Standarder skaber rammen for Power-to-X

Infrastrukturen skal binde PtX-værdikæden sammen

Infrastruktur for PtX-brændstoffer er afgørende for, at produkterne kan bevæge sig rundt i landet, udover Danmarks grænser og på tværs af PtX-værdikæden.

En velfungerende og koordinerede infrastruktur er en forudsætning for, at Danmark kan lykkes med at få produktionen af PtX-brændstoffer op i stor skala.

Lige nu er man i fuld gang med at udvikle en bred vifte af internationale standarder for brint- og CO2-infrastrukturen. Standarderne skal muliggøre en infrastruktur, som kan anvendes på tværs af landegrænser. Gennem standarderne stilles der bl.a. krav til tæthed og korrosion i rørene samt kvalitet og renhed af de gasarter, som skal transporteres.

Arbejdet med infrastruktur i relation til PtX, og særligt brint, forgrener sig ind i mange af Dansk Standards udvalg, fordi det også på internationalt niveau arbejdes med rigtig mange steder.

Nedenfor er de udvalg, der beskæftiger sig med standarder for infrastruktur i PtX-værdikæden oplistet.

Brint og brændselsceller (S-605)

S-605

Brint og brændselsceller

Udvalget arbejder med standarder for stationære brændselscellekraftværker, transportable og bærbare brændselsceller samt gastanke og udstyr.

CO2-fangst, -transport og -lagring (S-889)

S-889

CO2-fangst, -transport og -lagring

Som medlem af standardiseringsudvalget S-889 får du unik mulighed for at sætte fingeraftryk på kommende standarder inden for CO2-fangst, -transport, -lagring og -forædling.

Trykbærende udstyr (S-132)

S-132

Trykbærende udstyr

Udvalget arbejder med standardisering af ufyrede trykbeholdere, metalliske, industrielle rørledninger, vandrørs- og kanalrøgrørskedler samt metalslanger og bælge til trykbærende formål.

Offshore konstruktioner og installationer (S-406)

S-406

Offshore konstruktioner og installationer

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge den europæiske og internationale standardisering på området for offshore olie og gas.

Gasinfrastruktur

S-894

Gasinfrastruktur

Udvalget arbejder med udvikling af standarder indenfor gasinfrastruktur.

Energiledelse, ESCO og energieffektivitet (S-432)

S-432

Energiledelse, ESCO og energieffektivitet

Udvalget arbejder med standarder inden for energiledelse og energisyn samt de relaterede standarder, som understøtter implementeringen og bruges af disse. Arbejdet foregår på både dansk, europæisk og internationalt niveau.

Katodisk beskyttelse (S-453)

S-453

Katodisk beskyttelse

Udvalgets arbejdsområde er standardisering inden for indvendig og udvendig katodisk beskyttelse af nedgravede eller nedsænkede konstruktioner.

Måling af væskestrøm og energi i lukkede rør

S-222

Måling af væskestrøm og energi i lukkede rør

Udvalget arbejder med udvikling af standarder for måling af væskestrøm og energi i lukkede rørsystemer.

Gasflasker (S-084)

S-084

Gasflasker

Udvalgets portefølje omfatter arbejdet med standarder for transportabelt trykbærende udstyr (gasflasker, tanke m.m.) og deres fittings (ventiler); herunder krav til design, prøvning, drift og kontrol.

Hvad får du ud af at deltage i et udvalg?

De standarder, der skal hjælpe til med at nå klimamålene, er i gang med at blive udformet lige nu. Alle aktører med interesse og viden kan være med i arbejdet. Det er nemlig aktørerne i branchen selv, der skriver standarderne og dermed er med til at bestemme indholdet. Det gælder også for de standarder, som der relaterer sig til brintproduktionen. Og det arbejde sker igennem et udvalg i Dansk Standard, der typisk har 5-20 deltagere. 

Læs mere om arbejdet i et udvalg

Adgang til unik viden

Som medlem får du tidligt adgang til unik viden om kommende danske og internationale standarder, der er relevante for dit fagområde. Dermed er du på forkant med de standarder, der former markedet.

Et bredt fagligt fællesskab

Som medlem bliver du en del af et stærkt og bredt netværk af relevante nationale og internationale aktører, som videndeler og udvikler standarder.

En stemme, der bliver hørt

Som medlem kan du bringe din viden og ideer i spil og dermed være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne. Standardisering er nemlig en demokratisk proces, hvor meninger drøftes, og alle stemmer bliver hørt.