Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning
Ellab

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

- Kundernes fokus på bæredygtighed er i dag blevet så stort, at uden certificeringerne i energi- og miljøledelse kunne vi risikere at miste en del af omsætningen og de kunder, der stiller krav om bæredygtighed og miljøtiltag til deres leverandører, siger Morten Møller Nicolaisen, Senior Quality Assurance Manager hos Ellab.

Bæredygtighed og cirkulær økonomi var tidligere ikke så udbredt i Ellabs branche, men lige så stille mærkede de efterspørgsel fra deres kunder og besluttede sig derfor for at gå i gang med først den internationale standard for miljøledelse - ISO 14001 og senere også standarden for energiledelse - ISO 50001.

Ellab leverer monitorerings- og valideringsløsninger til medicinalindustrien og fødevareindustrien, hvor der stilles skrappe krav til dokumentation af processer og produkter. Derfor var Ellab vant til at arbejde med internationale standarder, og Morten Møller Nicolaisen understreger, at standarder kan være meget gavnlige, når man som virksomhed bevæger sig ind på et nyt område. For Ellab gav de internationale standarder tryghed og støtte, da de skulle tænke grøn omstilling ind i forretningen.

Hurtigere forsyningskæde og mindre CO2-aftryk

Foruden efterspørgslen fra kunderne ser Ellab det også som en moralsk forpligtigelse at tænke over ressourceforbruget. ”Miljøet er noget, der berør os alle,” siger Morten Møller Nicolaisen.

- Forandring, det starter med én selv. Det er særligt den fællesskabsånd, vi i Ellab har fået omkring arbejdet med de grønne standarder. Alle medarbejdere yder en indsats og tænker miljøet ind i alt, hvad de gør. Det er faktisk også noget, der har bidraget enormt meget til det sociale delmiljø i virksomheden – det er noget, vi er fælles om og hjælper hinanden med, fortæller Morten Møller Nicolaisen.

Samtidig oplever han også, at Ellab sparer en masse ressourcer ved at bruge standarderne. Det har blandt andet vist sig på forsyningskæden.

-Vi tænker globalt og handler lokalt. Vi har fået en hurtigere forsyningskæde ved at have lokale leverandører. Der er jo ingen grund til at vente tre måneder på noget fra Kina, som vi kan hente med det samme i Næstved. Og så giver det jo samtidig et mindre CO2-aftryk. På den måde har vi oplevet, at det kan give pote på flere punkter at tænke bæredygtighed ind i virksomheden, erfarer Morten Møller Nicolaisen.

Bæredygtighed er et fælles mål

At spare ressourcer er ikke den eneste positive effekt, som Ellab har oplevet i arbejdet med internationale, grønne standarder. Ellab oplever også et samarbejde omkring bæredygtighed mellem virksomhederne.

- Alle har et fælles mål, og derfor hjælper vi hinanden og bruger hinanden som sparringspartnere. Vi vil alle gerne være grønne, så derfor kan vi lige så godt hjælpes ad og støtte hinanden. Det her fællesskab omkring bæredygtighed er en kæmpe bonus, som vi egentlig ikke havde forventet, da vi gik i gang med vores grønne omstilling, fortæller Morten Møller Nicolaisen.

I dag har virksomheden ansat en Sustainability Manager og blevet så erfaren i miljøledelse og energiledelse, at de hjælper egne leverandører med at forstå værdien af grøn omstilling. Ellab oplever, at det giver en ny indfaldsvinkel til dialogen med både kunder og leverandører at tale bæredygtighed. Det er en anledning til at samarbejde, lære af hinanden og sammen værne om miljøet.

Når først, du får ændret mindsettet, begynder tingene at rulle

Det er Ellabs oplevelse, at det for de fleste virksomheder giver mening at starte arbejdet med internationale standarder i det små. Det gælder i første omgang om at få hul på bylden og erfare, hvordan standarder skaber værdi. Løbende opbygger man forståelse af, hvordan man arbejder med standarder og kan bygge oven på.

- Det handler om at begynde med det, der ligger lige for. Det kan godt være, at det ikke er noget, der giver så meget i starten, men det handler i første omgang om at få tankegangen ind og mindsettet på bæredygtighed. Når først, du får ændret mindsettet, begynder tingene at rulle. Pludselig ser man en forskel, og det giver motivation til at fortsætte og til at gøre endnu mere. Man lærer også hele tiden noget i processen, slutter Morten Møller Nicolaisen.

Sådan integrerer du et energi- og miljøledelsessystem, ISO 50001 og ISO 14001

Kurset har fokus på de to standarder for energiledelse, ISO 50001,og miljøledelse, ISO 14001. Standarderne er bygget op efter samme struktur og er derfor lette at integrere i et samlet ledelsessystem.

Begge standarder hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, så de løbende kan optimere og reducere ressource- og energiforbruget og forebygge spild. Begge standarder stiller krav om at ledelsen vedtager en ambitiøs politik som ramme for kontinuerligt og systematisk at opsætte og opnå mål for energi og miljø på alle niveauer. Politikkerne kan integreres, så der opstilles en samlet energi- og miljøpolitik.

Læs mere om kurset

Se også

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relev...

Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

06. februar 2023

Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

ISO 14001 bidrager til reduceret ressourceforbrug og formindsker derfor i høj grad danske virksomheders miljøpåvirkning. Det understreger en undersøgelse om miljøledelsesstandarden.