Dataetik er en konkurrencefordel

Dataetik er en konkurrencefordel

Det internationale standardiseringsarbejde for kunstig intelligens er i fuld gang. Danmark sidder med ved forhandlingsbordet med en klar dagsorden: at sikre danske interesser – ikke mindst når det kommer til dataetik. Ansvarlig anvendelse af data kan nemlig blive en konkurrencefordel for danske virksomheder.

 

De mange nye muligheder med kunstig intelligens og den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger rejser en række vigtige etiske spørgsmål. Derfor er dataetik en vigtig del af de danske drøftelser i Dansk Standards udvalg for kunstig intelligens, hvor der sidder en lang række interessenter med ekspertviden på området.

- Dataetik er helt centralt, når vi taler kunstig intelligens, som i dag er overalt. I vores stuer, i vores bil og i den teknologi, de fleste af os dagligt holder i vores hænder, fortæller Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard.

Tillid er forudsætningen for vækst via data og efterspørges af forbrugerne. Ansvarlig dataanvendelse er ikke bare god stil, det er en konkurrencefordel.
Kim Skov Hilding, konsulent i Dansk Standard

Det handler om forretningen

Men det drejer sig ikke kun om beskyttelse af forbrugerne og deres data. Der er ifølge Kim Skov Hilding også et klart forretningsmæssigt formål, når et emne som dataetik bringes til bordet.

- Mange virksomheder tror, at databeskyttelse er en hindring for vækst. Det er langt fra tilfældet. Tillid er forudsætningen for vækst via data og efterspørges af forbrugerne. Ansvarlig dataanvendelse er ikke bare god stil, det er en konkurrencefordel.

Der er således al mulig grund til at tænke dataetik og ansvarlighed ind i standarderne – og gøre det til en integreret del af produktet eller løsningen.

- Hvis man tænker etik og datasikkerhed ind, allerede når man designer produktet, er man nået langt. Og her kan standarder være en god hjælp, mener Kim Skov Hilding.

Man er allerede godt i gang med standardiseringen inden for kunstig intelligens. Pt. arbejdes der på 9 nye standarder i det globale standardiseringssamarbejde ISO/IEC, hvor 24 lande er aktive inden for kunstig intelligens

Dataetik er ikke bare god stil – det er en konkurrencefordel

Etik i Kina er ikke det samme som etik i Danmark

Men etik kan være mange ting – og opfattes forskelligt afhængigt af brillerne, der ser. Derfor kan det også være svært at opnå enighed om dataetiske spørgsmål internationalt.

- Etik opfattes ikke nødvendigvis på samme måde i Kina eller i USA som i Danmark. Det kan give en del debat, når vi skal sætte internationale standarder på området, og det er vi nødt til at finde en ramme for, siger Kim Skov Hilding og understreger, at etik er meget vigtigt set med danske øjne.

Det danske fokus på dataetik afspejles ligeledes i regeringens ekspertgruppe om dataetik, der har til formål at udarbejde anbefalinger og andre tiltag, der styrker virksomheders ansvarlige anvendelse af data, med den tese at ansvarlig dataanvendelse kan blive en konkurrencefordel for danske virksomheder.

Der er også nedsat en europæisk fokusgruppe, som skal se på særlige europæiske behov i forbindelse med dataetik og sikkerhed. Dansk Standard er sekretariat for fokusgruppen, hvor der deltager flere danske eksperter i arbejdet, som har en tidsramme på 5 år.

Læs mere her.

Dataetik er ikke bare god stil – det er en konkurrencefordel

Vær med til at sætte fremtidens standarder

Fra dansk side arbejder man med de kommende standarder i Dansk Standards udvalg for kunstig intelligens, S-855, som hører under ISO/IEC. Alle med interesse og viden om kunstig intelligens kan være med til at sætte morgendagens retningslinjer for den hastigt voksende teknologi. Læs om det danske udvalg.

Læs mere om kunstig intelligens, etik og forbrugertillid her.

Alle temaer på Forkant