Brugen af kunstig intelligens kræver etiske overvejelser

23. august 2021

Brugen af kunstig intelligens kræver etiske overvejelser

Dansk Standard har indgået et partnerskab med ADD-projektet, der skal sikre, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

Robotter, der aflaster sundhedsvæsnet ved at assistere ved genoptræning eller operationer. Computere, der analyserer store mængder data og sikrer en hurtigere sagsbehandling. Maskiner, der lærer af de processer, de indgår i, og kan tilpasse og forbedre dem. Kunstig intelligens åbner mange muligheder og fordele, men der følger også dilemmaer og etiske overvejelser med. Derfor har Dansk Standard fokus på at udarbejde europæiske og internationale standarder, der kan sætte ansvarlige rammer for anvendelsen af kunstig intelligens.

Standarder er sjældent noget, vi tænker over i hverdagen. Men de har stor betydning og er bl.a. med til at sikre tryghed for forbrugere og virksomheder, fordi de fastsætter nogle krav til sikkerhed, sundhed og miljø for både produkter og ydelser. Det vil også komme til at gælde for kunstig intelligens.

- Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, og det betyder, at vi kan være sikre på og have tillid til, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere, siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Danmark i spidsen for det europæiske arbejde

Når de kommende krav og retningslinjer for kunstig intelligens skal udvikles, kommer Danmark til at spille en afgørende rolle. Det er nemlig lykkedes Dansk Standard at få tildelt sekretariatet for det europæiske standardiseringsarbejde og dermed styringen af arbejdet til gavn for danske borgere og virksomheder.

– Det har været vigtigt for os at få de bedst mulige forudsætninger for at sikre de danske mærkesager. Vi har nogle meget stærke interesser i Danmark, når det kommer til kunstig intelligens fx i forhold til at bevare de demokratiske værdier og sætte mennesket i centrum. Kort sagt handler det om at sikre en etisk, ansvarlig anvendelse af teknologien og bedre risikostyring, siger Kim Skov Hilding.

Han understreger, at det også kan give en konkurrencefordel for danske virksomheder og være med til at styrke den digitale omstilling af Danmark, som netop et sat på dagsorden med det nye digitaliseringspartnerskab. Her kommer kunstig intelligens til at spille en nøglerolle.

Fokus på kunstig intelligens inden for sundheds- og medicoområdet

- For de kommende år ses en sammenhæng mellem de internationale og europæiske strategier, der er relateret til standardiseringsudviklingen for brug af kunstig intelligens inden for sundhedsområdet og medicinsk udstyr, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Målet er at sikre en overensstemmelse mellem den retlige regulering og standardiseringsudviklingen, så der skabes tillid til processer og produkter, samtidig med at patientsikkerheden kan optimeres ved brug af kunstig intelligens. Området er i rivende udvikling. Særligt inden for personlig medicin og i det hele taget inden for diverse behandlingstiltag går produktudviklingen stærkt.

- Indsatsen i de kommende år er derfor prioriteret og målrettet mod at opnå konsensus om fælles krav til regulering af lovgivning, krav til cybersikkerhed, kunstig intelligens, mobile apps i medicinsk udstyr samt specifikke krav til bioteknologi inden for områderne organ-on-chip, genområdet, udvikling af personlig medicin og bæredygtige design, siger Jeanett Fleron.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: jef@ds.dk
T: 39 96 61 72

Se også

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

12. december 2023

Hvordan bør kunstig intelligens anvendes i medicinske laboratorier?

Fremover kan kunstig intelligens (AI) hjælpe laboratorier med hurtigere og mere præcise analyser og resultater. Et kontinuerligt flow af nye data kan endda forbedre den kunstige intelligens’ ydeevne, især ved metoder hvor man benytter maskinlæring...

Webinar: Sådan håndterer du bias i kunstig intelligens

09. maj 2023

Webinar: Sådan håndterer du bias i kunstig intelligens

Se eller gense dette webinar, hvor du får du en introduktion til en ny guide fra Dansk Standard, der kan hjælpe med at håndtere bias i kunstig intelligens.

Undgå blinde vinkler i dine algoritmer

20. april 2023

Undgå blinde vinkler i dine algoritmer

Ny vejledning skal hjælpe virksomheder og kommuner med at undgå diskrimination ved brug af kunstig intelligens.

Danmark i spidsen for udvikling af robotternes ”USB-stik”

11. august 2022

Danmark i spidsen for udvikling af robotternes ”USB-stik”

Danmark skal lede arbejdet med en ny international standard, der skal gøre det nemmere og hurtigere at installere samme værktøj på forskellige robotter.