Building Green 2022

Dansk Standard deltager igen i år på Building Green, hvor vi har en stand og som noget nyt, deltager vi i en Specialist Talk d. 2. november. 

Risikerer vi at dokumentere det bæredygtige byggeri ihjel?

Kom til Dansk Standards og ETA-Danmarks Specialist Talk på Building Green d. 2. november kl. 10.30, og hør mere om de muligheder og udfordringer, byggeriet står over for, når vi diskuterer, hvad der er et passende niveau af dokumentation i den grønne omstilling i byggebranchen.

Byggeriet udgør i dag en kæmpe udfordring for vores klima og miljø. Derfor er der også et stort fokus på, hvordan vi omstiller byggeriet i en mere bæredygtig retning – både fra politisk side og i branchen – ligesom der er store forventninger til dokumentation af de grønne tiltag. Ikke kun af de miljømæssige effekter, men også af de basale egenskaber, som byggeriets parter forventer er på plads.

Der er naturligvis brug for et vist niveau af solid, valideret data, når man gerne vil præsentere sine bæredygtighedstiltag. Men der er også fortsat et stort behov for at dokumentere produkternes væsentlige egenskaber i forhold til bygningsreglementet, herunder f.eks. brandegenskaber, bæreevne, varmeisolering osv.

Det kan være svært at finde rundt i junglen af data. Det er derfor værd at overveje, hvad vi kræver dokumentation for og på hvilken måde, så dokumentationen ikke bliver lavet bare for dokumentationens skyld. Dokumentationen bør nemlig være baseret på et ensartet og transparent grundlag.

I Dansk Standard og ETA-Danmark A/S er vi med til at opstille krav og rammer for dokumentation inden for byggeriet. Vi oplever en stigende frustration i branchen over flere og flere krav, som ikke nødvendigvis er koordinerede og gennemskuelige. Vi ser det som en fælles opgave, at vi som samfund rammer en fornuftig, ensartet balance, så alle ved, hvad der forventes af dem, og så de har nogle fornuftige redskaber til at levere den tilstrækkelige og nødvendige dokumentation.

Vi sætter derfor fokus på:

  • Om vi har nået grænsen for, hvor mange ressourcer der skal bruges på dokumentation og beregning fremfor reel handling.
  • Hvordan vi rammer et passende niveau, hvor der er enighed om omfanget og formatet for de forskellige dokumentationskrav.
På scencen kan du høre

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45
Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68
Rina Ronja Kari
Rina Ronja Kari Europapolitisk Chefkonsulent
Public Affairs
E: rrk@ds.dk
T: 39 96 61 16

Mød os på stand 34

Du kan også kigge forbi stand 34, hvor både Dansk Standard og ETA-Danmark står klar til en snak om fx bæredygtigt byggeri, holdbarhed og dokumentation d. 2. og 3. november

Medarbejdere, du kan møde på standen

Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: pgf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 69
Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37
Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16
Merete Westergaard Bennick
Merete Westergaard Bennick Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mwb@ds.dk
T: 39 96 61 47
Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19
Helle Harms
Helle Harms Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: hh@ds.dk
T: 39 96 63 21
Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74

Dansk Standards bidrag til "Absolut Bæredygtighed"

I Dansk Standard er vi med til at udvikle standarder, der bl.a. skal bidrage til et bæredygtig og cirkulært byggeri. Standarder er nemlig et fælles sprog, som der bl.a. bliver henvist til i Bygningsreglementets bestemmelser (BR18).

Standarder kan fx sætte krav til et produkts ydeevne eller beskrive fagudtryk på et givent område. Standarder kan også anvise metoder til fx prøvning af et produkts holdbarhed. Ved at anvende standarder er der enighed om grundlæggende retningslinjer, metoder og konstruktioner på tværs af branchens værdikæde.

Vi arbejder inden for forskellige aspekter af byggeriet herunder eurocodes, cirkulær økonomi i byggeriet, dokumentation og digitalisering, brand, taksonomien, CE-mærkning, selektiv nedrivning, samt affaldsbehandling i forbindelse med byggeprocesser.

Konkrete tiltag

Bæredygtighed og afgivelse af farlige stoffer i byggeriet

Udvalget for bæredygtighed og afgivelse af farlige stoffer i byggeriet (S-417) arbejder med europæiske og internationale standarder inden for bæredygtigheden af bygnings- og anlægskonstruktioner samt afgivelsen af farlige stoffer for byggematerialer. Udvalget arbejder bl.a. med standarderne for EPD og LCA-beregninger. 

Cirkulær byggeri og anlæg

Udvalget for cirkulær byggeri og anlæg (S-878) følger med i og deltager aktivt i udviklingen af de europæiske standarder indenfor cirkulær økonomi i bygge og anlægssektoren. Og da standardiseringsarbejdet er i sin "vorden", er der en unik mulighed for at sætte fingeraftryk på de kommende standarder, hvilket giver bygge- og anlægsvirksomheder tidlig viden, og den indflydelse styrker konkurrenceevnen.

Introduktion til EU's taksonomi

EU’s taksonomi stiller krav om rapportering og dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for EU taksonomien, har Dansk Standard i samarbejde med en række brancheorganisationer udarbejdet en introduktion målrettet den danske byggesektor.

Sustianability Manager-uddannelse

Bæredygtig udvikling kræver viden, overblik og værktøjer. Uddannelsen som Sustainability Manager hos Dansk Standard giver dig kompetencer til at udvikle, implementere, dokumentere og kommunikere en bæredygtighedsstrategi, der er i overensstemmelse med virksomhedens forretning og øvrige strategi.

Relateret artikler

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

18. april 2023

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

Se eller gense webinaret om design for adskillelse, hvor du får indblik i, hvordan den internationale ISO-standard om design for adskillelse, DS/ISO 20887, kan hjælpe byggeriet med at komme godt i gang.

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad inde...