En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

29. november 2022

En bæredygtig arbejdsplads handler også om sundhed, trivsel og fastholdelse

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder i disse år, hvor omstillingen til en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. For at give virksomheder redskaber til dette arbejde, skal der nu udarbejdes standarder, som støtter udviklingen af socialt bæredygtige arbejdspladser.

Bæredygtighed handler ikke kun om at genbruge papir og håndtere affald med omtanke. Det handler også om at sikre arbejdspladser, der har en høj grad af sundhed og trivsel med fokus på mangfoldighed, rekruttering, udvikling og fastholdelse samt at reducere risici for mistrivsel, stress og sygefravær.

Et nyt udvalg under Dansk Standard skal fremover arbejde med udvikling af standarder, der kan støtte organisationer i deres arbejde med at skabe en socialt bæredygtig arbejdsplads. Du har mulighed for at være med i dette arbejde og dermed få indflydelse på de kommende standarder.

Nyt udvalg med fokus på socialt bæredygtige arbejdspladser

Udvalget arbejder med udviklingen af standarder inden for områder, hvor den menneskelige ressource og trivsel er i fokus fx arbejdsmiljøledelse, HR, Ligestilling og diversitet samt CSR. Områder, der er relevante for alle virksomheder, der ønsker socialt bæredygtige arbejdspladser. Ikke mindst når det gælder kravet om ESG, hvor virksomheder skal indberette ESG-nøgletal i deres årsrapport - Environment (miljø), Social (social /samfundsmæssig) og Governance (ledelse). 

”Standarderne der udvikles under udvalget ”Socialt bæredygtige arbejdspladser” giver virksomhederne effektive redskaber til arbejdet med sikring af social bæredygtighed” siger Lise Schmidt Aagesen, der er seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for udvalget for socialt bæredygtige arbejdspladser. Det nye udvalg er åbent for alle, der ønsker viden og indsigt i områderne:

”Man kommer helt sikkert på forkant inden for sit fagområde, når man er med til at udvikle standarderne, fordi man får tidlig indsigt i de standarder, der kommer inden for arbejdsmiljøledelse, HR, Ligestilling og diversitet samt CSR. Og så får man samtidig mulighed for at præge indholdet og stille krav i de nye standarder og dermed påvirke den nationale og internationale udvikling på området,” fortæller Lise Schmidt Aagesen.

Netværk med de bedste

Udover viden og indflydelse på standarderne er der også mulighed for at skabe et godt fagligt netværk i udvalgsarbejdet. Lise Schmidt Aagesen fortæller, at det under området for arbejdsmiljøledelse handler om meget mere end udviklingen af standarderne.

”De virksomheder og organisationer, der deltager i udvalget, er ikke alene med til at bidrage til udviklingen af de internationale standarder, de bruger også netværket til at tale om implementering og udveksling erfaringer, samt øvrige aktiviteter, der understøtter anvendelsen af standarderne,” fortæller Lise Schmidt Aagesen.

Få introduktion på webinar

Men hvad laver man så i udvalget? For at give en introduktion til udvalgets arbejdsområder og muligheden for indflydelse, kan du se eller gense Dansk Standard webinar om mulighederne i udvalget for socialt bæredygtige arbejdspladser fra onsdag den 7. december 2022.

”På webinaret får man en introduktion til arbejdet med standarderne på området og hvilke muligheder, vi har i det arbejde,” siger Lise Schmidt Aagesen, der møder mange, der ikke er klar over, at de kan få indflydelse på standarder, når de er med i et udvalg hos Dansk Standard.

Forperson for arbejdsmiljøledelse, Kristian Glæsel, ejer af Glaesel HSEQ Management, fortæller om arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Kristian Glæsel har ledet det internationale arbejde med udviklingen af ISO 45001 for Arbejdsmiljøledelse.

Forperson for HR, Ligestilling og diversitet, Marianne Egelund Siig, CEO hos Mannaz, vil fortælle om arbejdet med HR, ligestilling og diversitet. Marianne Egelund Siig har deltaget i udvikling af den danske ledelsesstandard DS5001 for ligestilling og diversitet.

Første møde i det nye udvalg ”Socialt bæredygtige arbejdspladser” bliver holdt fredag den 9. februar 2023.

 

Standarder for Socialt bæredygtige arbejdspladser

Standarderne, der er knyttet til udvalget Socialt bæredygtige arbejdspladser, er blandt andet ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse, ISO 45003 for psykisk arbejdsmiljø, DS 5001 den helt nye danske ledelsesstandard for ligestilling og diversitet, ISO 26000 for CSR, ISO 30414 for Human Capital Reporting, og den kommende ledelsesstandard, ISO 30201, Human Ressource Management System - Requirements, hvor udviklingen netop er igangsat. Dansk Standard er vært for de kommende internationale møder i HR, hvilket giver en unik mulighed for at få indblik i arbejdet og adgang til det internationale netværk.

Endagskursus - Ligestilling og Diversitet DS 5001

Ønsker du værktøjer til at arbejde med ledelse af Ligestilling og Diversitet i din organisation?

Med DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet får organisationer ledelses- og forretningsmæssige strukturer og værktøjer til, hvordan man kan sætte diversitet i spil og få gavn af potentialet i samarbejde på tværs af forskellighed. Målet med standarden er at gøre det lettere for organisationer at etablere og vedligeholde inkluderende arbejdspladser samt til at dokumentere egne indsatser og resultater.

Dansk Standard udbyder et endagskursus i DS 5001-standarden, hvor du får forståelse af diversitetsledelse som begreb og overblik over de grundlæggende krav i standarden. Du får værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for ligestilling og diversitet samt Inspiration til arbejdet med ligestilling og diversitet via øvelser og dialog.

Tilmeld dig kurset

Se også

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...

25. september 2023

Nyt tolkningsdokument på vej til ISO 14001 for miljøledelse

ISO 14001 for miljøledelse, der hjælper organisationer med at forbedre deres miljøpræstationer gennem mere effektiv brug af ressourcer, får tilføjet et bilag, som skal hjælpe med fortolkningen af eksisterende krav.

21. september 2023

Madspild – få indflydelse på fremtidens marked

Se eller gense dette webinar om madspild, og hvordan du kan få indflydelse på fremtidens marked inden for området. Hør bl.a., hvordan du kan få indflydelse på kommende internationale standarder for reduktion af madspild.