Online Diplomkursus

Kvalitetsledelse - ISO 9001:2015 Diplomkursus - 3 moduler

Over 3 intensive moduler præsenteres du for indholdet i 9001-standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset afholdes via Microsoft Teams. 

Vil du hellere på fysisk kursus?

Oversigt

Over 3 intensive moduler præsenteres du for indholdet i ISO 9001-standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis. Kurset tager dig igennem de forskellige faser ved implementering af et kvalitetsledelsessystem. De tilknyttede øvelser sikrer, at du formår at overføre arbejdet til din egen organisation efterfølgende. Som afslutning følger en eksamen, som måler på dine erhvervede færdigheder.

Kurset afholdes via Microsoft Teams. Underviserne benytter i deres præsentation en indbygget survey-funktion, hvor du som deltager får mulighed for at teste din erhvervede viden. Samtidig bliver der tid til løbende at stille underviserne spørgsmål. via chat og mikrofon.

Kurset giver dig

 • Overblik over kvalitetsledelse og kravene i ISO 9001-standarden
 • Metode til implementering af ISO 9001 i din egen organisation
 • Værktøjer til forberedelse, udrulning, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for kvalitetsledelse
 • Inspiration til kvalitetsarbejdet via øvelser og dialog med kursets øvrige deltagere
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, som har til opgave at planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO 9001-standarden eller som ønsker dokumentation på sine kompetencer.

Undervisere

Niels Madelung, chefkonsulent og projektleder i Dansk Standard, har mere end 10 års erfaring med værdiskabende implementering af kvalitetsledelse inkl. medicinsk udstyr samt informationssikkerhed og risikoledelse i offentlige og private virksomheder. Niels er LEAN MANAGER certificeret og har derfor fokus på proceseffektivitet. De senere år har Niels bl.a. rådgivet offentlige og private virksomheder, så som Lægemiddelstyrelsen, Banedanmark, Sundhedsdatastyrelsen, Århus Universitet, GN Medical og Alcon Nordic. Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Niels på nm@ds.dk.

Susan Redder Bruun, chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder, blandt andet Lægemiddelstyrelsen, Pressalit, Cobham Satco og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Program

Dag 1

 • 09:00 Velkomst og introduktion til kursusform og -indhold
 • 09:15 Grundlæggende principper bag et kvalitetsledelsessystem
 • 10:00 Forberedelse af implementering
 • 10:15 Pause
 • 10:30 Forklaring af kravene i ISO 9001:2015
 • 11:00 Ledersprocesser
  • Kvalitetspolitik
  • Roller og ansvar
 • 11:50 Opsamling
 • 12:00 Tak for i dag

Dag 2

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:10 Støtteprocesser
  • Ressourcer og kompetencer
  • Dokumenteret information
 • 09:35 Kerneprocesser
 • Planlægning og styring
 • Produkter og ydelser
 • Partnere og leverandører
 • Afvigelser
 • 10:20 Pause
 • 10:35 Evaluering; måling, interne audits og ledelsens evaluering
 • 11:30 Forbedring
 • 11:50 Opsamling

Dag 3

 • 09:00 Velkomst og repetition
 • 09:20 Kerneprocesser, forsat
  • Produktion
  • Frigivelser af produkter og ydelser
  • Afvigelseshåndtering
 • 09:45 Pause
 • 10:00 Overvågning og måling af ledelsessystemet
 • 10:50 Interne audits, ledelsens gennemgang og løbende forbedringer
 • 11:40 Opsamling og eksamensforberedelse
 • 12:00 Eksamen
 • 13:00 Resultater og feedback

Du modtager kursuspræsentationen og den nyeste ISO 9001-standard digitalt.