Ledelsesstandarder

ISO 9001 Kvalitetsledelse

ISO 9001 for kvalitetsledelse er et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Standarden bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.

Køb standarden i webshop Kursusoversigt

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog. 

Ledelsessystemet går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter. Fx total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing.

ISO 9001 for kvalitetsledelse giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Alle kan arbejde med kvalitet og service

ISO 9001 stiller krav til hele processen og specificerer både kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af organisationens kvalitetsledelse (QMS). 

Således er ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig. 

Ledelsessystemet tager højde for, at du kan tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til din organisations behov. Det betyder også, at kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor som lille, uanset dens virkefelt.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Køb af ISO 9001

I Dansk Standards webshop kan du købe standarden DS/EN ISO 9001:2015.

 

 

Kurser i kvalitetsledelse - ISO 9001

Dansk Standard udbyder forskellige kurser inden for Kvalitetsledelse - ISO 9001. Vi afholder både endags – og todageskurser, hvor du bliver introduceret for indholdet i standarden og får indblik i faserne ved implementering af et ledelsessystem.

5 fordele ved at arbejde med ISO 9001

  1. Et effektivt redskab i den globale samhandel
  2. Et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs af landegrænser
  3. En markedsforventning eller et markedskrav
  4. Et redskab til løbende forbedringer
  5. Et værktøj til optimering af processer og øget effektivitet og produktivitet

Hvad er værdien af ISO 9001

Dansk Standard har spurgt 450 ISO 9001-certificerede virksomheder om værdien af ISO 9001. Resultaterne viser at:

  • 70 % mener, at brugen af ISO 9001 i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater
  • 64 % har i høj eller nogen grad styrket virksomhedens konkurrenceevne
  • 78 % har i nogen eller høj grad oplevet forbedret kvalitet i produkter og services.
  • 60 % oplever i nogen eller høj grad reduktion i kundereklamationer
  • 78 % oplever i høj eller nogen grad øget kundetilfredshed.

Seneste artikler om ISO 9001

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Få indflydelse på kvalitetsledelse

Deltag i standardisering

Få indflydelse på kvalitetsledelse

Vær med til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for kvalitetsledelse. Læs mere om udviklingen af kvalitetsledelse.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Rådgivning

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Dansk Standard har som den nationale standardiseringsorganisation spillet en aktiv rolle i udviklingen af den nye ISO 9001:2015. Det er bl.a. med til at sikre, at den er i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper.

ISO 9001

Undersøgelse blandt 328 danske virksomheder foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet i 2020.

Undersøgelse blandt 328 danske virksomheder foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet i 2020.

Bliv certificeret i ISO 9001

Ligesom andre ISO-ledelsessystemer kan du blive certificeret i ISO 9001-standarden. Med et certifikat kan du dokumentere overfor omverdenen, at du efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden lægger vægt på en løbende procesforbedring af ledelsessystemet. For at beholde miljøcertificeringen skal virksomheden løbende auditeres, hvilket sikrer vedligeholdelse og fortsat udvikling og forbedring af virksomhedens processer.

Standarden bygger på samme struktur (HLS) som de andre anerkendte ISO-ledelsessystemer som ISO 14001ISO 27001 og ISO 45001 og kan derfor let integreres i ét fælles ledelsessystem, hvis virksomheden har implementeret andre ISO-ledelsessystemer.