Energiledelsesstandarden ISO 50001 er under revision

07. juli 2016

Energiledelsesstandarden ISO 50001 er under revision

Nedsættelse af energiforbrug og reducering af energiomkostninger er nogle af de mest vigtige opgaver som organisationer over hele verden arbejder med. Energiledelsesstandarden ISO 50001 kan hjælpe organisationer med disse opgaver.

Siden dens publicering for 5 år siden er ISO 50001 blevet mere og mere vigtig. Faktisk var næsten 7000 organisationer i verden allerede certificeret efter standarden i slutningen af 2014.

ISO 50001, Energy Management Systems – Requirements with guidance for use, specificerer kravene for etablering, implementering, vedligeholdelse og forbedring af energiledelsessystemer. Formålet er at gøre organisationerne i stand til systematisk at opnå kontinuerlig forbedring af deres energipræstation og forbrug samt en højere energieffektivitet.

En af fordelene ved at blive ISO 50001-certificeret er, at energisyn ikke bliver krævet, så længe organisationerne lever op til standarden. Dermed sparer organisationerne penge og ressourcer.

Efter 5 års eksistens er tiden kommet til at revidere ISO 50001 for at sikre, at den fortsat er et brugbart værktøj for alle typer af virksomheder og organisationer omkring i verdenen. For nylig mødtes eksperter fra næsten 30 lande for at diskutere og arbejde videre med revisionsarbejdet.

Kilde: ISO.org

Energiledelse er en veldokumenteret og systematisk måde at reducere en virksomheds energiforbrug. Dansk Standard tilbyder rådgivning i ISO 50001.

Vær med til at få indflydelse på de fremtidige standarder ved at deltage i udvalget for energiledelse S-432.

 

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Se også

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

30. januar 2023

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

Som samfund står vi over for to alvorlige udfordringer – energikrisen og udledningen af CO2. Der er derfor god grund til at kigge nærmere på, hvordan kommuner kan anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og ikke mindst målr...

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

22. november 2022

Sådan kan din virksomhed komme igennem energikrisen

Energikrisen er alvorlig for dansk erhvervsliv, og flere virksomheder er presset økonomisk pga. energipriserne. Vi giver her 10 bud på, hvordan du som virksomhed kan reducere dit energiforbrug og komme lettere igennem energikrisen.