomne til at deltage.

I samarbejde med medicoindustrien inviterer Erhvervsstyrelsen virksomheder til workshop d. 15. december omkring øget bæredygtighed inden for medico. I oktober blev der afholdt en første workshop, hvor udvikling af internationale standarder for bæredygtig medico samt producentansvar blev fremhævet som vigtige værktøjer.

Formålet med den kommende workshop er at opnå indsigt i både potentialer og udfordringer ved netop disse temaer samt at drøfte, hvad der konkret skal gøres for at realisere potentialerne.

Resultaterne fra workshopsene vil blive samlet i et notat, som vil blive sendt til formanden for Klimapartnerskabet for life science og biotek samt erhvervsministeren, og som kan indgå i ministeriets fremtidige arbejde med life science.

Dansk convenor for advisory group om bæredygtig medico

Fra medicobranchen kommer bl.a. Nicklas Christian Funk fra AMBU, som også er repræsentant i Dansk Standards udvalg, S-257 – Medicinsk udstyr.

- Nicklas Christian Funk er desuden netop blevet valgt som co-convenor i ISO’s og IEC’s Joint Advisory Group on Life Cycle Aspects for Medical Devices, JAG5, der bl.a. skal kortlægge relevante standarder, samt hvilke nye standarder medicoindustrien har behov for at blive endnu mere bæredygtige. At få en dansk co-convenor i denne gruppe betyder, at Danmark kan få rigtig stor indflydelse på retningen for dette arbejde, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Tilmelding til workshop

Workshoppen foregår d. 15. december, kl. 13.30 – 16.00 i Hørsholm.

Tilmelding skal ske til Frederik Jakob Hansen fra Erhvervsstyrelsen på mail: frehan@erst.dk senest d. 8. december. Har du ikke mulighed for at nå det inden d. 8. december, så kontakt gerne Frederik Jakob Hansen snarest muligt herefter.

Sted:
Medicoindustrien i DTU Science Park, Bøge Alle 5, 2. th, 2970 Hørsholm

Foreløbigt program for workshop:

 • Introduktion til dagen ved Erhvervsstyrelsen og Medicoindustrien
 • Tema 1: International standard for bæredygtigt medico

  - Oplæg ved Jeanett Fleron fra Dansk Standard om igangværende arbejde med standarder på medico-området. Dansk Standard driver et standardiseringsudvalg om netop internationale standarder for medico. https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/sundhed/medicinsk-udstyr-_-ledelse-og-kvalitet

  - Oplæg ved Nicklas Christian Funk fra AMBU, der i øjeblikket er ved at kortlægge relevante standarder for medico.

  - Fælles drøftelse om skridtene og udfordringerne på vejen mod international standard for bæredygtig medico.
 • Tema 2: Producentansvar

  - Oplæg ved Anne Louise Nissen fra Miljøstyrelsen om tankerne bag og planen med det kommende producentansvar

  - Fælles drøftelse om perspektiverne i producentansvaret, og hvordan dette med fordel kan håndteres af virksomheder.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Se også

Vær med til at revidere standarden for biobanker

03. maj 2024

Vær med til at revidere standarden for biobanker

Den kommende europæiske lovgivning Health Data Space Act skærper kvalitetskrav til biobanker. Parallelt er ISO´s tekniske komite for bioteknologi i gang med at revidere standarden med de generelle krav for biobanker, DS/EN ISO 20387. Dansk deltage...

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

08. december 2023

Grøn lovgivning påvirker lægemidler og medicinsk udstyr i høj grad

Lægemidler og medicinsk udstyr skal i forvejen leve op til de mange krav, der stilles i direktiver og lovgivning på området for at sikre patienters sikkerhed. Med bæredygtighed og grøn omstilling kommer der nu endnu flere krav, som sektoren skal f...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.