Nu har ISO 55001 for asset management den samme struktur som de øvrige ledelsessystemer

11. juli 2024

Nu har ISO 55001 for asset management den samme struktur som de øvrige ledelsessystemer

Standardserien for asset management har gennemgået en større revision for at gøre kravene endnu tydeligere og dermed processerne mere effektive. Det gælder i første omgang både hovedstandarderne ISO 55001 og ISO 55000, og der er flere på vej.

Praksisser ændrer sig over tid. Det gælder også for praksisser inden for asset management. Derfor har det internationale udvalg gennemgået standarderne for asset management for at gøre dem mere nutidige. En proces, som det danske udvalg S-861 har fulgt tæt og også er kommet med input til.

- Ændringerne rummer et væld af fordele for både de medarbejdere, der skal opbygge effektive systemer, men sandelig også for de ledere, som skal træffe beslutninger inden for styring af aktiver. Det er nemlig blevet nemmere at blive certificeret og opfylde kravene, da disse er tydeliggjorte og formuleret mere klart end tidligere, fortæller Kasper Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard.

En af årsagerne er, at hovedstandarden ISO 55001, som også er den standard organisationer kan blive certificeret i, har gennemgået en større revision for at sikre, at den følger samme struktur som de øvrige ledelsesstandarder. Denne revision skal gøre det lettere for organisationer at integrere og implementere ISO 55001, når man i forvejen arbejder med ledelsesstandarder, hvilket i sidste ende øger effektiviseringen. Derudover er de væsentligste ændringer:

  • Sproget er blevet mere enkelt og kravene tydeligere.
  • Det er nu klart, at driftsplanlægning og styring omfatter life cycle management.
  • Der er en klar adskillelse af, hvordan en organisation skal adressere hhv. risici og muligheder
  • Styrket fokus på lederskab og topledelsens rolle ift. at få et effektivt system og succesfuld styring af organisationens assets.

ISO 55001 er det asset management-system, som udstikker rammerne til etablering af asset management-politik, -mål, -processer og -ledelse, og som organisationer kan blive certificeret efter.

Derudover er der blevet indført et krav om hensyn til klimaforandringer, hvilket betyder, at organisationer skal overveje, om klimaforandringer er relevante ift. deres kontekst og interessentkrav. Det sker i forlængelse af, at ISO, den internationale standardiseringsorganisation, har forpligtet sig til London-erklæringen om at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering i alle nye eller reviderede ledelsesstandarder. Læs mere her.

Ændringer igennem hele standardserien

ISO 55000, som understøtter ISO 55001 med definitioner og terminologier, er også udkommet i en ny, opdateret udgave:

  • Principperne for asset management er blevet omformuleret, så der nu er en tydelig sammenhæng mellem asset management, asset management ledelsessystemet og organisationens aktiver
  • Modenhed og indikatorer er blevet centrale begreber i standarden for at anerkende, at asset management kan være en ny disciplin for mange
  • Udbyttet af asset management er introduceret, så det nu er endnu nemmere at formidle det, og hvordan asset management kan spille sammen med organisationens øvrige systemer.

ISO 55000 er grundlæggende, hvis man gerne vil forstå kravene i ISO 55001, da ISO 55000 indeholder forklaringer, så man reducerer risikoen for mistolkninger og samtidig øger sandsynligheden for en mere klar formidling af indholdet i kravstandarden. Begge standarder er i gang med at blive oversat fra engelsk til dansk, og de forventes at være klar i efteråret 2024.

Derudover er ISO 55012 og ISO 55013 blevet revideret, så de stemmer overens med ISO 55001.

Formålet med assets management-standarderne

Asset management handler om at få mest mulig værdi ud af organisationers fysiske såvel som immaterielle aktiver. Derfor kan standardserien også anvendes af alle type organisationer, der gerne vil have et værktøj til at realisere merværdi til organisationen ved at lede, koordinere og styre finansielle, driftsmæssige, vedligeholdelsesmæssige, risikomæssige og andre asset-relaterede aktiviteter i en organisation.

Standarderne er især relevante for dem, der ønsker øget værdiskabelse fra deres aktiver, og dem, der ikke ejer, men varetager driften af andres aktiver.


Ændringerne påvirker implementeringen

For at hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå de væsentlige ændringer i standarden ISO 55001 har Dansk Standard udviklet et kursus i samarbejde med Asset Management Danmark og medlemmer af udvalget i Dansk Standard, der har været med til at opdatere og revidere standarden. Kurset giver en dybdegående indsigt i forskellene mellem den tidligere og nye ISO 55001 standard, og hvordan ændringerne påvirker implementeringen.

Læs mere om kurset

 

Vil du vide mere?

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

DSB anvender ISO 14001 til at skabe struktur på deres arbejde med bæredygtighed

03. juli 2024

DSB anvender ISO 14001 til at skabe struktur på deres arbejde med bæredygtighed

Bæredygtighed skal integreres som en del af strategien, hvis det skal skabe reel værdi for forretningen. Og her er standarden for miljøledelse et anerkendt værktøj, som kan hjælpe virksomheder med at skabe struktur på deres arbejde med den grønne...

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Opbyg din virksomheds modstandsdygtighed med ny udgivelse fra Dansk Standard

03. juni 2024

Opbyg din virksomheds modstandsdygtighed med ny udgivelse fra Dansk Standard

Dansk Standard har udgivet en specifikation, som støtter især SMV'er i at blive mere modstandsdygtige og udnytte nye markedsmuligheder.

31. maj 2024

Se eller gense webinar om kommende standard for overgangsalder og menstruel sundhed på arbejdsmarkedet

På webinaret var der fokus på behovet for og betydningen af vejledningen som en vigtig brik i at understøtte virksomhederne i deres arbejde med at skabe socialt bæredygtige arbejdspladser, som bl.a. indebærer øget fokus på bedre vilkår ift. overga...