Branchen bakker op om international standard for produktion af foder

03. maj 2016

Branchen bakker op om international standard for produktion af foder

Dansk Standard lancerer i samarbejde med DAKOFO den internationale standard for foder og føde til dyr ved en festlig sammenkomst onsdag den 4. maj. Du kan bl.a. høre om Fødevarestyrelsens kommende ordning for tredjepartscertificerede fodervirksomheder. Lanceringen er åben for alle interesserede.

Overalt i verden er der fokus på, at det skal være sikkert for forbrugerne at købe og bruge fødevarer, og at vores mad ikke må udgøre en risiko. Fodervirksomhederne møder derfor krav om at kunne dokumentere foder- og fødevaresikkerheden i deres produkter og produktion ofte i form af en 3.-parts certificering.

Den nye standard DS/ISO/TS 22002-6:2016, Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Del 6: Produktion af foder og føde til dyr er et væsentligt bidrag til fortsat at kunne dokumentere den høje foder- og fødevaresikkerhed i danskproducerede foder- og fødevarer.

Støtter op om eksporten

DAKOFO har støttet udviklingen af den internationale standard i ISO, den internationale standardiseringsorganisation med 161 medlemslande, for at fastholde markedsadgangen for danske korn- og foderprodukter.

- I Danmark har vi en lang tradition for myndighedskontrol af foder- og fødevarevirksomheder, og danske fødevarer er anerkendt for en høj fødevaresikkerhed. Anvendelsen af 3. partscertificering har indtil nu kun i begrænset omfang været anvendt hos de danske kornhandlere og foderstofvirksomheder. På eksportmarkedet møder vi dog stadig oftere et krav om 3. partscertificering for både kornhandel og foderproduktionen ved eksport af animalske fødevarer.

Claus Saabye Erichsen
Teamchef
Dakofo

PRP-program til fodervirksomheder

ISO 22000 er baseret på en dansk standard, DS EN-3021, og er udviklet af hele verdens fødevaresikkerhedseksperter med Danmark for bordenden. Dansk Standard og DAKOFO indgik et samarbejde om at udvikle et såkaldt PRP-program til fodervirksomheder. En ny teknisk specifikation, der skræddersyr kravene til indretning, udstyr, opbevaring og drift til fodervirksomheder.

I 2013 indgav Dansk Standard et forslag til ISO om at udvikle et tillæg til ISO 22000, der skulle gøre det nemmere for fodervirksomheder at implementere standarden og dermed drage nytte af alle de fordele, der er ved anvendelse af- og certificering efter ISO 22000.

Med Danmark for bordenden

Danske fødevarer er efterspurgt i hele verden som den danske arbejdsmetodik i det dansk-ledede sekretariat.

Derfor var der stor opbakning blandt ISO-landene til at lade Danmark lede arbejdet med at udvikle foderstandarden. Når DS sidder for bordenden, har vi mulighed for at præge processen indefra og massivt. Dette gør vejen til international indflydelse og medbestemmelse let for danske virksomheder.

Køb standarden på webshop.ds.dk

 

Kontakt

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

Se også

Få indflydelse, når den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, skal revideres

25. april 2024

Få indflydelse, når den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, skal revideres

I maj 2024 igangsætter Dansk Standard revisionen af den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000. Det er første gang siden 2018, at standarden revideres, og arbejdet forventes at stå på i de kommende år. Revisionen giver dig og din...

21. september 2023

Madspild – få indflydelse på fremtidens marked

Se eller gense dette webinar om madspild, og hvordan du kan få indflydelse på fremtidens marked inden for området. Hør bl.a., hvordan du kan få indflydelse på kommende internationale standarder for reduktion af madspild.

Nye, fælles referencer for audits af systemer for fødevaresikkerhed

07. juni 2022

Nye, fælles referencer for audits af systemer for fødevaresikkerhed

Med den nye udgivelse af de to standarder ISO 22003-1:2022 og ISO 22003-2:2022 er der tale om en lille revolution, idet de to standarder har potentiale til at harmonisere kravene til hundredtusindvis af upartiske og uafhængige audits af systemer o...

Godt design af maskiner til fødevarer nedsætter risiko for madforgiftning

16. marts 2021

Godt design af maskiner til fødevarer nedsætter risiko for madforgiftning

Hvordan kan man sikre, at maskinen til fødevarefremstilling er godt designet? Det kan være svært at vide, hvad man skal kigge efter og stille af krav for at tage højde for, om det udstyr, man skal bruge til behandling af fødevarer, er sikkert og h...