Udvalg

Byggeri og anlæg udvalg

Nærmest ligegyldigt hvor man lader blikket falde i en moderne bygning, vil alt hvad du ser af bygningskomponenter etc. være omfattet af standarder.

Byggeriet fylder meget i dansk økonomi.

Siden finanskrisen og det voldsomme dyk i Danmarks økonomi i 2008 er antallet af beskæftigende indenfor byggeri og anlæg steget støt til 194.370 beskæftigede i 1 kvartal i 2023 (Danmarks Statistik, sæsonkorrigeret Q4/2020). I fjerde kvartal 2022 lå byggebeskæftigelsen på 192.900 personer og steg til 194.400 personer i første kvartal 2023, hvilket svarer til en stigning på 0,7 pct. Denne stigning kommer efter et mindre fald i seneste kvartal, og den nuværende byggebeskæftigelse lander dermed på samme niveau som i første kvartal 2022 med 194.900 beskæftigede i byggebranchen (https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=44892).

Byggeriet er således et vigtigt erhvervspolitisk område for Danmark og sektoren rummer mange små og mellemstore virksomheder.

Den samlede omsætning i bygge- og anlægssektoren stiger ligeledes hvert år, og er f.eks. steget fra 282 mia. kr. i 2019 til 366 mia. kr. i 2022. Omsætningen fordelte sig i 2022 med 162 mia. kr. på nybyggeri og tilbygning, 117 mia. kr. til reparation og vedligeholdelse, 71 mia. kr. på anlægsvirksomhed og 14 mia. kr. på anden virksomhed (Danmarks Statistik).

Der findes over 36.000 gældende standarder i Danmark. Heraf er de 99 % internationale standarder og dermed kun 1 % nationale danske standarder. Af disse mange standarder vedrører ca. 4.000 byggeri og anlæg.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19