Ny europæisk standard for tilgængelighed skal give sikker adgang til offentlige rum

02. december 2020

Ny europæisk standard for tilgængelighed skal give sikker adgang til offentlige rum

Den nye europæiske standard for tilgængelighed skal sikre, at alle mennesker har sikker adgang til offentligt tilgængelige arealer. Tilgængelighed betragtes i en bred forstand, så både ældre, folk med barnevogne, handikappede, folk med cykler, gående osv. bliver tilgodeset

Tilgængelighed til det byggede miljø er afgørende for, at mennesker med handicap skal kunne udøve deres rettigheder og deltage fuldt ud i samfundet. Fx kan retten til uddannelse og at engagere sig i arbejde kun opnås, hvis personer med handicap kan komme ind og ud og bruge det sted, hvor disse aktiviteter finder sted (skoler, arbejdsmiljø). Det skal bygherre og arkitekt tage højde for og fx sikre, at adgangsarealet til bygningen er bredt nok til, at folk kan passere hinanden – også med barnevogne, kørestole eller cykler. Dette findes der forskellige løsninger for, som skal vurderes individuelt for hvert byggeri ifølge den nye standard.

Tilgængelighed drejer sig også om borgeres rettigheder til adgang til sådan noget som afstemninger, transport og i det hele taget fri bevægelighed, som også involverer fritids- og kulturfaciliteter som biblioteker, museer, koncertsale, restauranter, sport osv. Faktisk bliver manglende adgang til det byggede miljø i nogle lande betragtet som en form for forskelsbehandling.

I FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap er tilgængelighed et specifikt krav, især de generelle principper. Især artikel 9 adresserer bl.a. tilgængelighed i det byggede miljø, transport samt information og kommunikation. Både EU og næsten alle dets medlemsstater har underskrevet konventionen og er derfor forpligtet til at overholde konventionens krav.

Den europæiske standard er funktionsbaseret

Arbejdet med den europæiske standard (EN 17210:2021) tager udgangspunkt i den internationale standard for tilgængelighed, DS/ISO 21542.

Blandt de mange eksperter i tilgængelighed, der har været med til at udvikle den europæiske standard for tilgængelighed, har der været et stort ønske om at få bygherrer og arkitekter til at indtænke brugeren fra starten, således at byggeriet tilrettelægges funktionelt for alle borgere. Standarden er derfor en rent funktionsbaseret standard. Dvs., at når bygherrer og arkitekter skal projektere et nybyggeri eller en renovering af et byggeri, skal de tage højde for, hvem der skal benytte byggeriet og færdes der.

Et byggeri eller offentligt rum kan i princippet skulle tilrettelægges, så alle borgere kan færdes i det som fx et museum, hvor alle gæster skal have mulighed for at benytte hovedindgangen, komme på toilettet og besøge museumscaféen, uanset deres handicap, eller om de medbringer en barnevogn. Et lyskryds er også et offentligt rum, som skal tilrettelægges efter alle, der færdes der. Men samtidig skal der tages hensyn til fx, at lyden fra lyskrydset ikke generer de omkringboende beboerne. Stisystemer beregnet for gående er et andet eksempel på offentlige rum, hvor der fx skal sættes bomme op, så folk på cykler ikke racer forbi. Dog skal folk i kørestol eller med barnevogne stadig kunne passere.

Mulighed for at tage hensyn til nationale forhold

For at finde ud af, hvornår en adgang er bred nok, eller hvordan man designer adgangen bedst til formålet, kan man finde inspiration i den tekniske rapport prCEN/TR 17621 ’Accessibility and usability of the built environment - Technical performance criteria and specifications’, der fastsætter konkrete mål og krav. Tekniske rapporter er vejledende. Efterfølgende skal der udvikles en teknisk rapport, om hvordan man kan dokumentere, at man lever op til standarden, prCEN/TR 17622 - Accessibility and usability of the built environment - Conformity assessment.

Den funktionsbaserede tilgang gør, at standarden kan anvendes inden for de forskellige europæiske lande, samtidig med at man er i stand til at tage højde for nationale forhold.

Få mere viden om standardisering for tilgængelighed

Det danske udvalg for tilgængelighed til bygninger og omkringliggende omgivelser, S-379, har været med til at udvikle den europæiske standard. Hvis du er interesseret i at høre mere om standardiseringsarbejdet eller ønsker at være med til at udvikle kommende standarder og revisioner for tilgængelighed, kan du læse mere på siden om udvalget. Du er også velkommen til at kontakte Sofia Vork Stokholm, standardiseringskonsulent i Dansk Standard på svs@ds.dk eller 3996 6222.

Se også

Ny offentlig indkøbsstrategi: Øget fokus på miljømærker og standarder

29. oktober 2020

Ny offentlig indkøbsstrategi: Øget fokus på miljømærker og standarder

Med regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb bliver det grønne valg obligatorisk. Det betyder, at de 380 mia. kr., som det offentlige hvert år køber ind for, bliver kanaliseret i en mere bæredygtig retning med bl.a. solidt fokus på pr...

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

23. oktober 2020

Miljømærker og standarder fremmer bæredygtigt byggeri

Standarder og Svanemærket gør det nemmere at dokumentere de faktiske miljømæssige gevinster i byggeriet og letter omstillingen til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri, der kan betale sig både på den korte og den lange bane. I Gladsaxe Kommune...

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

23. oktober 2020

Ny standard kan sætte skub i bæredygtigt og cirkulært byggeri

En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse og kan lette omstillingen til et mere cirkulært byggeri i fremtiden. Den almene boligorganisation Lejerbo er blandt de første herhjemme, der vil byg...

Udvikling af krav til stofmundbind går i gang nu

02. december 2020

Udvikling af krav til stofmundbind går i gang nu

Mundbind og ansigtsmasker er pludselig blevet et behov på globalt plan, efter at corona har gjort sit indtog. Et nyt standardiseringsudvalg, S-877, for mundbind i det offentlige rum er netop blevet nedsat og skal være med til at udvikle nye krav t...