ISO bekræfter at ISO 9001:2015 ikke ændres

28. maj 2021

ISO bekræfter at ISO 9001:2015 ikke ændres

Den internationale standardiseringsorganisation, ISO, har taget den overraskende beslutning ikke at ændre ISO 9001:2015.

I 2020 gennemgik den internationale komité, som er ansvarlig for hele ISO 9000-serien, standarden ISO 9001:2015 og gennemførte samtidig en undersøgelse blandt brugerne af ISO 9001. Formålet med undersøgelsen var at få brugernes syn på den eksisterende udgave samt input til, hvad en kommende udgave kunne indeholde. Udover resultatet fra brugerundersøgelsen inkluderede komitéen desuden en rapport fra ISO’s komité om Future Concepts og en rapport om den potentielle påvirkning som en ny revision af Annex SL – High Level Structure - måtte have på ISO 9001.

Endvidere stemte de lande, som er involverede i det systematiske arbejde med ISO 9001, for eller imod en revision, og med ganske få stemmer i overtal blev det besluttet at ISO 9001:2015 ikke ændres.

Det har bl.a. den umiddelbare effekt for mange organisationer at:

  • Træning/kurser i en ny standard ikke er nødvendigt
  • Kurser ift. vedligehold af evt. personcertificeringer indenfor fx audit ikke skal gennemføres
  • Større gennemgange og justeringer af organisationernes ledelsessystemer ikke behøves gennemført på baggrund af nyt indhold i ISO 9001.
  • Man som certificeret virksomhed, ikke skal gennem en evt. fordyrende certificeringsproces.

Verden ændrer sig hurtigt

Når revisionen af ISO 9001 ikke påbegyndes som planlagt i 2021, vil den sandsynligvis igangsættes i 2026, hvilket betyder, at næste revision af ISO 9001 vil publiceres i 2030. Selvom der var flertal for en videreførelse af ISO 9001, har mange brugere også ønsket større klarhed og tydeliggørelse af krav i standarden - herunder håndtering af muligheder. Dertil kommer det faktum, at verden ændrer sig så hurtigt, som den gør, hvilket vi bl.a. har set under COVID-19-pandemien, samt den øvrige digitale transformation – alle forhold der kan tale for et behov for at tilpasse standarden.

For at udnytte tiden og for at undgå at ISO 9001, som er verdens mest anvendte standard, mister sin relevans, har komitéen derfor stillet følgende forslag:

  • Det bør være muligt at starte det systematiske granskning af 9001 tidligere end 2026.
  • Gennemgang af hele porteføljen af kvalitetsstandarder i ISO 9000-serien og flere standarder fra ISO 10000-serien, som primært er vejledninger fx ISO 10005:2018, som er en vejledning i kvalitetsplaner, for at sikre, at de er up-to-date.

Du kan være med til at sikre relevans af ISO 9001

Vi følger udviklingen tæt fra Dansk Standards side, og vil du være med til at sikre den forsatte relevans af den mest udbredte standard i verden, skal du være velkommen i vores udvalg for kvalitetsledelse (S-216). I det danske standardiseringsudvalg drøfter vi bl.a. anvendelsen af de færdige standarder og kommer med forslag til ændringer i de kommende revisioner.

Læs mere her: https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/ledelsessystemer/kvalitetsledelse

 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Sådan implementerer du et kvalitetsledelsessystem

13. september 2022

Sådan implementerer du et kvalitetsledelsessystem

For at give små og mellemstore virksomheder et godt udgangspunkt for at implementere et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 har ISO udgivet en håndbog fyldt med råd, vejledning samt praktiske og inspirerende eksempler

Opnå vedvarende succes gennem en kvalitetskultur

12. september 2022

Opnå vedvarende succes gennem en kvalitetskultur

En ny udgave af standarden DS/ISO 10010 er netop udkommet. Standarden giver vejledning om udvikling og forbedring af organisatorisk kvalitetskultur, som er en hjælp på vejen til at opnå vedvarende succes.

Opbyg en god e-handelsoplevelse for dine kunder gennem kvalitetsledelse

12. september 2022

Opbyg en god e-handelsoplevelse for dine kunder gennem kvalitetsledelse

Gennem kvalitetsledelse for kundetilfredshed i en helt ny udgave af ISO 10008, får du vejledning i at udvikle og forbedre e-handelstransaktioner mellem forretning og forbruger.

Få viden du ikke kan få andre steder

23. august 2021

Få viden du ikke kan få andre steder

I et netværk som Dansk Standards udvalg for kvalitetsledelse får du igennem diskussioner og tolkninger af næste generation af ledelsesstandarder vigtig viden samt mulighed for at blive en endnu bedre sparringspartner eller rådgiver.