Få viden du ikke kan få andre steder

23. august 2021

Få viden du ikke kan få andre steder

I et netværk som Dansk Standards udvalg for kvalitetsledelse får du igennem diskussioner og tolkninger af næste generation af ledelsesstandarder vigtig viden samt mulighed for at blive en endnu bedre sparringspartner eller rådgiver.

Et udvalg hos Dansk Standard er et netværk med indflydelse, og hvor du kommer tæt på der, hvor kravene til i morgen bliver formuleret. Samtidigt er det et netværk af eksperter, som du kan videndele og sparre med. Det er erfaringen fra Kasper Hillgaard Mühlbach, der tidligere har deltaget som ekspert i et standardiseringsudvalg og i dag er ansat som chefkonsulent i Dansk Standard med ansvar for blandt andet udvalget for kvalitetsledelse, S-216.

Hvorfor være med i et standardiseringsudvalg?

Et standardiseringsudvalg er generelt kendetegnet ved at være sammensat af eksperter fra både SMV’er, større organisationer, private virksomheder, offentlige organisationer, rådgivere, auditorer m.fl. I udvalget for kvalitetsledelse er medlemmerne typisk selvstændige konsulenter, interne kvalitetsrådgivere, systemmedarbejdere samt kvalitetsledere, der igennem udvalget er med til at sætte deres præg på kommende versioner af standarderne for kvalitetsledelse.

Derfor er det at være med i et standardiseringsudvalg ifølge Kasper Hillgaard Mühlbach også at være med i et netværk, som giver en solid platform for faglig sparring med ligesindede og derigennem blive klogere:

- Når udvalget fx arbejder med standarden ISO 9001 for kvalitetsledelse, som er en international standard, findes der lignende udvalg i andre lande med deres eksperter, som også arbejder med at give deres input til standarden. Som dansk udvalgsmedlem er du derfor med til at skabe dansk indflydelse på de kommende krav i de internationale standarder og vejledninger, hvilket gavner danske værdier og interesser. Desuden får du adgang til et internationalt netværk af andre eksperter, som er med til at løfte din viden på området.

Din arbejdsplads får også glæde af din viden

Som medlem af et standardiseringsudvalg får man desuden direkte adgang til relevante standarder, både de publicerede og kommende, og tidlig viden om de markedskrav, der kommer til at gælde fremadrettet.

- Din arbejdsgiver får også fordel af at hente den viden hjem, som du tilegner dig, og får en medarbejder, som kan repræsentere virksomhedens synsvinkler og desuden får mulighed for at kigge i krystalkuglen og orientere sig om fremtidens krav. Dette giver bl.a. også mulighed for at reducere evt. risici før konkurrenterne og dermed fremstå som en kompetent leverandør eller samarbejdspartner, siger Kasper Hillgaard Mühlbach og fortsætter:

Er du selvstændig og har hverken ansatte eller en arbejdsgiver, så er adgang til og udnyttelse af den viden, du får via udvalgets arbejde, med til at differentiere dig fra andre konsulenter og rådgivere. Og hvis du er auditor, får du absolut relevant indsigt i baggrunden for formuleringerne i standarderne, tolkninger af krav og dermed en oplagt mulighed for at undgå misfortolkninger og dermed koncise rapporter. Er I et større auditteam, kan du facilitere konsensus og perspektivere tolkninger, således at I fremstår endnu mere professionelle. Meget forvirring og ressourcespild kan undgås, hvis vi har det samme fundament at vurdere og konkludere ud fra. På samme måde er der også på auditees banehalvdel meget at hente rent økonomisk og ressourcemæssigt og dermed også en mulighed for at skabe sig en konkurrencefordel.

Indsigt i andre relevante standarder og fagområder

Men kan det betale sig at være med i udvalget for kvalitetsledelse nu, selv om der kan gå tre år, før arbejdet med næste version af ledelsesstandarden ISO 9001 påbegyndes? Ja, det kan det ifølge Kasper Hillgaard Mühlbach i høj grad:

- Ud over ISO 9001, er der andre standarder og gode praksisser, som kan være vigtige for din virksomheds forretningsudvikling eller risikominimering, fx ISO 31000-serien,. som du får kendskab til ved at deltage i udvalget. Fx ISO 56000 Innovation Management eller ISO 22300-serien inden for modstandsdygtighed og krisehåndtering. Det er måske ukendte standarder for mange danske organisationer, men det er standarder, som har hjulpet mange internationale virksomheder. Herhjemme kan vi lære fra bl.a. Universal Robots, som ligeledes implementerede ISO 22301 i 2019 uden at vide noget om COVID-19, men som takket være den tidlige implementering af ledelsessystemet har kunnet styre sikkert igennem krisen. Og det er netop her, at udvalgsarbejdet kan være gavnligt, for her får man tidlig indsigt i disse værktøjer og den vigtige viden, som ligger i standarderne.

Få mere information om udvalgsarbejdet

At være med i et udvalg og få adgang til denne viden giver en lang række fordele. Hos Dansk Standard har vi omkring 250 udvalg, så der er højst sandsynligt også ét inden for dit fagområde. Ønsker du at se, hvilke udvalg, vi har, kan du gå til oversigten her.

Ønsker du at vide mere om deltagelse i et udvalg, kan du få mere information her. Ønsker du mere information om udvalget for kvalitetsledelse S-216, kan du se mere på udvalgets side, eller du kan kontakte Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard, kahm@ds.dk

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...