Hvad skal CE-mærkes?

Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes.

Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. Under hvert produktdirektiv er der en række produktgrupper; fx er hejse- og løftetilbehør en produktgruppe under maskindirektivet. Produktgrupperne i direktiverne er udvalgt for at have særligt fokus på sikkerhed, sundhed og miljøet. 

Det er kun produkter, der markedsføres eller ibrugtages inden for EU, der skal CE-mærkes.