Vigtig standard for IT-tilgængelighed findes nu på dansk

22. januar 2024

Vigtig standard for IT-tilgængelighed findes nu på dansk

Europæisk standard for IT-tilgængelighed er blevet oversat og frikøbt til offentlige organer. Standarden er med til at gøre digitale tjenester mere tilgængelige for alle og ligger samtidig til grund for den EU-lovgivning for digitale tjenester, der træder i kraft i 2025.

Den europæiske standard EN 301549 beskriver, hvilke krav der skal opfyldes, for at IT-løsninger som websteder, mobilapplikationer, billetautomater, e-bogslæsere, kodelæsere og fjernsyn er tilgængelige for mennesker med funktionsnedsættelser.

Standarden blev oprindeligt udviklet for at beskrive krav til tilgængelighed, der kunne bruges i forbindelse med offentlige IT-anskaffelser i EU-landene, og er siden blevet taget i brug på flere områder. Det er den gældende standard for overholdelse af webtilgængelighedsloven for offentlige myndigheder i Danmark og findes nu også i dansk oversættelse.

Oversættelse vil lette arbejdet med standarden

Initiativet til oversættelse af standarden kommer fra Digitaliseringsstyrelsen, som samtidig har frikøbt standarden til brug for alle offentlige organer, der er omfattet af webtilgængelighedsloven.

- Vi vil gerne understøtte, at offentlige organers websteder, apps og selvbetjeningsløsninger bliver inkluderende og imødekommer særlige behov hos borgere med funktionsnedsættelse, siger Mette Lindstrøm, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, og tilføjer:

- Og vi ved, at oversættelsen af EN 301549 til dansk vil lette deres arbejde med standarden og med at omsætte kravene i deres løsninger.

Standarden kan sikre digital inklusion og tilgængelighed

Stein-Erik Skotkjerra, grundlægger af konsulentvirksomheden Inklusio og forperson for standardiseringsudvalget for IT-tilgængelighed, hilser den nye oversættelse velkommen:

- Det er en rigtig god nyhed, at standarden nu findes på dansk. Arbejdet med standarder kan være udfordrende i sig selv, og derfor er det vigtigt, at de er så tilgængelige og anvendelige som muligt, siger han, og fortsætter:

- Vi håber, at dette kan gøre det nemmere for både offentlige myndigheder og private virksomheder at sikre digital inklusion og tilgængelighed. EN 301549 er desuden et nyttigt værktøj for alle, der ønsker at indkøbe eller udvikle IKT-baserede løsninger – fra billetautomater via e-bogslæsere til websteder og apps.

Ny lovgivning om tilgængelighed på vej

Standarden kan blive et relevant værktøj for mange, for d. 28. juni 2025 træder en ny lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester i kraft, hvoraf en stor del omhandler IT-området. Loven kommer på baggrund af det europæiske tilgængelighedsdirektiv, og EN 301549 vil bl.a. være grundlaget for at vurdere, om private virksomheder overholder loven.

Hvis du vil vide mere, holder Dansk Standard et webinar 1. februar om EN 301549 og den europæiske lov om tilgængelighed (EAA).Vil du høre mere om udvalget S-437 for IT-tilgængelighed og det kommende arbejde med at opdatere standarden, kan du kontakte seniorkonsulent Berit Aadal. 

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Se også

06. februar 2024

Det digitale produktpas – hvordan får vi en effektiv dataudveksling?

Se eller gense dette webinar om det digitale produktpas, hvor du får indblik i det i fremtidens krav til effektiv dataudveksling.

02. februar 2024

Webinar om de nye europæiske IT-tilgængelighedskrav

Se eller gense dette webinar, der giver en dybdegående forståelse af EU's tilgængelighedsdirektiv, inklusiv de IT-tilgængelighedsstandarder, der støtter op om lovgivningen.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

29. november 2023

Risikostyring og informationssikkerhed – inspiration til at imødegå kravene i NIS2

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre mere om behovet for at adressere og systematisere arbejdet med de digitale risici, som er opstået i takt med den øgede digitalisering og de dertilhørende cybertrusler.