Kunstig intelligens

9 anbefalinger om dataetik inden for AI

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik skal skabe tillid til kunstig intelligens.

Med kunstig intelligens følger store mængder af data. Derfor er man nødt til at tage stilling til dataetik, når man bruger kunstig intelligens. God dataetik kan i sidste ende være det, der skaber tillid til kunstig intelligens. Men hvad vil det egentlig sige at føre god dataetik? Det har Ekspertgruppen forsøgt at svare på i deres ni anbefalinger til regeringen for, hvordan virksomheder bedst håndterer de etiske udfordringer, der kan være i anvendelsen af de mange data.

Her kan du læse om de ni anbefalinger i korte træk.

1. Råd for dataetik

Der skal nedsættes et uafhængigt råd for dataetik, som løbende skal understøtte et fokus på dataetik.

2. Den dataetiske ed

Virksomhedsledere og medarbejdere, der arbejder med data, skal afgive en dataetisk ed, hvor man tilkendegiver, at man vil medvirke til at sætte dataetik på dagsordenen, og at man løbende vil stille spørgsmål, som sikrer, at beslutninger bliver taget på et velinformeret og etisk grundlag.

3. Dynamisk værktøjskasse til dataetik

Der skal etableres en dynamisk værktøjskasse til dataetik, udviklet særligt til fagfolk og virksomheder, således at de har konkrete værktøjer, opdaterede vejledninger og anvisninger, som gør det nemmere at arbejde med dataetik.

4. Erklæring af virksomheders dataetiske politik

I henhold til årsregnskabsloven skal virksomheder ved hvert årsregnskab erklære deres dataetiske politik. Man udvider således ledelsesberetningen til at inkludere en redegørelse om dataetik, som sikrer at virksomheder tager stilling til deres ansvar for og arbejde med data.

5. Et dataetisk mærke

Der skal indføres et dataetisk mærke, som kan vise, at et digitalt produkt lever op til særlige krav, når der anvendes data. Mærket skal således være synligt på virksomheders hjemmesider og ved enkelte produkter og services bl.a. med det formål at give forbrugere mulighed for at vælge det dataetisk ansvarlige alternativ.

6. Nationalt, dataetisk vidensløft

Gennem landsdækkende og lokale initiativer skal befolkningens viden om og indsigt i dataetiske problemstillinger højnes. Vi skal som samfund udvikle vores forståelse for, hvordan data skabes, og hvad de anvendes til.

7. Danmark som frontløber for dataetik

Danmark skal gå forrest og sætte fokus på dataetik internationalt. Dette kan gøres på flere måder. Ekspertgruppen foreslår, at man bl.a. kan gennemføre et årligt internationalt topmøde om dataetik, eller at man uddeler en dataetisk pris til en virksomhed, der har gjort det ekstra godt på det dataetiske område.

8. Stimulering af innovation og entreprenørskab med fokus på dataetik

Regeringen skal sætte fokus på en kickstart af nye dataetiske forretningsmodeller ved at støtte op om det danske iværksætterøkosystem med et særligt fokus på dataetik.

9. Dataetik i offentlige indkøb

Niende og sidste anbefaling er, at man udelukkende skal anvende dataetiske løsninger i den offentlige sektor, således at den offentlige sektor går forrest og skaber efterspørgsel efter innovative og dataetiske løsninger.

Ønsker du selv at være med til at sætte rammerne for dataetik indenfor kunstig intelligens, kan du være med til at udvikle de internationale standarder på området ved at være med i det danske standardiseringsudvalg (S-855) under dansk standard.

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17