Internet of Things (IoT) (S-840)

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det internationale standardiseringsarbejde inden for Internet of Things (IoT).

Arbejdsområde

Udvalget følger standardiseringsarbejdet for IoT under en fælles international komite indenfor ICT-området, kaldet Joint Technical Committee 1 (JTC 1). JTC 1 hører under de to internationale standardiseringsorganisationer ISO og IEC, og er overordnet ansvarlig for stort set alle standarder inden for ICT området. Udviklingen af IoT-standarder foregår i en dedikeret arbejdsgruppe under JTC 1 kaldet ”Working Group 10 Internet of Things” (WG 10).

WG 10 står for udviklingen af de fundamentale standarder for Internet of Things (IoT), som forbinder industrikrav med brugerkrav.

Der arbejdes med referancearkitektur, definitioner, vokabularer, usecases og ikke mindst interoperabilitet.

Som medlem af S-840 Internet of Things (IoT) får du adgang til at deltage i udviklingen af alle de standarder, du måtte ønske. Det betyder, at du kan få indflydelse på de endelige standarder, og ikke mindst indsigt og forhåndsviden i hvilken retning standarderne bevæger sig:

  • ISO/IEC 20924 Information technology - Internet of Things (IoT) - Definition and vocabulary                     
  • ISO/IEC 30141 Internet of Things Reference Architecture (IoT RA)              
  • ISO/IEC TR 22417 Information technology - Internet of things (IoT) use cases
  • ISO/IEC 21823-1 IT - IoT - Interoperability for internet of things systems - Part 1 Framework                     
  • ISO/IEC 21823-2  IT -  IoT - Interoperability for Internet of Things Systems – Part 2 Network connectivity
  • ISO/IEC 21823-3 IT – IoT – Interoperability for Internet of Things Systems – Part 3 Semantic interoperability

Du er velkommen til at kontakte konsulenten, hvis du ønsker flere om ovenstående standarder.

Målgruppe

Testinstitutter, forskere, producenter, ingeniører og rådgivere.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
  • Andersen’s L-Service
  • Force Technology
  • Ul International Demko A/S