Udvalg

Forum for tilgængelighed

Sofia Stokholm 1635X489

Kontakt

Sofia Vork Stokholm
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: svs@ds.dk
T: 39966222

Forum for tilgængelighed beskæftiger sig med tilgængelighedskonceptet i meget bred forstand. I Forum for tilgængelighed er der fokus på aktuelle tilgængelighedsemner, som optager medlemmerne. Oplæg i Forum for tilgængelighed bliver afholdt af både medlemmer og af udefra kommende oplægsholdere.

Forum for tilgængelighed bliver afholdt 1-2 gange om året.

Målgruppe

Alle der er beskæftiget inden for et område, hvor der er behov for at tage hensyn til tilgængeligheden. Deltagerne i Forum kommer fra en bred vifte af det danske samfund, her er både myndigheder, producenter og interesseorganisationer repræsenteret.

 

Deltagere

 • AKP Design ApS INAKTIV
 • COWI A/S
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Handicap Forbund, Bygge- og Trafikpolitisk u
 • Dansk Industri
 • Danske Rederier
 • DH, Danske Handicaporganisationer
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Foreningen God Adgang
 • Geveko Markings Denmark A/S
 • Glasfakta ApS
 • Instituttet for Blinde og Svagsynede
 • JELD-WEN Danmark A/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Robobraille Outreach
 • Roskilde Kommune
 • Sensus ApS
 • SiteImprove A/S
 • Socialstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Vejdirektoratet

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.