Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

23. november 2021

Workshop for virksomheder om standarder for bæredygtig medico

Dansk Standard er med, når Erhvervsstyrelsen afholder workshop om bæredygtig medico, hvor især udvikling af internationale standarder bliver peget på som vigtige værktøjer. Alle interessenter er velkomne til at deltage.

I samarbejde med medicoindustrien inviterer Erhvervsstyrelsen virksomheder til workshop d. 15. december omkring øget bæredygtighed inden for medico. I oktober blev der afholdt en første workshop, hvor udvikling af internationale standarder for bæredygtig medico samt producentansvar blev fremhævet som vigtige værktøjer.

Formålet med den kommende workshop er at opnå indsigt i både potentialer og udfordringer ved netop disse temaer samt at drøfte, hvad der konkret skal gøres for at realisere potentialerne.

Resultaterne fra workshopsene vil blive samlet i et notat, som vil blive sendt til formanden for Klimapartnerskabet for life science og biotek samt erhvervsministeren, og som kan indgå i ministeriets fremtidige arbejde med life science.

Dansk convenor for advisory group om bæredygtig medico

Fra medicobranchen kommer bl.a. Nicklas Christian Funk fra AMBU, som også er repræsentant i Dansk Standards udvalg, S-257 – Medicinsk udstyr.

- Nicklas Christian Funk er desuden netop blevet valgt som co-convenor i ISO’s og IEC’s Joint Advisory Group on Life Cycle Aspects for Medical Devices, JAG5, der bl.a. skal kortlægge relevante standarder, samt hvilke nye standarder medicoindustrien har behov for for at blive endnu mere bæredygtige. At få en dansk co-convenor i denne gruppe betyder, at Danmark kan få rigtig stor indflydelse på retningen for dette arbejde, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Tilmelding til workshop

Workshoppen foregår d. 15. december, kl. 13.30 – 16.00 i Hørsholm.

Tilmelding skal ske til Frederik Jakob Hansen fra Erhvervsstyrelsen på mail: frehan@erst.dk senest d. 8. december. Har du ikke mulighed for at nå det inden d. 8. december, så kontakt gerne Frederik Jakob Hansen snarest muligt herefter.

Sted:
Medicoindustrien i DTU Science Park, Bøge Alle 5, 2. th, 2970 Hørsholm

Foreløbigt program for workshop:

 • Introduktion til dagen ved Erhvervsstyrelsen og Medicoindustrien
 • Tema 1: International standard for bæredygtigt medico

  - Oplæg ved Jeanett Fleron fra Dansk Standard om igangværende arbejde med standarder på medico-området. Dansk Standard driver et standardiseringsudvalg om netop internationale standarder for medico. https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/sundhed/medicinsk-udstyr-_-ledelse-og-kvalitet

  - Oplæg ved Nicklas Christian Funk fra AMBU, der i øjeblikket er ved at kortlægge relevante standarder for medico.

  - Fælles drøftelse om skridtene og udfordringerne på vejen mod international standard for bæredygtig medico.
 • Tema 2: Producentansvar

  - Oplæg ved Anne Louise Nissen fra Miljøstyrelsen om tankerne bag og planen med det kommende producentansvar

  - Fælles drøftelse om perspektiverne i producentansvaret, og hvordan dette med fordel kan håndteres af virksomheder.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39966172

Se også

Stofmundbind skal leve op til standarden, hvis man vil sikre kvalitet og funktion

30. november 2021

Stofmundbind skal leve op til standarden, hvis man vil sikre kvalitet og funktion

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man enten bruger et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind, der er testet og godkendt efter den danske standard. Men der findes ikke i øjeblikket stofmundbind på det danske marked, der er godkendt efter sta...

Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

26. november 2021

Ny, dansk vejledning i udvælgelse og udbud af medicinske handsker

Som følge af COVID-19 er der opstået et stort behov for medicinske handsker. Det har skabt pres på indkøbsafdelinger i sundheds- og medicobranchen, som efterspørger guidelines til at vælge det rigtige produkt, når der skal formuleres udbud og købe...

Krav til kemikalier i børneomsorgsprodukter

18. november 2021

Krav til kemikalier i børneomsorgsprodukter

Omsorgsprodukter til børn skal nu have deres egen standard for krav til kemikalier, der skal gælde på tværs af produktområder, uanset om det er pusleborde, barnevogne eller hoppegynger mm.

Grafiske symboler for medicinsk udstyr efterlader ikke plads til fejl

03. august 2021

Grafiske symboler for medicinsk udstyr efterlader ikke plads til fejl

Informationen på medicinsk udstyr skal kunne forstås af alle led i forsyningskæden, uanset sprog. Derfor er det blevet vedtaget internationalt, at man skal anvende en bestemt række grafiske symboler. Standarden, som definerer disse symboler for me...