Produktionsvirksomhed om ISO 9001

21. december 2022

Produktionsvirksomhed om ISO 9001: ”Nu kan vi vise, at vi opfylder kundernes krav”

Jægerspris Finmekanisk er certificeret efter ISO 9001. Det betyder, at der er styr på virksomhedens processer og fremtidsplaner - og flere ordrer i ordrebogen.

Kvalitet har altid været et altafgørende parameter hos Jægerspris Finmekanisk, der producerer finmekaniske præcisionsemner inden for medico, elektronik og offshore. Derfor var det helt naturligt for den familieejede virksomhed at blive certificeret efter ISO 9001 inden for fremstilling af finmekaniske komponenter.

- Det har altid været vigtigt for os, at vores kunder kan være sikre på, at vi leverer til tiden og med høj kvalitet. Samtidig er de fleste af vores kunder fra medico-branchen, hvor krav til produkterne og sporbarhed er høj, fortæller Sophia Ørnbo Pedersen, der er kvalitetsansvarlig i Jægerspris Finmekanisk. Produktionsvirksomheden oplever, at deres kunder – og deres kunder igen – forlanger, at deres underleverandører er ISO-9001 certificeret.

- Fordi vi er certificerede, kan vi vise, at vi har evnen til at opfylde deres krav og behov, samt opfylde de lovmæssige krav, der nu måtte være, siger Sophia Ørnbo Pedersen.

Flere kunder med ISO 9001 

Og gevinsterne ved at gennemføre ISO 9001-certificeringen har været store hos Jægerspris Finmekanisk, der først blev certificeret efter ISO 9001:2008 og siden recertificeret efter ISO 9001:2015.

- Vi har fået en meget større kundedatabase, fordi der er rigtig mange, der efterspørger ISO 9001-certificeringen. Der er mange ordrer, vi ikke ville få, hvis vi ikke var certificerede, siger Sophia Ørnbo Pedersen.

Hun overtog ansvaret for virksomhedens eksisterende kvalitetsledelsessystem i 2015. Dengang var hun 20 år gammel og havde ikke nogen form for erfaring eller kendskab til ISO. Hun tog et kursus i grundlæggende kvalitetsledelse (9001:2015), og året efter sørgede hun for, at Jægerspris Finmekanisk blev recertificeret i forhold til den dengang nye ISO 9001:2015.

- Vi har selv bygget et mindre system – det fungerer og har det, det skal have. Det har betydet, at vi har lavet nogle processer for alt det, vi gør, og kan dokumentere dem ved hjælp af handlingsrapporter og månedsrapporter, fortæller Sophia Ørnbo Pedersen.

ISO 9001 har sat gang i nye ting 

Jægerspris Finmekanisk’ ledelsessystemet er både integreret i produktionen og administrationen. I administrationen har certificeringen sikret en fremdrift, der ifølge Sophia Ørnbo Pedersen ellers ikke var fokus på. Virksomheden har strategiplaner og handlingsplaner, og ved altså, hvor de vil hen om 5 år.

- I forhold til vores udvikling har vi været nødt til at kigge fremad og finde ud af, hvor vi vil hen. Det er ikke noget, vi havde gjort, hvis det ikke havde været et krav. Det har helt klart fået sat gang i nogle ting, siger Sophia Ørnbo Pedersen.

Følger produktet hele vejen

I produktionen er der udviklet såkaldte ”rutekort”, der følger hvert produkt. Rutekortet er et fysisk dokument i produktionen, der fortæller medarbejdere, hvad de skal lave, hvor mange de skal lave, og hvor produktet skal hen bagefter. Det indeholder ordredetaljer fra kunden, materialedetaljer til senere sporing og alle de processer, som det pågældende emne skal igennem i produktionen.

- Det gør det nemt for vores medarbejdere at lave kontrolinstruktioner og følge produktet, siger Sophia Ørnbo Pedersen.

Fokus på forbedringer 

På rutekortet er der også felter til kvittering efter hver proces, samt mulighed for bemærkninger, hvis man falder over noget i produktionen, der enten kan være en risiko eller en mulig forbedring.

Netop forbedringer er et vigtigt element i Jægerspris Finmekanisk’ ledelsessystem. Særligt på de interne audits har medarbejderne mulighed for at sparre med hinanden og komme med forbedringsforslag:

- Lige nu overvejer vi at begynde at lave videoer, hvor vi viser, hvordan vi gør forskellige ting, fx gennemgår emner under et mikroskop. Den slags tiltag skal gerne sikre, at vi gør tingene på samme måde og ikke på tre forskellige måder, siger Sophia Ørnbo Pedersen.

Holder øje med dyre afvigelser

Et andet område, Jægerspris Finmekanisk har lagt vægt på i ledelsessystemet, er sporbar i forhold til produkter og materialer, da det er vigtigt for Jægerspris Finmekanisk’ kunder at vide, hvor materialerne kommer fra. Derudover er håndtering af afvigelser et fokuspunkt:

- Det har været et stort problem, at vi ikke har haft nok fokus på afvigelser. Med afvigelseshåndtering får vi en idé om, hvor meget vi selv ødelægger. Og vi kan se, hvad det koster os, fortæller Sophia Ørnbo Pedersen.

For nogle år siden havde Jægerspris Finmekanisk en afvigelse i produktionen, der løb op i 50.000 kr. Her var ledelsessystemet en stor hjælp.

- Fordi vi har systemet, kan vi hurtigt finde afvigelsen og se, hvad den koster os. Det kan hurtigt blive rigtig dyrt, og derfor er det vigtigt, at både vi og ledelsen kan følge med, siger Sophia Ørnbo Pedersen.

Elektronik vs. virkelighed

Der er store gevinster, både i produktionen og administrationen, men også udfordringer:

- Mange af vores folk er håndværkere, og det er ikke alle, der har lyst til at sætte sig ind i et elektronisk system. Det kan godt være lidt udfordrende, siger Sophia Ørnbo Pedersen. Heldigvis betyder virksomhedens størrelse på 20 mand, at det kan gøres mere individuelt:

- Vi vil meget hellere have, at man tager den på hver deres niveau og giver dem instruktionerne individuelt. Det er muligt, fordi vi er så små.

Start i det små

Mange virksomheder tænker sandsynligvis, at det kan være svært at komme i gang med en certificering. Men spørger man Sophia Ørnbo Pedersen, bliver det hurtigt nemmere. Hun er ikke i tvivl om, at arbejdet med at implementere systemet betaler sig. Det er bare vigtigt, at man tager det i små skridt, fortæller hun:

- Man skal bare starte i det små og så bygge på med tiden. Der er ikke nogen grund til at kaste sig ud i noget alt for stort. Man kan altid udvide senere, hvis der er brug for det.

Sophia Ørnbo Pedersen er ikke i tvivl om, at certificering er vejen frem for Jægerspris Finmekanisk – også i fremtiden.

- Vi fortsætter, for vi er glade for det, og vores kunder kræver det. Vi har fået større gennemsigtighed. Det giver en god fornemmelse, både hos ledelsen og os, der arbejder med det i hverdagen.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

05. september 2023

Verdens mest udbredte standard, ISO 9001 for kvalitetsledelse, skal revideres

Siden 2015, hvor ISO 9001 senest blev revideret, har feltet, kvalitetsledelse, været i en rivende udvikling. Derfor har ISO’s medlemslande besluttet at revidere ISO 9001 igen for forsat at være et værdifuldt redskab for virksomheder til at sikre k...

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...