LOOP Forum 2024

I Dansk Standard vil vi gerne være drivkraft for den bæredygtige udvikling. Men ingen kan gøre det alene. Derfor er der behov for en fælles indsats, så vi kan arbejde sammen mod en grønnere fremtid.

Fokus på bæredygtig transformation: Strategier, redskaber og løsninger

På LOOP 2024 sætter Dansk Standard, sammen med Svanemærket, fokus på cirkulær økonomi og datadrevet dokumentation og hvilke værktøjer din virksomhed kan bruge i arbejdet med forandringsledelse, som er grundlæggende for jeres transformation i en mere bæredygtig retning.

Læs om vores sessions på LOOP 2024 og sæt kryds i kalenderen ⬇️

24. april kl. 11.30-12.15 | CIRCULAR ROUNDTABLE STAGE

Bæredygtighedsansvarlig?
Få inspiration til, hvordan du kan løse opgaven

Kom og få inspiration til, hvordan du kan løse de udfordringer, som både krav og ønsket om øget bæredygtighed giver jer - nu og fremover. I er sandsynligvis allerede i fuld gang med enten at forberede eller gennemføre omstillingen til øget bæredygtighed. Enten af egen drift, tilskyndet af øget regulering, eller fordi kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere gerne ser, at I agerer mere bæredygtigt.

Læs mere her
24. april kl. 13.15-14.00 | CIRCULAR ROUNDTABLE STAGE

Erfaringer med cirkulær økonomi i praksis – hvordan, perspektiver og hvem skal drive udviklingen?

Miljømærkning Danmark ser nærmere på, hvordan FDB-møbler håndterer udfordringer og muligheder ved at integrere cirkulære principper i deres forretningsmodel. Forbrugerrådet kommer og fortæller om forbrugernes perspektiver og behov i forhold til cirkulære produkter og tjenester. Hør også COOP's perspektiver, hvor vi udforsker detailhandelens rolle i at skabe efterspørgsel på cirkulære løsninger.

Læs mere her
25. april kl. 14.15-15.00 | CIRCULAR ROUNDTABLE STAGE

Cirkulær økonomi og data – deltag i vores debat om de nye krav til produktdokumentation.

Hør mere om cirkulær økonomi og de nye krav til produktdokumentation. Vi belyser, hvordan virksomheder kan navigere i de stigende datakrav og benytte sig af digitale produktpas og andre værktøjer, til at dokumentere bæredygtighed i produktets levetid.

Denne session er relevant for virksomheder, der står over for nye dokumentationskrav under ecodesign-reguleringen.

Læs mere her

Guides og redskaber til jeres arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi

Data og cirkulær økonomi - kom godt i gang

Data og cirkulær økonomi - kom godt i gang

Data er et vigtigt element i cirkulære forretningsmodeller, og nu har Dansk Standard udgivet en guide, der hjælper virksomheder til brug af datadrevne løsninger i den cirkulære omstilling.

Guide til bæredygtig produktion – standarder kan hjælpe

Guide til bæredygtig produktion – standarder kan hjælpe

Få redskaber til, hvordan din virksomhede kan bruge standarder som redskab og strategisk værktøj i arbejdet med at omstille jer til en mere bæredygtig produktion og dermed være med til at levere på FN’s Verdensmål 12. 

Introduktion til EU’s taksonomi

EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

EU's taksonomi er blevet én ud af tre vigtige byggesten i EU-lovgivningen, der skal være drivkraft til at lede imod bæredygtige økonomiske aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål.

Guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark

Guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark

Digital transformation er en afgørende nøgle til at imødegå de miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer, Danmark står overfor. Det kan også kaldes digital, grøn og bæredygtig omstilling

Udvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling

Udvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling

S-1000 for Bæredygtighed og forretningsudvikling er et hovedudvalg, som beskæftiger sig med standardisering inden for bl.a. kvalitetsledelse, miljøledelse og cirkulær økonomi.

Sustainability Manager

Tag en uddannelse som Sustainability Manager hos Dansk Standard

På uddannelsen som Sustainability Manager hos Dansk Standard får du den nødvendige viden og ekspertise til at drive bæredygtige forandringer på tværs af industrier og organisationer.

Orienteringsmøde om Sustainability Manager uddannelsen

Deltag på et af vores orienteringsmøder og bliv klogere på vores Sustainability manager uddannelse. Du kan møde underviserne, der orienterer om uddannelsens formål, forløb og udbytte samt andre potentielle deltagere. Der er mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål om uddannelsen.

Tilmeld dig her