Standarder skaber rammen for Power-to-X

PtX-brændstoffer i brug

Der er mange aktører, som efterspørger PtX-brændstoffer som et led i den grønne omstilling og et mere bæredygtigt alternativ til fossilebrændstoffer. PtX-brændstoffer er relevante hos sektorer og i industrier, der er svære at elektrificere, og som har et stort energiforbrug.

PtX-brændstoffer skal bruges i både transportsektoren og i industrien

Her på siden er den forbrugende del af PtX-værdikæden opdelt i transport (skibe, vejtransport, fly og tog) og industri. Fælles for begge sektorer er bl.a. deres energiintensitet og behov for at reducere deres CO2 udledning. Både transportsektoren og industrien er afhængige af store mængder energi for at drive deres aktiviteter, hvilket gør overgangen til mere bæredygtige brændstoffer som PtX-brændstoffer afgørende. Begge sektorer står over for presserende behov for at reducere deres CO2-udledning, og PtX-brændstoffer tilbyder den løsning.

For at muliggøre omstillingen i forbrugsledet er der behov for at udvikle nye standarder. Både ift. konstruktion, systemer og ydeevne. Fx skal der udvikles tekniske løsninger og standarder så skibe, fly, toge og lastbiler kan tankes med PtX-brændstoffer. Samtidig skal sikkerheden og kvaliteten være i top, og der skal arbejdes systematisk og strukturelt med energieffektivitet. Tilsvarende gør sig gældende i industrien, hvad enten man producerer cement eller stål.

Ser man samlet på PtX-værdikæden, skal der være en balance mellem den producerende sektor og den forbrugende sektor. Produktionen skal kunne følge med efterspørgslen og omvendt. Standarder er en del af den ligning.

Hos Dansk standard arbejdes det med PtX-brændstoffer til brug i transportsektoren og industrien gennem en langrække udvalg: Læs mere nedenfor:

Skibsfart

Skibs- og marineteknologi (S-262)

S-262

Skibs- og marineteknologi

Standardisering af dimensionering, konstruktionsdele, metoder og teknologi, brugt i forbindelse med skibsbygning og drift af skibe.

Elektriske installationer i skibe og på mobile- og offshore enheder (S-518)

S-518

Elektriske installationer i skibe og på mobile- og offshore enheder

Udvalget arbejder med standardisering for elektriske installationer og udstyr på skibe og på mobile og faste offshore enheder.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Vejtransport

Genopladelige batterier, el-forsyningssystemer til køretøjer og vejkøretøjer (S-454)

S-454

Genopladelige batterier, el-forsyningssystemer til køretøjer og vejkøretøjer

Udvalget arbejder med standardisering af elkøretøjer, genopladelige batterier og standarder til traditionelle vejkøretøjer. Særlig fokus har standardisering af infrastruktur til opladning af elektriske køretøjer f.eks. ladestationer.

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne (S-531)

S-531

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, Ex-områder.

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Fly

Lige nu er der ingen udvalg i Dansk Standard, som beskæftiger sig med flytransport herunder flybrændstof. I Dansk Standard nedsætter vi først et udvalg, når der er dansk interesse i et emne som i dette tilfælde kunne være grønne flybrændstoffer. Selvom der ikke er et dansk udvalg, kan der sagtens være et igangværende internationale standardiseringsinitiativer på området, som kan danne grundlag for dansk deltagelse. Danmark kan også selv stille forslag om at arbejde med internationale standarder for fx flybrændstoffer.

Læs mere om at deltage i et udvalg

Tog

Elektrisk udstyr og systemer til jernbaneanv. (S-509)

S-509

Elektrisk udstyr og systemer til jernbaneanv.

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for de elektriske og elektrotekniske aspekter på jernbaneområdet.

Jernbaneudstyr (S-268)

S-268

Jernbaneudstyr

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for højhastigheds- og konventionelle jernbaner.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Industri

Trykbærende udstyr (S-132)

S-132

Trykbærende udstyr

Udvalget arbejder med standardisering af ufyrede trykbeholdere, metalliske, industrielle rørledninger, vandrørs- og kanalrøgrørskedler samt metalslanger og bælge til trykbærende formål.

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne (S-531)

S-531

Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, Ex-områder.

Gasflasker (S-084)

S-084

Gasflasker

Udvalgets portefølje omfatter arbejdet med standarder for transportabelt trykbærende udstyr (gasflasker, tanke m.m.) og deres fittings (ventiler); herunder krav til design, prøvning, drift og kontrol.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

Hvad får du ud af at deltage i et udvalg?

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til brintproduktionen. Og det arbejde sker igennem et udvalg i Dansk Standard, der typisk har 5-20 deltagere. 

Læs mere om arbejdet i et udvalg

Adgang til unik viden

Som medlem får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder, der er relevante for dit fagområde. Dermed er du på forkant med de standarder, der former markedet.

Et bredt fagligt fællesskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder.

En stemme, der bliver hørt

Som medlem kan du bringe din viden og ideer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.