Brugen af kunstig intelligens kræver etiske overvejelser

23. august 2021

Brugen af kunstig intelligens kræver etiske overvejelser

Dansk Standard har indgået et partnerskab med ADD-projektet, der skal sikre, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

Robotter, der aflaster sundhedsvæsnet ved at assistere ved genoptræning eller operationer. Computere, der analyserer store mængder data og sikrer en hurtigere sagsbehandling. Maskiner, der lærer af de processer, de indgår i, og kan tilpasse og forbedre dem. Kunstig intelligens åbner mange muligheder og fordele, men der følger også dilemmaer og etiske overvejelser med. Derfor har Dansk Standard fokus på at udarbejde europæiske og internationale standarder, der kan sætte ansvarlige rammer for anvendelsen af kunstig intelligens.

Standarder er sjældent noget, vi tænker over i hverdagen. Men de har stor betydning og er bl.a. med til at sikre tryghed for forbrugere og virksomheder, fordi de fastsætter nogle krav til sikkerhed, sundhed og miljø for både produkter og ydelser. Det vil også komme til at gælde for kunstig intelligens.

- Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, og det betyder, at vi kan være sikre på og have tillid til, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere, siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Danmark i spidsen for det europæiske arbejde

Når de kommende krav og retningslinjer for kunstig intelligens skal udvikles, kommer Danmark til at spille en afgørende rolle. Det er nemlig lykkedes Dansk Standard at få tildelt sekretariatet for det europæiske standardiseringsarbejde og dermed styringen af arbejdet til gavn for danske borgere og virksomheder.

– Det har været vigtigt for os at få de bedst mulige forudsætninger for at sikre de danske mærkesager. Vi har nogle meget stærke interesser i Danmark, når det kommer til kunstig intelligens fx i forhold til at bevare de demokratiske værdier og sætte mennesket i centrum. Kort sagt handler det om at sikre en etisk, ansvarlig anvendelse af teknologien og bedre risikostyring, siger Kim Skov Hilding.

Han understreger, at det også kan give en konkurrencefordel for danske virksomheder og være med til at styrke den digitale omstilling af Danmark, som netop et sat på dagsorden med det nye digitaliseringspartnerskab. Her kommer kunstig intelligens til at spille en nøglerolle.

Fokus på kunstig intelligens inden for sundheds- og medicoområdet

- For de kommende år ses en sammenhæng mellem de internationale og europæiske strategier, der er relateret til standardiseringsudviklingen for brug af kunstig intelligens inden for sundhedsområdet og medicinsk udstyr, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Målet er at sikre en overensstemmelse mellem den retlige regulering og standardiseringsudviklingen, så der skabes tillid til processer og produkter, samtidig med at patientsikkerheden kan optimeres ved brug af kunstig intelligens. Området er i rivende udvikling. Særligt inden for personlig medicin og i det hele taget inden for diverse behandlingstiltag går produktudviklingen stærkt.

- Indsatsen i de kommende år er derfor prioriteret og målrettet mod at opnå konsensus om fælles krav til regulering af lovgivning, krav til cybersikkerhed, kunstig intelligens, mobile apps i medicinsk udstyr samt specifikke krav til bioteknologi inden for områderne organ-on-chip, genområdet, udvikling af personlig medicin og bæredygtige design, siger Jeanett Fleron.

 

Kontakt

Jeanett Fleron
Jeanett Fleron Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jef@ds.dk
T: 39966172

Se også

Danmark i spidsen for europæisk AI-vision

20. september 2021

Danmark i spidsen for europæisk AI-vision

Kunstig intelligens er for flere og flere virksomheder næste skridt i digitaliseringen og kan føre til ny forretning og innovation.

Cyber- og informationssikkerhed på det strategiske niveau

08. juni 2021

Video: Cyber- og informationssikkerhed på det strategiske niveau

Se eller gense videoen fra webinaret om cyber- og informationssikkerhed og få indsigt i, hvilke kompetencer virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer bør tilegne sig samt hvilke strategiske værktøjer, der kan styrke virksomhedens modstands- og kon...

07. juni 2021

Video: Kommende retningslinjer for kunstig intelligens

Se eller gense webinaret om kunstig intelligens og bliv klogere på de kommende standarder og hvordan de kan være en konkurrencefordel for danske virksomheder

Danmark skal lede arbejdet med at udvikle europæiske standarder for kunstig intelligens

15. april 2021

Danmark skal lede arbejdet med at udvikle europæiske standarder for kunstig intelligens

Danmark er blevet valgt til at stå i spidsen for arbejdet med at sætte fælles europæiske krav til brugen af kunstig intelligens i fremtiden. Fra dansk side vil vi gerne sikre fokus på bl.a. etik og tillid, så teknologien kan bruges trygt og sikkert.