LOOP Forum 2023

I Dansk Standard vil vi gerne være en drivkraft for den bæredygtige udvikling. Men ingen kan gøre det alene. Derfor er der behov for en fælles indsats, så vi kan arbejde sammen mod grøn fremtid.

Få indflydelse på fremtidens standarder og et netværk inden for cirkulær økonomi

Guide til bæredygtig produktion – standarder kan hjælpe jer på vej

Få redskaber til, hvordan din virksomheder kan bruge standarder i arbejdet med at omstille jer til en mere bæredygtig produktion og dermed være med til at levere på FN’s Verdensmål 12. 

Udvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling, S-1000

S-1000 for Bæredygtighed og forretningsudvikling er et hovedudvalg, som beskæftiger sig med standardisering af ledelsessystemer inden for bl.a. kvalitetsledelse, miljøledelse og cirkulær økonomi.

Kommende SDG-standard

Vil du være med til at påvirke den kommende SDG-standard?

Danmark sidder for bordenden i udviklingen af verden første certificerbare ledelsesstandard for FN’s verdensmål, der skal sikre fælles globale redskaber og målemetoder. Derfor er der rigtig gode muligheder for at bringe gode danske løsninger med om bordet og sikre et højt ambitionsniveau for den endelige standard.


Du kan kontakte Kasper Hillgaard Mühlbach på kahm@ds.dk for mere information om arbejdet med den kommende SDG-standard.

Introduktion til EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed – byggeri

EU's taksonomi er blevet én ud af tre vigtige byggesten i EU-lovgivningen, der skal være drivkraft til at lede nødvendige investeringer imod bæredygtige økonomiske aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål. Ved at bruge EU-taksonomien som fundament kan finansielle institutioner i langt højere grad integrere bæredygtighed som en del af beslutningsgrundlaget for deres investeringer.

Download guiden

Arrangementer om cirkulær økonomi

Webinar: Circular economy standardization and Ecodesign

Fredag d. 26. maj, kl. 10.00 – 11.30

Sammen med WindowMasters, Aasted og Dansk Energi giver vi dig et indblik i tankerne bag standardisering af cirkulær økonomi i forlængelse af Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Webinaret foregår på engelsk. 

Seminar: Vejen til en mere bæredygtig tekstilbranche

Mandag d. 4. september kl. 11.30-15.00

Sammen med Dansk Mode & Tekstil og Miljømærkning Danmark giver vi dig indsigt i, hvordan din virksomhed kan bruge miljømærker og standarder som både guidelines og konkrete værktøjer til at geare din virksomhed til imødekomme kommende EU-lovgivning og krav fra kunder.

Læs mere om seminaret
Uddannelse: Sustainability Manager

Starter tirsdag d. 22. august

Over ti dage vil du blive ført igennem hele processen fra at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, implementere den systematisk via ledelsessystemet, definere meningsfulde KPI’er, fremskaffe troværdige data for indsatsen samt at vurdere din organisationens evne til at bringe strategien til live og fremstå som en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere uddannelsen

Find flere arrangementer på ds.dk/kurser