Et travlt år med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling

02. december 2019

Et travlt år med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling

Grøn omstilling har været et nøgleord i 2019 – ikke bare hos Dansk Standard, men såvel politisk som i erhvervslivet. Og den grønne dagsorden er fortsat højaktuel.

Grøn omstilling har været et nøgleord i 2019 – ikke bare hos Dansk Standard, men såvel politisk som i erhvervslivet. Og den grønne dagsorden er fortsat højaktuel.

Det er vi glade for i Dansk Standard. For miljø, klima og bæredygtighed hænger tæt sammen med standarder – og har altid gjort det. Hvilket blandt andet vores samarbejde med Vestas, der driver den grønne omstilling med standarder, er et forbilledligt eksempel på. Det kan I læse mere om i denne kampagne, hvor vi i årets sidste måneder har sat fokus på, hvordan standarder skaber værdi og konkurrencefordele for danske virksomheder.

Samtidigt er der et kæmpe forretningspotentiale i den grønne omstilling, som standarder kan være med til at indfri. Standarder giver virksomheder konkrete redskaber til at arbejde med bæredygtighed, fordi de kan sætte en fælles ramme og retning for arbejdet og gøre det målbart, så virksomhederne kan konkretisere og dokumentere deres indsats. Det gælder fx i forhold til FN’s verdensmål, hvor vi har en værktøjskasse af standarder, der kan bruges til at fremme virksomheders strategiske arbejde.

Standarders potentiale ligger desuden i, at gode resultater og erfaringer fra grønne innovations- og pilotprojekter skaleres bredt ud, så hele brancher og industrier kan få gavn af dem – hvilket i sidste ende er til gavn for hele samfundet. Akkurat som det igennem årtier har været tilfældet på bl.a. vindmølleområdet.

Men skal der for alvor sættes skub i den grønne omstilling, er der også brug for nye standarder. Det gælder fx inden for cirkulær økonomi, hvor arbejdet med at sætte fremtidens standarder er i fuld gang og de første allerede har set dagens lys. Behovet underbygges af en ny undersøgelse fra COWI, der viser, at erhvervslivet efterspørger standarder for cirkulær økonomi, fx på plast- og byggeområdet.

Netop standarder som redskab til at understøtte den grønne omstilling var også på agendaen ved årets to sidste MorgenBriefinger om hhv. cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål. Her har vi budt velkommen til en række eksperter, politikere og virksomhedsledere, lige fra Stine Bosse og Tommy Ahlers til Ida Auken, som har givet deres syn på bæredygtighed i en erhvervspolitisk kontekst. I 2020 vil vi fortsætte med en ny række MorgenBriefinger, næste gang med fokus på digitalisering og dataetik.

Nu nærmer årets afslutning sig og 2020 står for døren. Det nye år byder i vores nyhedsbrev på flere artikler om standarder, tendenser og udvikling inden for standardisering. Jeg håber, at du vil læse med.

Med venlig hilsen

Jens Heiede
Standardiseringsdirektør

Kontakt

Jens Heiede
Jens Heiede Adm. Direktør | CEO
Direktion
E: jhe@ds.dk
T: 39 96 62 27