Dansk Standard giver konkrete indspark til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål

09. november 2020

Dansk Standard giver konkrete indspark til regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål

Standarder og miljømærker kan være med til at understøtte omstillingen til en mere bæredygtig fremtid og indfri FN’s verdensmål. Derfor foreslår Dansk Standard en række konkrete initiativer som indspil til regeringens kommende danske handlingsplan for verdensmålene.

Standarder og miljømærker giver konkrete redskaber, som kan bruges af både erhvervsliv og politisk til at opnå FN’s målsætninger om en verden i balance. Standarder og miljømærker kan nemlig hjælpe med at sætte retning og skabe en fælles ramme om arbejdet med verdensmålene. Dansk Standard giver derfor input til, hvordan regeringen med den danske handlingsplan kan hjælpe virksomheder og organisationer med at styrke deres verdensmålsindsats.

”De initiativer, vi her foreslår, er først og fremmest målrettet regeringen, som kan finde inspiration til deres politiske arbejde med, hvordan Danmark skal arbejde med FN’s verdensmål. Samtidigt ved vi af erfaring, at mange virksomheder efterspørger konkrete redskaber til at strukturere og dokumentere deres arbejde med verdensmålene, og de og mange andre kan derfor også finde hjælp her,” siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark og Public Affairs hos Dansk Standard.

Der findes standarder, der kan hjælpe med samtlige verdensmål, og Dansk Standard har derfor udviklet et værktøj, der kobler hvert verdensmål med eksempler på den eller de standarder, man kan arbejde med på det pågældende område. De konkrete forslag til regeringen er tænkt som inspiration til initiativer til at opnå nogle af verdensmålene, nemlig mål 5, 12 og 16, og er således ikke en udtømmende oversigt.

Øget fokus på ligestilling

Blandt forslagene til initiativer er, at regeringen som minimum anbefaler den eksisterende standard for samfundsmæssigt ansvar til virksomheder og organisationer, der ønsker at arbejde systematisk med verdensmål 5, og fremme ligestilling i deres organisation

”Én af de eksisterende standarder, som alle virksomheder kunne have gavn af at bruge i deres arbejde med verdensmålene, er ledelsesstandarden for samfundsmæssig ansvarlighed , som giver virksomheden et systematisk grundlag for at arbejde med CSR og herunder ligestilling,” siger Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard med ansvar for standardisering inden for bl.a. CSR og bæredygtighed og fortæller, at der desuden netop nu bliver udviklet en ny, national standard specifikt rettet mod ligestilling og diversitet. Netop med denne standard kunne regeringen og resten af Folketinget gå forrest, når det gælder håndtering af køns-, diskriminations- og ligestillingsproblematikker i Danmark, nemlig ved selv at implementere standarden.

Mere bæredygtigt byggeri

Også indenfor Verdensmål 12 er der en række forslag til at bruge standarder og miljømærker til at gøre offentlige indkøb bæredygtige, herunder fx at mere end halvdelen af det offentliges nybyggeri og større renoveringer inden 2030 skal være miljøcertificeret med fx Svanemærket.

”Byggeriet en af de største klimabelastere og derfor er det et oplagt sted at sætte ind for at rykke Danmark i en grønnere retning. Vi har mange gode certificerede byggerier allerede og flere kommer til, men vi mangler at se, at hele den offentlige sektor også stiller krav, når de bygger. Regeringen har netop præsenteret en strategi, som gør det obligatorisk for statens indkøbere at vælge miljømærkede produkter.

Tilsvarende kunne man forestille sig krav om certificering inden for nybyggeri og større renoveringer”, siger Martin Fabiansen.

Styrk cybersikkerheden

Et andet sted, hvor der findes en lang række standarder, der kan være med til at give Danmark førertrøjen i arbejdet med at komme i mål med FN’s verdensmål er indenfor mål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Cybertruslen er blandt de mest alvorlige trusler mod Danmark og danske interesser. Derfor foreslår Dansk Standard, at regeringen fokuserer på at øge informationssikkerhed og Danmarks digitale robusthed via standarder, eksempelvis ved at regeringen anbefaler virksomheder at efterleve kravene i standarderne for informationssikkerhed, ligesom alle statslige myndigheder allerede i dag skal følge principperne i informationssikkerhedsledelsesstandarden ISO/IEC 27001.

”Ledelsesstandarden for informationssikkerhed er et styringsværktøj, som hjælper til at beskytte værdifulde informationer og persondata på en sikker og troværdig måde. Standarden er et oplagt redskab i en digitaliseret verden, hvor mennesker, virksomheder og organisationer er mere forbundne og dermed også mere sårbare overfor digitale trusler end nogensinde før”, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard med ansvar for standardisering inden for bl.a. bæredygtighed og digitalisering.

Et fælles værktøj på tværs af verdensmålene

Udover en række konkrete initiativer for de enkelte verdensmål, foreslår Dansk Standard desuden et partnerskab med regeringen om at udvikle en ny, international standard for verdensmålene, som er bredt forankret blandt danske interessenter og som kan give virksomheder og organisationer verden over et fælles værktøj til at strukturere og dokumentere deres arbejde med de 17 verdensmål.

Gennem udviklingen af en verdensmålsstandard kan Danmark sætte sig for bordenden og stå i spidsen for at udvikle de fælles spilleregler for, hvordan aktører på tværs af sektorer, brancher og virksomheder kan lære af hinandens erfaringer og arbejder strategisk, målrettet og struktureret med at opnå verificerbare mål. Det vil samtidigt give Danmark mulighed for at kunne brande sig som en bæredygtig nation og gode muligheder for at udbrede danske løsninger til resten af verden.

De samlede forslag til regeringens kommende danske handlingsplan for verdensmålene er sendt til Finansministeriet og kan også læses her:

 

Kontakt

Martin Fabiansen
Martin Fabiansen Direktør | Director
Miljømærkning Danmark - Ledelse
E: mf@ds.dk
T: 39 96 63 68

Se også

Ny offentlig indkøbsstrategi: Øget fokus på miljømærker og standarder

29. oktober 2020

Ny offentlig indkøbsstrategi: Øget fokus på miljømærker og standarder

Med regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb bliver det grønne valg obligatorisk. Det betyder, at de 380 mia. kr., som det offentlige hvert år køber ind for, bliver kanaliseret i en mere bæredygtig retning med bl.a. solidt fokus på pr...

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

13. oktober 2020

Miljøledelse – en hjælp til at indfri FN’s miljø- og klimamål

At passe på miljø og klima er en vigtig del af FN’s verdensmål og her spiller særligt standarden for miljøledelse en væsentlig rolle.

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

23. oktober 2020

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

Standarder og Svanemærket gør det nemmere at dokumentere de faktiske miljømæssige gevinster i byggeriet og letter omstillingen til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri, der kan betale sig både på den korte og den lange bane. I Gladsaxe Kommune...

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

23. oktober 2020

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil byg...