Internet of Things (IoT) (S-840)

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det internationale standardiseringsarbejde inden for Internet of Things (IoT).

Arbejdsområde
Standardiseringsarbejdet for IoT er organiseret under en fælles international komite indenfor ICT-området, kaldet Joint Technical Committee 1 (JTC 1). JTC 1 hører under de to internationale standardiseringsorganisationer ISO og IEC, og er overordnet ansvarlig for stort set alle standarder inden for ICT området. Udviklingen af IoT-standarder foregår i en dedikeret arbejdsgruppe under JTC 1 kaldet ”SC 41 Internet of Things”. 

SC 41 står for udviklingen af de fundamentale standarder for Internet of Things (IoT), som forbinder industrikrav med brugerkrav. Der arbejdes med referancearkitektur, definitioner, vokabularer, use cases og ikke mindst interoperabilitet. Arbejdet er pt. organiseret i følgende arbejdsgrupper:
 • IoT Architecture (WG 3/ISO/IEC JTC 1/SC 41)
 • IoT Interoperability (WG 4/ISO/IEC JTC 1/SC 41)
 • IoT Applications (WG 5/ISO/IEC JTC 1/SC 41)

Det europæiske standardiseringsarbejde 

På Europæisk plan har CEN/CENELEC nedsat en komite, CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection, som arbejder med sikkerhed inden for IoT.

Arbejdet vil fremadrettet blive organiseret i følgende arbejdsgrupper: 
 • Cybersecurity Management Systems (WG 2/CEN/CLC/JTC 13) 
 • Security evaluation and assessment (WG 3/CEN/CLC/JTC 13) 
 • Cybersecurity services (WG 4/CEN/CLC/JTC 13) 
 • Data Protection, Privacy and Identity Management (WG 5/CEN/CLC/JTC 13) 
 • Product security (WG 6/CEN/CLC/JTC 13) 
IoT-udvalget følger primært WG 6 omkring ‘Product Security’.  Arbejdsgrupperne vedrørende ledelsessystemer følges af S-441 Informationssikkerhed.

Du er velkommen til at kontakte konsulenten, hvis du ønsker yderligere detaljer om standardiseringsarbejdet inden for IoT.

Målgruppe

Testinstitutter, forskere, producenter, ingeniører og rådgivere.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Alexandra Instituttet A/S
 • Andersen’s L-Service
 • Force Technology
 • Ul International Demko A/S