EU-Kommissionens nye standardiseringsstrategi skal styrke Europas globale fingeraftryk

07. februar 2022

EU-Kommissionens nye standardiseringsstrategi skal styrke Europas globale fingeraftryk

Europa-Kommissionen har fremlagt en ny standardiseringsstrategi, der skal styrke EU's globale konkurrenceevne samt fremme et modstandsdygtigt, grønt og digitalt indre marked.

EU's ambitioner om en klimaneutral, modstandsdygtig og cirkulær økonomi kan ifølge EU-Kommissionen ikke indfries uden europæiske standarder. Ved at fastlægge internationale standarder eksporterer EU sine værdier og giver samtidig EU-virksomheder en vigtig first mover-fordel. Men det kræver en stadig mere strategisk tilgang til standardisering, ikke mindst fordi Europas rolle som global standardsætter er under pres. Det afspejler sig tydeligt i EU-Kommissionens nye standardiseringsstrategi, der sætter fokus på standarder som et strategisk instrument både i det indre marked og i forhold til global handel.

- Mange danske virksomheder med global eksport har allerede en god forståelse af den strategiske værdi af at få indflydelse på internationale standarder. Det kan blive en klar støtte for dem, at Kommissionen nu også sætter strategisk fokus på standarder og vil fremme europæisk indflydelse og sætte de europæiske virksomheder og interesser i centrum, siger Jens Heiede, adm. direktør i Dansk Standard og uddyber:

- Det er altafgørende at sætte stærke europæiske fingeraftryk på globale standardiseringsaktiviteter og stå i spidsen for arbejdet i vigtige internationale fora og institutioner – både for de enkelte virksomheders konkurrenceevne og for at sikre Europas fortsatte rolle som dem, der har afgørende indflydelse på standarderne, så vi kan sikre vores grønne og digitale ambitioner samt EU's demokratiske værdier.

Standarder skal sikre EU’s interesser og værdier

Ifølge kommissær for det indre marked, Thierry Breton, afhænger Europas teknologiske suverænitet, evne til at mindske afhængigheden og beskyttelse af EU's værdier af Europas evne til at fastlægge globale standarder. Det betyder bl.a., at Kommissionen øger sin prioritering af standardisering internt, fx ved at oprette et EU-videnscenter (excellence hub) for standarder, og vil arbejde for, at standarder indgår i internationale samarbejder, hvor det gavner EU. Det kan være i både handelsaftaler, samarbejder med USA eller med Kina og særlige indsatser i Afrika, mv.

Kommissionen understreger i den nye strategi samtidigt den strategiske betydning, som standarder kan have for virksomheder og forbrugerbeskyttelse, men også for hele sektorer og brancher. Fx kræver den grønne omstilling til nye energiformer fælles standarder for infrastruktur og sikkerhed. Og øget digitalisering kræver standarder for cyber og informationssikkerhed, der er i overensstemmelse med EU’s demokratiske værdier, så vi fortsat kan føle os trygge, når der udrulles nye teknologier og løsninger i samfundet.

- Derfor vil man også oprette et High Level Forum som for vigtige policyområder kan identificere behovet for standarder og gå i dialog med Europa parlamentet og Rådet – som sammen med Kommissionen er de Europæiske lovgivere- om dette behov. Det kan betyde, at det bliver lettere at få en dialog om, hvilke nye lovgivninger der med fordel kan bygge på standarder, siger Pouline Terpager, chefkonsulent i Dansk Standards afdeling for international politik, og fortsætter:

- Strategien afspejler mange af de udfordringer, vi har haft de seneste år. Det er positivt at EU-Kommissionen sætter strategisk fokus på standarder. Det kan betyde, at der fremover er bedre koordinering på tværs af kommissionen, og at udfordringer hurtigere vil blive løst. Kommissionen sætter også som mål at forkorte sin behandlingstid for de standarder, som skal offentliggøres i EU’s Lovtidende og bruges som basis for CE-mærkning.

Fokus på SMV’er

Endelig sætter Kommissionen fokus på at styrke SMV’er og civilsamfundets rolle i standardisering.

- Her er vi allerede godt med i Danmark, hvor både store og små virksomheder, forbruger- og interesseorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder deltager i standardiseringsarbejdet. Det er vigtigt, at vi får alle relevante perspektiver med, når der bliver sat nye standarder, og det er godt at Kommissionen også sætter fokus på det, siger Jens Heiede. 

I forbindelse med strategien offentliggøres også EU’s årlige arbejdsprogram for standardisering, et forslag til revision af standardiseringsforordningen og en rapport om, hvordan forordningen bliver gennemført. Dokumenterne findes her:

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dans...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Ny udgave af 81346-1 er netop udgivet

11. april 2022

Et fælles sprog på tværs af fag: Ny udgave af 81346-1 er netop udgivet

I standardserien 81346 gives der referencebetegnelsessystemer til ingeniører, hvilket danner ramme for et fælles sprog på tværs af fag. En revideret udgave af IEC 81346-1 er netop udgivet, og en revideret udgave af ISO 81346-10 forventes udgivet i...

Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

26. november 2021

Storbritannien forbliver som en del af det europæiske standardiseringssystem – til gavn for samhandlen

Den britiske standardiseringsorganisation BSI fortsætter som medlem af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC, hvilket har en stor betydning for danske virksomheder og det indre marked i Europa.