Business Continuity efter ISO 22301 - skab robusthed i et høj-risikomiljø!

Oversigt

Bliv klogere på, hvordan du kan identificere, styre og imødegå risikoen for pludselige produktions- eller leverancestop.

Kurset lærer dig at implementere et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS), som klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i krisesituationer. Du lærer desuden at opstille kritiske målepunkter, samt at styre de risici, som påvirker jeres forretning.

Kurset giver dig viden om

 • Viden om ISO 22300-seriens opbygning og anvendelsesområder
 • Redskaber til implementering af et BCMS baseret på ISO 22301
 • Metodik til risikostyring: identifikation, analyse og behandling af risici
 • Forståelse for samspillet imellem BCMS og efterlevelse af interessenters krav
 • Vejledning i overvågning, vedligeholdelse og forbedring af BCMS.

Målgruppe

ISO 22301 henvender sig til:

 • Ansatte i organisationer, som agerer i et høj-risikomiljø, herunder offentlige organisationer, som arbejder med kritisk infrastruktur, fx finanssektor, energiforsyning eller teleindustri. 
 • Indkøbsansvarlige, der gennemfører udbudsforretninger.
 • Beredskabs- eller krisechefer, Business Continuity- eller Disaster Recovery-ansvarlige
 • Ledere og medarbejdere, som ønsker at sikre fortsat drift og leverance i en krisesituation. 

Underviser

Anders Linde, chefkonsulent i Dansk Standard, har +12 års erfaring med anvendelse og implementering af ledelsessystemer. Anders har bl.a. hjulpet Forsvaret, Nordea, Danmarks Domstole og Kbh. Kommune med rådgivning inden for informationssikkerhed og Business Continuity. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Anders på ali@ds.dk.


Program

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Introduktion til Business Continuity, ledelsesstandarder og ISO 22301
 • 10:15 Pause 
 • 10:30 Planlægning af et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS)
 • 11:00 Etablering af af Business Impact Assessments og Business Continuity-planer
 • 12:30 Frokost
 • 13:30 Risikovurdering: identifikation, analyse og evaluering af risici
 • 14:30 Pause
 • 14:45 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering risici
 • 15:30 Evaluering og forbedring af et BCMS
 • 16:15 Opsamling

Praktiske oplysninger om kurser