Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

23. november 2021

Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

Dansk Standard er med, når Erhvervsstyrelsen afholder workshop om bæredygtig medico, hvor især udvikling af internationale standarder bliver peget på som vigtige værktøjer. Alle interessenter er velkomne til at deltage.

I samarbejde med medicoindustrien inviterer Erhvervsstyrelsen virksomheder til workshop d. 15. december omkring øget bæredygtighed inden for medico. I oktober blev der afholdt en første workshop, hvor udvikling af internationale standarder for bæredygtig medico samt producentansvar blev fremhævet som vigtige værktøjer.

Formålet med den kommende workshop er at opnå indsigt i både potentialer og udfordringer ved netop disse temaer samt at drøfte, hvad der konkret skal gøres for at realisere potentialerne.

Resultaterne fra workshopsene vil blive samlet i et notat, som vil blive sendt til formanden for Klimapartnerskabet for life science og biotek samt erhvervsministeren, og som kan indgå i ministeriets fremtidige arbejde med life science.

Dansk convenor for advisory group om bæredygtig medico

Fra medicobranchen kommer bl.a. Nicklas Christian Funk fra AMBU, som også er repræsentant i Dansk Standards udvalg, S-257 – Medicinsk udstyr.

- Nicklas Christian Funk er desuden netop blevet valgt som co-convenor i ISO’s og IEC’s Joint Advisory Group on Life Cycle Aspects for Medical Devices, JAG5, der bl.a. skal kortlægge relevante standarder, samt hvilke nye standarder medicoindustrien har behov for at blive endnu mere bæredygtige. At få en dansk co-convenor i denne gruppe betyder, at Danmark kan få rigtig stor indflydelse på retningen for dette arbejde, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Tilmelding til workshop

Workshoppen foregår d. 15. december, kl. 13.30 – 16.00 i Hørsholm.

Tilmelding skal ske til Frederik Jakob Hansen fra Erhvervsstyrelsen på mail: frehan@erst.dk senest d. 8. december. Har du ikke mulighed for at nå det inden d. 8. december, så kontakt gerne Frederik Jakob Hansen snarest muligt herefter.

Sted:
Medicoindustrien i DTU Science Park, Bøge Alle 5, 2. th, 2970 Hørsholm

Foreløbigt program for workshop:

 • Introduktion til dagen ved Erhvervsstyrelsen og Medicoindustrien
 • Tema 1: International standard for bæredygtigt medico

  - Oplæg ved Jeanett Fleron fra Dansk Standard om igangværende arbejde med standarder på medico-området. Dansk Standard driver et standardiseringsudvalg om netop internationale standarder for medico. https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/sundhed/medicinsk-udstyr-_-ledelse-og-kvalitet

  - Oplæg ved Nicklas Christian Funk fra AMBU, der i øjeblikket er ved at kortlægge relevante standarder for medico.

  - Fælles drøftelse om skridtene og udfordringerne på vejen mod international standard for bæredygtig medico.
 • Tema 2: Producentansvar

  - Oplæg ved Anne Louise Nissen fra Miljøstyrelsen om tankerne bag og planen med det kommende producentansvar

  - Fælles drøftelse om perspektiverne i producentansvaret, og hvordan dette med fordel kan håndteres af virksomheder.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39966172

Se også

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

31. maj 2022

Danske virksomheder bør være med til at udvikle fremtidens standarder indenfor life science

Brug af sundhedsdata muliggør et helt nyt niveau af personlig behandling, men stiller samtidigt nye krav til udviklingen af standarder.

Webinar om Life Science

30. maj 2022

Video: Webinar om Life Science

Hvordan kan danske virksomheder få indflydelse fremtidens markedskrav til life science? Få indsigt i de nuværende krav og muligheder, samt hvordan forskningsresultater kan bringes i spil via standardisering.

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

10. maj 2022

Danske biotek-virksomheder kan få first-mover-fordele og forme fremtidens markedskrav

Danske virksomheder er generelt langt fremme inden for life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med til at forme fremtidens markedskrav med deres viden og erfaring.

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

10. maj 2022

Vær med til at revidere standarden for små dampsterilisatorer

Nu starter revisionen af standarden, DS/EN 13060 – Små dampsterilisatorer (autoklaver), og du har mulighed for at være med og få indflydelse på udformningen af de krav, der stilles til autoklaverne.