Udvalg

Forum for tilgængelighed

Forum for tilgængelighed beskæftiger sig med tilgængelighedskonceptet i meget bred forstand. I Forum for tilgængelighed er der fokus på aktuelle tilgængelighedsemner, som optager medlemmerne. Oplæg i Forum for tilgængelighed bliver afholdt af både medlemmer og af udefra kommende oplægsholdere.

Forum for tilgængelighed bliver afholdt 1-2 gange om året.

Målgruppe

Alle der er beskæftiget inden for et område, hvor der er behov for at tage hensyn til tilgængeligheden. Deltagerne i Forum kommer fra en bred vifte af det danske samfund, her er både myndigheder, producenter og interesseorganisationer repræsenteret.

 

Deltagere

    Aktuelle høringer

    Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.