Ledelsesstandarder

ISO 9001 Kvalitetsledelse

ISO 9001 for kvalitetsledelse er et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. Standarden bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.

Køb standarden i webshop Kursusoversigt

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog. 

Ledelsessystemet går hånd i hånd med andre systemer, som du og din virksomhed måske allerede benytter. Fx total kvalitetsstyring, kvalitetsprismodeller, LEAN, six sigma, business process reengineering, balanced score card og activity based costing.

ISO 9001 for kvalitetsledelse giver dig og din virksomhed klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Alle kan arbejde med kvalitet og service

ISO 9001 stiller krav til hele processen og specificerer både kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af organisationens kvalitetsledelse (QMS). 

Således er ISO 9001 et ledelsesværktøj, der sikrer, at organisationen skaber et solidt fundament for kvalitetsledelse og hele tiden har fokus på at skabe forbedringer og holde virksomheden konkurrencedygtig. 

Ledelsessystemet tager højde for, at du kan tilrettelægge og arbejde systematisk med kvalitet og service i forhold til din organisations behov. Det betyder også, at kvalitetsledelse kan bruges af enhver organisation, stor som lille, uanset dens virkefelt.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39966241

Køb af ISO 9001

I Dansk Standards webshop kan du købe standarden DS/EN ISO 9001:2015.

 

 

Kom godt i gang med ISO 9001

Brug tre timer eller en dag på at lære om ISO 9001:2015. Vi afholder både diplomkurser og kom godt i gang-kurser.

5 fordele ved at arbejde med ISO 9001

  1. Et effektivt redskab i den globale samhandel
  2. Et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs af landegrænser
  3. En markedsforventning eller et markedskrav
  4. Et redskab til løbende forbedringer
  5. Et værktøj til optimering af processer og øget effektivitet og produktivitet

Hvad er værdien af ISO 9001

Dansk Standard har spurgt 450 ISO 9001-certificerede virksomheder om værdien af ISO 9001. Resultaterne viser at:

  • 70 % mener, at brugen af ISO 9001 i nogen eller i høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater
  • 64 % har i høj eller nogen grad styrket virksomhedens konkurrenceevne
  • 78 % har i nogen eller høj grad oplevet forbedret kvalitet i produkter og services.
  • 60 % oplever i nogen eller høj grad reduktion i kundereklamationer
  • 78 % oplever i høj eller nogen grad øget kundetilfredshed.
Få indflydelse på kvalitetsledelse

Deltag i standardisering

Få indflydelse på kvalitetsledelse

Vær med til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for kvalitetsledelse. Læs mere om udviklingen af kvalitetsledelse.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Rådgivning

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Dansk Standard har som den nationale standardiseringsorganisation spillet en aktiv rolle i udviklingen af den nye ISO 9001:2015. Det er bl.a. med til at sikre, at den er i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper.

Få optimalt udbytte af det nye ledelsessystem

Vi tilbyder undervisning og oplæring, og vi hjælper med at give ejerskab af ”kvalitetstankegangen” i hele virksomheden.

Vi uddanner virksomhedens interne auditorer og bistår ved interne såvel som eksterne audits. Desuden kan vi helt eller delvist udarbejde ledelsens evaluering. Derudover sparrer vi med ledelsen og/eller den kvalitetsansvarlige for at udvikle, kvalitetssikre og vedligeholde systemet.

Arbejder I allerede med kvalitetsledelse?

Det kan være svært at vurdere, hvor effektivt og værdiskabende jeres kvalitetsarbejde er. Derfor har vi udviklet et indeks, der måler jeres resultater.

ISO 9001

Undersøgelse blandt 328 danske virksomheder foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet i 2020.

Undersøgelse blandt 328 danske virksomheder foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet i 2020.